free download 78 travel guides written by experts

Calitatea apei pentru scaldat se imbunatateste in UE

Raportul anual privind apa pentru scăldat, prezentat astăzi de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu, indică faptul că, în 2008, marea majoritate a zonelor pentru scăldat din întreaga Uniune Europeană au respectat standardele comunitare de igienă. Pe parcursul sezonului respectiv, 96% din zonele pentru scăldat costiere şi 92% din zonele pentru scăldat din râuri şi lacuri au respectat standardele minime. Raportul oferă milioanelor de persoane care frecventează plajele europene în fiecare vară informaţii utile privind calitatea apei.

Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Apa pentru scăldat de înaltă calitate este esenţială pentru bunăstarea cetăţenilor europeni şi pentru mediu – şi acelaşi lucru se poate spune despre toate celelalte corpuri de apă. Observ cu satisfacţie o îmbunătăţire a calităţii globale a apei din zonele pentru scăldat de pe întregul teritoriu al Uniunii.”

Prof. Jacqueline McGlade, director executiv al Agenţiei Europene de Mediu, a adăugat: „Datorită unor surse de informare precum acest raport şi instrumentele noastre de vizualizare de pe internet, cetăţenii pot nu numai să verifice calitatea apei pentru scăldat din comunitatea lor locală sau din zonele pe care le au ca destinaţie de vacanţă, ci şi să participe mai activ la protejarea mediului înconjurător.”

Calitatea apei pentru scăldat indică o tendinţă de îmbunătăţire pe termen lung
În fiecare vară, milioane de europeni se îndreaptă spre plajă pentru a se bucura de soare şi de apa curată şi răcoritoare. Pentru ca europenii să poată alege plajele în cunoştinţă de cauză, Comisia publică un raport anual privind calitatea zonelor pentru scăldat costiere şi a celor din apele dulci, pe baza informaţiilor comunicate de statele membre cu privire la plajele aflate pe teritoriul acestora. În 2009, raportul a fost elaborat de Agenţia Europeană de Mediu (AEM), care, de asemenea, pune la dispoziţie pe site-ul său hărţi şi tabele cu informaţii detaliate referitoare la zone pentru scăldat specifice.

În 2008, numărul apelor pentru scăldat monitorizate a crescut cu 75 de noi zone. Dintre cele 21 400 de zone pentru scăldat monitorizate în întreaga Uniune Europeană în 2008, două treimi sunt zone costiere, iar restul se situează de-a lungul râurilor şi lacurilor. Cele mai multe zone pentru scăldat costiere se află în Italia, Grecia, Franţa, Spania şi Danemarca, în timp ce majoritatea apelor pentru scăldat interioare se situează în Germania şi Franţa.

Din 1990 până în prezent, calitatea globală a apelor pentru scăldat din UE s-a îmbunătăţit în mod considerabil. În perioada 1990-2008, nivelul de respectare a valorilor obligatorii (cerinţe minime de calitate) a crescut de la 80% la 96% în cazul apelor costiere şi, respectiv, de la 52% la 92% în cazul apelor interioare. Între 2007 şi 2008, nivelul respectiv a crescut atât în cazul apelor interioare, cât şi în cazul apelor costiere (cu 1,1, respectiv, 3,3 puncte procentuale).

Douăsprezece state membre efectuează activităţi de monitorizare în conformitate cu noua directivă privind apa pentru scăldat

Zonele pentru scăldat sunt zone în care scăldatul este autorizat în mod explicit sau în care este practicat în mod tradiţional de un număr mare de amatori de scăldat şi în care această practică nu este interzisă.

În vederea stabilirii calităţii apelor pentru scăldat, acestea sunt testate în raport cu o serie de parametri fizici, chimici şi microbiologici ale căror valori obligatorii sunt prevăzute de directiva privind apa pentru scăldat. Statele membre trebuie să respecte valorile obligatorii, însă pot adopta standarde mai stricte şi valori orientative cu caracter neobligatoriu.

În 2006 a intrat în vigoare o nouă directivă privind apa pentru scăldat care a actualizat parametrii şi dispoziţiile privind monitorizarea, pe baza celor mai recente date ştiinţifice. Noua directivă pune un accent mai mare pe informarea publicului cu privire la calitatea zonelor pentru scăldat. Până în 2015, statele membre trebuie să implementeze în totalitate noua directivă, însă douăsprezece dintre acestea (Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Slovacia, Spania şi Suedia) au efectuat deja activităţi de monitorizare a zonelor pentru scăldat pe parcursul sezonului 2008, în conformitate cu parametrii prevăzuţi de noua directivă.

Raportul
Un rezumat al raportului şi rapoartele de ţară detaliate sunt disponibile în limba engleză pe site-ul Comisiei dedicat apei pentru scăldat, la adresa:
//ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html
Pe site-ul AEM sunt disponibile hărţi ale tuturor zonelor europene pentru scăldat, cu opţiunea de mărire/micşorare:
//www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water

1. Directiva 76/160/CEE privind calitatea apei pentru scăldat.
2. Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calității apei pentru scăldat.

Bucuresti, 11.06.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *