Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Bugetul UE: Comisia propune cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum

Jyrki Katainen 2018 buget UE

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia propune alocarea a 100 de miliarde euro pentru cercetare și inovare.

Noul program Orizont Europa se va baza pe realizările și pe succesul programului pentru cercetare și inovare anterior (Orizont 2020) și va permite Uniunii Europene să se mențină în fruntea sectorului cercetării și inovării la nivel mondial. Orizont Europa este cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Investițiile în cercetare și inovare reprezintă investiții în viitorul Europei. Finanțarea din partea UE a permis unor echipe interdisciplinare din diferite țări să colaboreze și să facă descoperiri inimaginabile, transformând Europa într-un lider de talie mondială în domeniul cercetării și inovării. Prin intermediul programului Orizont Europa, dorim să continuăm această reușită și să aducem în continuare o reală schimbare în viața cetățenilor și în societate în ansamblu.”

Jyrki Katainen 2018 buget UE

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a adăugat: „Orizont 2020 este una dintre cele mai importante povești de succes ale Europei. Noul program Orizont Europa are obiective și mai ambițioase. În acest context, dorim să creștem finanțarea pentru Consiliul European pentru Cercetare în vederea consolidării poziției de lider a UE pe plan mondial în domeniul științei și să implicăm cetățenii prin stabilirea unor noi misiuni ambițioase pentru cercetarea europeană. Propunem, de asemenea, un nou Consiliu European pentru Inovare în vederea modernizării finanțării pentru inovarea revoluționară în Europa”.

Orizont Europa va continua să stimuleze excelența științifică prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare (CEC) și al burselor și schimburilor Marie Skłodowska-Curie și va introduce următoarele caracteristici noi:

Un Consiliu European pentru Inovare (CEI), pentru a ajuta UE să devină lider în inovarea creatoare de piețe: propunerea Comisiei va institui un „ghișeu unic” pentru a asigura aplicarea pe piață a celor mai promițătoare tehnologii revoluționare cu potențial ridicat și pentru a permite celor mai inovatoare întreprinderi existente și nou-înființate să-și extindă ideile. Noul CEI va contribui la identificarea și finanțarea inovațiilor cu evoluție rapidă și cu risc ridicat care prezintă un potențial important de creare a unor piețe complet noi. Consiliul va furniza sprijin direct inovatorilor cu ajutorul a două instrumente de finanțare principale, unul pentru etapele incipiente și celălalt pentru dezvoltare și introducerea pe piață. Consiliul va completa Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT).

Noile misiuni de cercetare și inovare la nivelul UE axate pe provocările societale și pe competitivitatea industrială: în cadrul programului Orizont Europa, Comisia va lansa noi misiuni cu obiective ambițioase și cu o valoare adăugată europeană puternică. Misiunile vor aborda probleme care ne afectează viața de zi cu zi, cum ar fi combaterea cancerului, mobilitatea ecologică și eliminarea plasticului din oceane. Aceste misiuni vor fi concepute împreună cu cetățenii, părțile interesate, Parlamentul European și statele membre.

Maximizarea potențialului de inovare la nivelul UE: se va dubla sprijinul acordat statelor membre care prezintă întârzieri în ceea ce privește valorificarea la maximum a potențialului lor național de cercetare și inovare. În plus, noile sinergii cu fondurile structurale și de coeziune vor facilita coordonarea și combinarea fondurilor și vor ajuta regiunile să promoveze inovarea.

O mai mare deschidere: principiul „științei deschise” va deveni modul de funcționare al programului Orizont Europa, impunând obligația de a oferi acces liber la publicații și la date. Acest lucru va sprijini introducerea pe piață și va crește potențialul de inovare al rezultatelor generate de finanțarea UE.

