Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Comisia concluzioneaza ca Letonia este pregatita sa adopte moneda euro in 2014

Comisia Europeană a publicat raportul său de convergență privind Letonia pentru anul 2013, împreună cu un rezumat pentru cetățeni care explică pe scurt raportul și logica pe care se bazează acesta. Comisia concluzionează că Letonia a atins un nivel înalt de convergență economică durabilă cu zona euro și propune Consiliului să decidă cu privire la adoptarea monedei euro de către Letonia începând de la 1 ianuarie 2014.

Olli Rehn, vicepreședinte al Comisie, comisar pentru afaceri economice și monetare și moneda euro a declarat: „Experiența dobândită de Letonia arată că o țară poate depăși cu succes dezechilibrele macroeconomice, oricât ar fi ele de grave, și poate ieși mai puternică din acestea. În urma gravei recesiuni din perioada 2008-2009, Letonia a luat măsuri de politică decisive, cu sprijinul programului de asistență financiară al UE-FMI, care au îmbunătățit flexibilitatea și capacitatea de ajustare a economiei în cadrul strategiei generale a UE pentru o creștere durabilă și echilibrată. Și aceasta a dat roade: se preconizează că Letonia va avea cea mai dinamică economie din UE în anul acesta.”

El a adăugat: „Dorința Letoniei de a adopta moneda euro este un semn de încredere în moneda noastre comune și o dovadă suplimentară că cei care prevedeau dezintegrarea zonei euro s-au înșelat.”

Raportul de convergență constată o evoluție pozitivă a performanțelor economice ale Letoniei față de criteriile de convergență stabilite în Tratatul UE, după cum urmează:

Inflația

Rata medie a inflației în Letonia în perioada de 12 luni până în aprilie 2013 a fost de 1,3%, cu mult sub nivelul de referință de 2,7%, și se pare că va rămâne sub nivelul de referință și în perioada următoare. În timp ce factorii pe termen scurt (în special reducerea de TVA din luna iulie trecută) au contribuit la nivelul actual deosebit de scăzut al inflației, analiza datelor economice fundamentale subiacente și faptul că nivelul de referință a fost respectat cu o marjă largă susțin o evaluare pozitivă a îndeplinirii criteriului de stabilitate a prețurilor. Letonia va trebui să vegheze în continuare la menținerea unui nivel redus al inflației, inclusiv prin menținerea unei politici fiscale prudente și păstrarea cererii interne pe o traiectorie viabilă.

Finanțele publice (deficit și datorie)

Raportul între deficitul public și PIB a atins 8,1 % în 2010, dar a scăzut la 1,2 % în 2012 și se estimează că va rămâne la 1,2 % în 2013, potrivit ultimelor previziuni ale serviciilor Comisiei din primăvara anului 2013. La sfârșitul anului 2012, datoria publică se situa la nivelul de 40,7% din PIB. Comisia consideră că deficitul excesiv a fost corectat într-un mod credibil și durabil și a recomandat Consiliului UE Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) să încheie procedura privind deficitul excesiv pentru Letonia (a se vedea MEMO/13/463). În cazul în care Consiliul încheie această procedură, Letonia va îndeplini criteriul situației finanțelor publice.

Ratele dobânzii

În cursul anului care s-a încheiat în aprilie 2013, rata medie a dobânzii pe termen lung în Letonia a fost de 3,8%, sub valoarea de referință de 5,5%. Diferențialele în raport cu obligațiunile de referință pe termen lung din zona euro au scăzut semnificativ din 2010, ceea ce reflectă încrederea pieței în Letonia.

Cursul de schimb

Latsul leton participă la mecanismul cursului de schimb (ERM II) de la 2 mai 2005, care este în mod considerabil mai mult decât numărul minim de doi ani. La intrarea Letoniei în ERM II, autoritățile letone s-au angajat să mențină latsul la o marjă de fluctuație de ±1% față de cursul central de schimb. De-a lungul celor doi ani care au precedat această evaluare, cursul de schimb al latsului nu a deviat de la cursul central de schimb cu mai mult de ±1% și nu a fost afectat de tensiuni.

Au fost examinați și alți factori, inclusiv evoluția balanței de plăți și integrarea pieței muncii, a pieței produselor și a celor financiare. Balanța externă a Letoniei s-a adaptat în mod semnificativ în timpul crizei, sprijinită, de asemenea, de îmbunătățiri ale competitivității ei externe. Economia Letoniei este bine integrată în economia UE, datorită legăturilor dintre comerț și piața forței de muncă și atrage volume semnificative de investiții străine directe. Integrarea sectorului financiar intern în sistemul financiar al UE este considerabilă, acest fapt datorându-se în mare parte unui nivel ridicat al participațiilor deținute de investitorii străini în sistemul bancar.

În sfârșit, legislația letonă în domeniul monetar este compatibilă cu legislația UE.

Această evaluare este completată de raportul de convergență al Băncii Centrale Europene (BCE), publicat tot astăzi.

Contextul

Pe tot parcursul crizei, Letonia a gestionat cu succes un proces dificil de ajustare macroeconomică. Punerea în aplicare fermă a programului de asistență financiară al UE-FMI a permis Letoniei să iasă dintr-o recesiune profundă și să revină la creștere economică.

În conformitate cu Tratatul UE, Comisia și BCE raportează la fiecare doi ani sau la cererea unui stat membru care face obiectul unei derogări pe această temă. La 5 martie anul acesta, Letonia a cerut în mod oficial Comisiei să emită un raport de convergență extraordinar în scopul aderării la zona euro de la 1 ianuarie 2014.

Condițiile pentru adoptarea monedei euro constau în patru criterii economice de stabilitate referitoare la situația finanțelor publice, stabilitatea prețurilor, stabilitatea cursului de schimb și convergența ratelor dobânzilor pe termen lung care trebuie respectate în mod sustenabil. De asemenea, legislația națională în domeniul afacerilor monetare trebuie să respecte dispozițiile Tratatului UE.

Tratatul precizează, de asemenea, factorii suplimentari de care trebuie să se țină seama în cadrul evaluării (balanța de plăți, integrarea pieței), ca indicatori ai faptului că integrarea unui stat membru în zona euro se va desfășura fără dificultăți; acești factori permit extinderea punctului de vedere privind durabilitatea convergenței.

Consiliul ECOFIN va lua decizia finală privind adoptarea monedei euro în Letonia în luna iulie, după ce Parlamentul European își va exprima avizul, miniștrii de finanțe ai zonei euro vor face o recomandare și șefii de stat sau de guvern din UE vor fi dezbătut acest subiect în cadrul reuniunii Consiliului European din 27-28 iunie.

Procedura va fi încheiată după ce Consiliul de Miniștri, hotărând cu unanimitatea statelor membre din zona euro și Letonia, va stabili în mod irevocabil cursul de schimb a latsului leton la euro.

Pagini Utile

• Declarația de presă susținută de Olli Rehn, vice-președinte al Comisiei Europene și comisar pentru afaceri economice și monetare și moneda euro, poate fi urmărită aici.

Sesiune de întrebări și răspunsuri cu vice-președintele Rehn

• Rezumatul pentru cetățeni este disponibil la această adresă.

• Evaluarea poate fi consultată în documentul intitulat „Raport de convergență 2013 privind Letonia”, disponibil online la următoarea adresă.

MEMO 13/495

Raportul de convergență al BCE

Bucuresti, 05.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *