Shadow

Tag: bugetul UE

Corpul european de solidaritate: o nouă cerere de propuneri de proiecte

Corpul european de solidaritate: o nouă cerere de propuneri de proiecte

Politics
Comisia Europeană invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul Corpului european de solidaritate. O sumă totală de 44 milioane de euro a fost alocată din bugetul UE pentru proiectele selectate, care vor fi deschise tuturor tinerilor din Europa și din afara acesteia. Aceasta este prima dintr-o serie de cereri de propuneri care, până la sfârșitul anului 2020, va face posibilă participarea a cel puțin 100.000 de tineri la Corpul european de solidaritate. Comisarul pentru buget și resurse umane, Günther H. Oettinger, a declarat: „Odată cu lansarea acestei noi cereri de propuneri în cadrul Corpului european de solidaritate, ne îndeplinim angajamentul de a oferi tinerilor mai multe oportunități de a participa la activități de solidaritate. Finanțat din bugetul UE, Corpul e...
Bugetul UE: Comisia propune o suplimentare semnificativă a finanțării pentru consolidarea frontierelor și gestionarea migrației

Bugetul UE: Comisia propune o suplimentare semnificativă a finanțării pentru consolidarea frontierelor și gestionarea migrației

Business, Financial
Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia propune cvasi-triplarea finanțării pentru migrație și gestionarea frontierelor, de la 13 miliarde euro, cât era pachetul financiar alocat acestui domeniu în perioada precedentă, la 34,9 miliarde euro. Propunerea Comisiei reprezintă un răspuns la provocările crescânde în materie de migrație, mobilitate și securitate cu care se confruntă UE, prevede instrumente de finanțare mai flexibile pentru a aborda apariția unor evenimente migratorii neprevăzute și consacră protecția frontierelor ca o componentă centrală a noului buget. Va fi instituit un nou fond separat destinat gestionării integrate a frontierelor, iar Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va fi consolidată în continuare prin ...
Bugetul UE: 1,26 miliarde € pentru consolidarea Corpului european de solidaritate

Bugetul UE: 1,26 miliarde € pentru consolidarea Corpului european de solidaritate

Business, Politics
Pentru următorul buget pe termen lung al UE post-2020, Comisia propune un nou program pentru Corpul european de solidaritate căruia să i se aloce 1,26 miliarde euro. Scopul este de a extinde oportunitățile pe care acesta le oferă. Noul program va permite unui număr de cel puțin 350.000 de tineri europeni să sprijine comunitățile în situații de necesitate între 2021 și 2027 prin voluntariat, stagii și plasament în muncă. Propunerea adoptată consolidează Corpul european de solidaritate pentru perioada bugetară următoare. Comisarul pentru buget și resurse umane, Günther H. Oettinger, a declarat: „Solidaritatea se numără printre valorile esențiale în Uniunea Europeană, iar succesul Corpului european de solidaritate arată că există o cerere mare de participare la activități de solidarita...
Bugetul UE: Comisia propune cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum

Bugetul UE: Comisia propune cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum

Financial, Politics
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia propune alocarea a 100 de miliarde euro pentru cercetare și inovare. Noul program Orizont Europa se va baza pe realizările și pe succesul programului pentru cercetare și inovare anterior (Orizont 2020) și va permite Uniunii Europene să se mențină în fruntea sectorului cercetării și inovării la nivel mondial. Orizont Europa este cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum. Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Investițiile în cercetare și inovare reprezintă investiții în viitorul Europei. Finanțarea din partea UE a permis unor echipe interdisciplinare din diferite țări să colaboreze și ...
Bugetul UE: suplimentarea fondurilor pentru investiții care vizează conectarea cetățenilor europeni prin infrastructuri de înaltă performanță

Bugetul UE: suplimentarea fondurilor pentru investiții care vizează conectarea cetățenilor europeni prin infrastructuri de înaltă performanță

Business, Politics
În cadrul următorului buget al UE pe termen lung, aferent perioadei 2021-2027, Comisia Europeană propune astăzi reînnoirea Mecanismului pentru interconectarea Europei cu 42,3 miliarde euro, pentru sprijinirea investițiilor în rețelele europene de infrastructură din sectorul transporturilor (30,6 miliarde euro), al energiei (8,7 miliarde euro) și din sectorul digital (3 miliarde euro). Aceasta reprezintă o creștere de 47% comparativ cu perioada 2014-2020[1] și demonstrează angajamentul UE de a crea o Uniune bine conectată și integrată, în care cetățenii și întreprinderile pot beneficia pe deplin de libera circulație și de piața unică. Pentru perioada 2021-2027, Comisia propune consolidarea dimensiunii de mediu a Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu o țintă de 60% din buget...
Bugetul UE: programul InvestEU va sprijini crearea de locuri de muncă, creșterea economică și inovarea în Europa

Bugetul UE: programul InvestEU va sprijini crearea de locuri de muncă, creșterea economică și inovarea în Europa

Business, Politics
Pentru următorul buget pe termen lung al UE care acoperă perioada 2021-2027, Comisia propune crearea programului InvestEU, pentru a grupa sub aceeași cupolă finanțarea acordată de la bugetul UE sub formă de împrumuturi și garanții. InvestEU va reuni multitudinea de programe financiare disponibile în prezent și va extinde modelul de succes al Planului de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan Juncker”. Cu InvestEU, Comisia va da un nou impuls investițiilor, inovării și creării de locuri de muncă. Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Planul de investiții pentru Europa s-a dovedit un succes în mobilizarea de investiții private și crearea de locuri de muncă în Europa. Planul a atras deja investiții de aproape 290 de miliarde de euro, care fără el nu ar fi fost posibile,...
Bugetul UE: un program spațial în valoare de 16 miliarde € pentru promovarea rolului de lider al UE în domeniul spațial dincolo de anul 2020

Bugetul UE: un program spațial în valoare de 16 miliarde € pentru promovarea rolului de lider al UE în domeniul spațial dincolo de anul 2020

Business, Politics
Pentru următorul buget al UE pe termen lung, aferent perioadei 2021-2027, Comisia propune să se dedice 16 miliarde euro pentru a ajuta la menținerea și la stimularea rolului de lider al UE în domeniul spațial. Tehnologiile, datele și serviciile spațiale au devenit indispensabile în viața de zi cu zi a europenilor și pentru urmărirea intereselor strategice ale Europei. Grație unor investiții majore, UE are un puternic avans în activitățile spațiale, iar industria spațială europeană este una dintre cele mai competitive. Cu toate acestea, există multe provocări noi și mulți jucători noi la nivel internațional. Noul program spațial al UE va investi mai mult în activitățile spațiale, contribuind la adaptarea la noile necesități și tehnologii și consolidând, în același timp, accesul autonom l...
Bugetul UE: investiții de 9,2 miliarde euro în primul program digital de până acum

Bugetul UE: investiții de 9,2 miliarde euro în primul program digital de până acum

Business, IT, Politics
Comisia Europeană propune miercuri, 6 iunie, crearea primului program Europa digitală și efectuarea de investiții în valoare de 9,2 miliarde euro în vederea alinierii următorului buget pe termen lung al UE (2021-2027) la provocările tot mai mari din domeniul digital. Prin adoptarea Strategiei privind piața unică digitală, am instituit un cadru de reglementare adaptat erei digitale. Pe lângă această strategie, trebuie să se asigure finanțare și investiții la fel de ambițioase în programul Europa digitală pentru îmbunătățirea competitivității internaționale a UE, precum și pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților digitale strategice ale Europei. Aceste capacități-cheie vizează calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale...
Bugetul UE: Comisia propune dublarea finanțării programului Erasmus

Bugetul UE: Comisia propune dublarea finanțării programului Erasmus

Business, Politics
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune dublarea finanțării programului Erasmus pentru a atinge 30 de miliarde euro. Programul Erasmus permite deja unor milioane de tineri europeni să studieze, să se formeze sau să învețe în străinătate, sporindu-le, în același timp, experiența și gradul de informare cu privire la Europa și îmbunătățindu-le șansele viitoare pe piața muncii Grație dublării finanțării sale, acest program va fi și mai eficace în sprijinirea obiectivelor politice cheie, cum ar fi crearea unui spațiu european al educației până în 2025, responsabilizarea tinerilor și promovarea unei identități europene prin intermediul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii. Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisi...
Bugetul UE: Consolidarea sectoarelor culturale și creative europene

Bugetul UE: Consolidarea sectoarelor culturale și creative europene

Business, Politics
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune majorarea la 1,85 miliarde euro a finanțării pentru Europa creativă, programul care sprijină sectoarele culturale și creative europene, precum și operele audiovizuale. Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Mediul digital a transformat peisajul nostru cultural, aducând cu sine noi provocări și oportunități pentru sectoarele culturale și creative europene. Vrem ca autorii, creatorii și producătorii din UE să profite la maximum de aceste noi oportunități legate de tehnologiile digitale.” Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Cultura a ocupat întotdeauna un loc central în cadrul proiectului european. Ea este eleme...