O nouă generație de parteneriate europene și intensificarea colaborării cu alte programe ale UE: Orizont Europa va raționaliza parteneriatele pe care UE le programează sau le cofinanțează împreună cu parteneri precum industria, societatea civilă și fundațiile de finanțare, în vederea creșterii eficacității și impactului lor în ceea ce privește îndeplinirea priorităților de politică ale Europei. Orizont Europa va promova legături eficace și operaționale cu alte programe viitoare ale UE, cum ar fi politica de coeziune, Fondul european de apărare, programul Europa digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei, precum și proiectul internațional privind energia de fuziune ITER.

Centrul Comun de Cercetare (JRC), serviciul pentru știință și cunoștințe al Comisiei, va continua să ofere consiliere științifică, sprijin tehnologic și activități specifice de cercetare.

Alocarea bugetară propusă de 100 de miliarde euro pentru perioada 2021-2027 include 97,6 miliarde euro pentru programul Orizont Europa (dintre care 3,5 miliarde euro vor fi alocate fondului InvestEU) și 2,4 miliarde euro pentru Programul pentru cercetare și formare al Euratom. Programul Euratom, care finanțează activitățile de cercetare și de formare în domeniul siguranței și securității nucleare și al radioprotecției, se va concentra într-o măsură mai mare pe aplicații neenergetice, cum ar fi asistența medicală și echipamentele medicale, și va sprijini, de asemenea, mobilitatea cercetătorilor din domeniul nuclear prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie.

Etapele următoare

Un acord rapid privind bugetul general pe termen lung al UE și propunerile sale sectoriale este esențial pentru a se asigura faptul că fondurile UE vor genera rezultate pe teren cât mai curând posibil. Întârzierile ar obliga cercetătorii cei mai străluciți din Europa să caute oportunități în altă parte. Acest lucru ar însemna pierderea a mii de locuri de muncă în domeniul cercetării și ar afecta competitivitatea Europei. De la cercetarea fundamentală la inovații creatoare de piețe, s-ar încetini o serie de progrese importante, de exemplu în materie de sănătate, combaterea schimbărilor climatice, transportul ecologic și agricultura durabilă, iar soluțiile pentru tratarea cancerului, emisiile de gaze cu efect de seră, autovehiculele inteligente și dietele sănătoase ar întârzia să apară.

Un acord privind următorul buget pe termen lung în 2019 ar permite o tranziție fără probleme între actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget și ar asigura previzibilitatea și continuitatea finanțării, în beneficiul tuturor.

Context

Propunerea privind programul Orizont Europa se bazează pe succesul programului actual Orizont 2020. Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020 a arătat că programul este pe calea cea bună pentru a contribui la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică, a aborda provocările majore cu care se confruntă societatea și a îmbunătăți viețile cetățenilor. Evaluarea arată că programul are o valoare adăugată europeană clară, oferind beneficii demonstrabile în comparație cu sprijinul național sau regional. Până în mai 2018, programul a sprijinit peste 18.000 de proiecte și a alocat peste 31 de miliarde euro.

Propunerea de astăzi se bazează, de asemenea, pe contribuția Comisiei la reuniunea liderilor UE din 16 mai de la Sofia, „O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare – șansa Europei de a-și modela viitorul”, care a subliniat măsurile necesare pentru a asigura competitivitatea Europei pe plan mondial.

Aproximativ două treimi din creșterea economică a Europei în ultimele decenii a fost generată de inovare. Este de așteptat ca programul Orizont Europa să genereze cunoștințe și tehnologii noi și sporite, să promoveze excelența științifică și să aibă efecte pozitive asupra creșterii economice, a schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și un impact social și de mediu semnificativ. Fiecare euro investit în cadrul programului ar putea genera un profit de până la 11 euro, în termeni de PIB, de-a lungul unei perioade de 25 de ani. Se preconizează că investițiile Uniunii în C&I vor genera în mod direct o creștere estimată de până la 100.000 de locuri de muncă în activități de C&I în „etapa de investiții” (2021-2027).

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.