free download 78 travel guides written by experts

Comisia alocă 186 milioane euro pentru 143 de noi proiecte LIFE+

Comisia Europeană a aprobat finanţarea pentru 143 de noi proiecte în cadrul primei cereri de propuneri pentru programul LIFE+ (2007 – 2013), fondul european pentru mediu. Proiectele provin din tot spaţiul UE şi prevăd acţiuni în domeniile conservării naturii, politicii de mediu şi informării şi comunicării – o investiţie totală de 367 milioane EUR, la care UE va contribui cu 186 milioane EUR.

„Sunt impresionat de diversitatea şi calitatea ridicată a propunerilor depuse anul acesta", a declarat Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas. „Proiectele selecţionate nu vor avea doar un impact semnificativ asupra mediului, ci vor fi şi deschizătoare de drumuri, încurajându-i şi pe alţii să aplice aceleaşi tehnici.”

În urma primei cereri de propuneri în cadrul programului LIFE+, Comisia a primit peste 700 de proiecte din partea unor organisme publice şi private din toate cele 27 de state membre ale Uniunii. Dintre acestea, 143 au fost selecţionate pentru cofinanţare prin intermediul celor trei componente ale noului program: LIFE+ Natură şi biodiversitate, LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu şi LIFE+ Informare şi comunicare.

Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Natură şi biodiversitate sunt destinate ameliorării stării de conservare a unor specii şi habitate pe cale de dispariţie.Dintre cele 264 de propuneri primite, Comisia a ales pentru finanţare 58 de proiecte depuse de parteneriate între organisme de conservare a naturii, autorităţi guvernamentale şi alte părţi interesate. Proiectele urmează să se realizeze în 21 de state membre şi reprezintă o investiţie totală de 165 milioane EUR, la care UE va participa cu peste 94 milioane EUR. Cele mai multe dintre ele (54) se înscriu la categoria „Natură" şi vor contribui la implementarea directivelor „Păsări” şi/sau „Habitate”[1] şi la dezvoltarea reţelei Natura 2000[2]. Celelalte patru sunt proiecte de „Biodiversitate”, o nouă categorie de proiecte LIFE+ destinată iniţiativelor-pilot care abordează aspecte mai vaste ale biodiversităţii[3].

Componenta LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu promovează proiecte-pilot care contribuie la dezvoltarea unor politici, tehnologii, metode şi instrumente inovatoare. S-au primit, în cadrul acestei componente, 325 de propuneri, din care Comisia a ales pentru finanţare 74 de proiecte depuse de o gamă largă de organizaţii din sectorul public şi privat. Proiectele selecţionate, care se vor desfăşura în 21 de state membre, reprezintă o investiţie totală de 185 milioane EUR, la care aportul UE va fi de 84 milioane EUR. Cea mai mare parte a fondurilor comunitare (circa 26 milioane EUR) a fost alocată pentru 29 de proiecte având ca obiect deşeurile şi resursele naturale. Schimbările climatice, a doua mare temă vizată de candidaţi, vor fi abordate în 22 de proiecte cu o finanţare de circa 24 milioane EUR. Alte 24 de proiecte urmăresc diverse probleme legate de apă, mediul urban, sol, zgomot, păduri, produse chimice, aer, mediu şi sănătate.

Proiectele LIFE+ Informare şi comunicare au ca scop punerea în evidenţă a problemelor de mediu şi diseminarea informaţiilor pe această temă, precum şi formarea şi sensibilizarea publicului în sensul prevenirii incendiilor de păduri. Dintre cele 118 propuneri primite, Comisia a selecţionat pentru finanţare 11 proiecte depuse de diferite organizaţii publice şi private, implicate în problemele de natură şi/sau mediu. Proiectele, care se vor implementa în Spania, Franţa, Finlanda, Italia, Malta, Suedia şi Regatul Unit, reprezintă o investiţie totală de 16 milioane EUR, din care 8 milioane EUR vor veni din partea Uniunii Europene.

[1] Directiva 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice
//ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm

Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică
//ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

[2]//ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

[3] Comunicarea Comisiei COM (2006) 216 final privind „Oprirea reducerii biodiversităţii până în anul 2010 şi în continuare”           
//ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm

Bucuresti, 28.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *