free download 78 travel guides written by experts

Bilant SIVECO Romania în 2010:

100 de contracte noi, o crestere a cifrei de afaceri cu 20%, 24 de premii internationale si nationale de prestigiu

Pentru 2011, compania şi-a asigurat deja menţinerea ritmului de creştere a veniturilor, prin semnarea de contracte multi-anuale de export a soluţiilor sale de eLearning, eAgriculture, eCustoms şi eHealth

Intrarea pe noi pieţe internaţionale, dezvoltarea proiectelor eHealth, eLearning şi eAgriculture naţionale şi accesarea fondurilor structurale au fost în 2010 direcţiile definitorii pentru activitatea companiei SIVECO Romania. Într-un an considerat extrem de dificil de către toţi operatorii economici, SIVECO Romania a realizat o creştere a cifrei generale de afaceri cu 20% faţă de 2009 şi a încheiat peste 100 de contracte noi, ceea ce reprezintă o performanţă absolut deosebită.

“Considerăm că am realizat un bilanţ pozitiv extrem de încurajator al activităţii noastre într-un an mai mult decât complicat. Este o dovadă în plus că eforturile mari sunt răsplătite şi că în orice criză există şi oportunităţi care pot si trebuie sa fie valorificate. În 2010 am continuat să aplicăm cu succes strategia de orientare spre pieţele externe emergente. Replicarea pe plan internaţional a proiectelor complexe, de anvergură naţională, în domeniul eLearning, eCustoms, eAgriculture şi eHealth în care deţinem expertiza recunoscută pe plan mondial, ne-a fost extrem de utilă pentru contrabalansarea efectelor restrângerii pieţei locale de IT. Strategia noastră de business orientată spre păstrarea unui echilibru sigur între sursele de venituri a minimizat riscurile concentrării pe anumite segmente – public sau privat. În 2010 am constatat încă o dată cât de realistă se dovedeşte o astfel de abordare, în special în perioade de turbulenţe economice”, a declarat Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania.

Printre cele mai importante 10 realizări ale SIVECO Romania pentru anul 2010, menţionăm:
1. Lansarea programului strategic la nivel naţional de informatizare a educaţiei pentru Ministerul Educaţiei Naţionale din Regatul Maroc. SIVECO Romania va implementa până în 2013 un sistem informatic integrat bazat pe soluţia AeL, adaptat cerinţelor specifice învăţământului marocan, care va fi folosit în 9.000 de şcoli.
2. Implementarea noii versiuni a Sistemului Informatic Unic Integrat – SIUI 2.0 – pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, un proiect deosebit de complex, cu implicaţii majore asupra modului de administrare a resurselor alocate sănătăţii, dar şi a îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale.
3. Dezvoltarea software-ului necesar implementării fondurilor de dezvoltare rurală şi pescuit la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru gestionarea subvenţiilor europene acordate celor 1,1 milioane fermieri români prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
4. Continuarea unei politici suţinute de dezvoltare a soluţiei SIVECO Applications 2011. În 2010 au fost lansate două noi module informatice – Managementul Deşeurilor şi Managementul Financiar al Proiectelor – care se adaugă celorlalte 44 deja existente.
5. Implicarea activă în dezvoltarea de proiecte pe fonduri structurale, atât în calitate de aplicant, cât şi în calitate de partener în proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). Proiectele lansate în 2010 au peste 30.000 de beneficiari aparţinând unor categorii socio-profesionale variate: profesori, medici, manageri, şomeri, angajaţi din diverse domenii.
6. Implementarea soluţiei eCustoms la Autoritatea Vamală din Macedonia. SIVECO Romania intră astfel pe a doua piaţă externă cu soluţia New Computerized Transit System (NCTS), după Turcia, replicând expertiza obţinută în România, la Autoritatea Naţională a Vămilor.
7. Continuarea proiectelor derulate pentru organizaţii ale Uniunii Europene, respectiv Oficiul pentru Publicaţii al UE (portalul CORDIS) şi Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei.
8. Finalizarea proiectului educaţional în cadrul căruia 700 de şcoli din Cipru beneficiază acum de o platformă integrată de eLearning şi de conţinut educaţional digital.
9. Continuarea proiectelor din zona eLearning în Emiratele Arabe Unite, Azerbaijan, Egipt, Republica Moldova şi în România (Sistemul Educaţional Informatizat), Dezvoltarea Portalului eComunitate şi a Programului de instruire TIC în şcoală şi afaceri, componente ale proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere”, un proiect complex cu aproape 2 milioane de beneficiari.
10. Încheierea implementării sistemului SIVABON la Biroul de Credit din Republica Moldova, care devine principalul instrument pentru departamentele de aprobare credite, analiză a riscului, şi pentru departamentele de dezvoltare de noi produse şi politici interne ale acestei instituţii.

“Pentru 2011, compania SIVECO Romania are déjà asigurată o stabilitate financiară şi operaţională solidă datorită contractării în 2010 a unor proiecte multianuale în domeniul eLearning, eCustoms, eAgriculture, eHealth, Credit Bureau în ţări cu mare potenţial din zona Africii de Nord, Orientul Apropiat si Mijlociu, CIS şi pentru instituţii importante ale Comisiei Europene. O altă direcţie esenţială de dezvoltare o reprezintă proiectele depuse pe fonduri structurale – atât în România, cât şi la nivel european”, a declarat Irina Socol.

Eforturile companiei SIVECO Romania au fost recunoscute în 2010 de organizaţii internaţionale sau cu prilejul unor competiţii prestigioase, echivalente ale unor adevărate campionate mondiale pentru domeniul managementului de proiecte informatice. Unele dintre cele 24 de diplome şi medalii obţinute în 2010 sunt premiere pentru o companie din România, SIVECO demonstrând încă o dată capacitatea de a deschide noi drumuri internaţionale pentru informatica românească. Aceste competiţii au constituit nu numai o oportunitate de a testa produsele companiei pe piaţa globală, ci şi şansa de a devansa nume mari din IT-ul mondial.

Dintre cele 24 de premii obţinute în 2010, menţionăm:
• Medalia de Aur pentru pentru proiectul SEI în cadrul competiţiei eLearning Awards desfăşurată la Londra;
• Marele Premiu pentru soluţia integrată dezvoltată de SIVECO Romania la APIA, acordat în cadrul European IT Excellence Awards de la Londra; la aceeaşi competiţie au primit nominalizări şi soluţia SIVADOC implementată la Aker Offshore Tulcea şi pentru soluţia Business Inteligence implementată la BNR;
• "Partenerul Anului" în regiunea Europei Centrale şi de Est la categoria "Citizenship" pentru proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", acordat de Microsoft la Worldwide Partner Conference 2010;
• Nominalizare a IPMA – International Project Management Association pentru proiectul ”Economia Bazată pe Cunoaştere” în cadrul Galei Anuale de la Istanbul;
• Obţinerea de către Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania, a Premiului European de Antreprenoriat Feminin, acordat de reţeaua Wimadame în cadrul ceremoniei anuale desfăşurate la Bruxelles;
• Acordarea "Certificate of Appreciation" din partea NATO Training Group pentru eforturile de susţinere a NATO Training Group/Working Group Individual Training & Education Developments (WG IT & EN);
• “Premiul de Excelenţă” la Gala RoCS 2010 pentru capacitatea soluţiei SIVECO Applications 2011 de a răspunde cu tehnologii inovatoare priorităţilor economice, prin componentele Managementul Deşeurilor şi Managementului Financiar al Proiectelor;
• Nominalizare proiectelor SEI şi Economia Bazată pe Cunoaştere la categoria “Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei” în cadrul competiţiei anuale organizate de Asociaţia Naţională a Funcţionarilor Publici din România;
• Locul 1 pentru SIVECO Romania în Topul Green Business Index 2010, Locul 1 la categoria "Achiziţii Verzi", Locul 1 la categoria "Transport", Locul 2 la categoria "Starea Clădirilor", Locul 2 la categoria "Utilizarea Resurselor".

Chiar dacă 2010 a fost un an dificil din punct de vedere economic, SIVECO Romania a rămas consecventă principiilor sale de afaceri, integrând în mod strategic responsabilitatea socială în însăşi politica de dezvoltare a companiei. SIVECO Romania a realizat Raportul Anual de Dezvoltare Sustenabilă (ajuns la a doua ediţie) şi a completat primul Raport Global Compact privind implementarea principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.

“Aderarea la Pactul Global este un angajament important pentru compania noastră. Decizia de a formaliza într-un raport anual modul în care respectăm principiile etice asumate la nivel global de lumea afacerilor ne dă posibilitatea de a ne revizui şi adapta politica referitoare la angajaţi, mediu, comunitate, dar şi de a urmări progresele pe care le-am făcut. Acest angajament, alături de elaborarea anuală a raportului de responsabilitate socială, reprezintă iniţiative aproape singulare în mediul românesc de business”, a declarat Irina Socol.

Bucuresti, 10.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *