free download 78 travel guides written by experts

Beneficii reale pentru cetatenii din intreaga Europa: realizarile Comisiei in perioada 2004-2009

Comisia Europeană a prezentat astăzi bilanţul realizărilor sale, înainte de alegerile pentru Parlamentul European.Comisia a făcut ca Uniunea Europeană reunită să funcţioneze în beneficiul cetăţenilor săi, activitatea Comisiei conducând la creşterea stabilităţii şi a prosperităţii unei Uniuni formate din 27 de state membre. De asemenea, aceasta a luat măsuri decisive pentru a răspunde crizei economice şi financiare şi a pus în aplicare o abordare integrată pentru combaterea schimbărilor climatice şi pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu energie. Comisia a încercat să influenţeze globalizarea, astfel încât aceasta să nu conducă la excluziune, să fie mai bine reglementată şi să reflecte valorile europene.

Preşedintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, a declarat: „Această Comisie, prima dintr-o Uniune extinsă la 27 de state membre, s-a confruntat  cu unele din cele mai dificile perioade prin care a trecut vreodată Uniunea Europeană, în momente de importante schimbări economice si sociale. Bilanţul activităţii noastre arată că am fost consecvenţi în apărarea valorilor şi obiectivelor fundamentale care au făcut posibile succesele Uniunii, şi că vom lăsa o contribuţie importantă la viitoarea dezvoltare a proiectului european.

Sunt deosebit de mândru de modul în care am reacţionat în faţa crizei economice şi financiare, de agenda noastră ambiţioasă de luptă împotriva schimbărilor climatice şi de crearea unei veritabile politici energetice europene. De asemenea, în prezent, ne-am asumat rolul de lider în procesul de influenţare a procesului de globalizare, prin armonizarea acestuia cu valorile europene, precum şi în promovarea intereselor europene la nivel global. Acum este momentul ca cetăţenii europeni să-şi exprimeopiniileprivind viitorul, cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European. Fac apel la cetăţenii europeni să-şi exercite acest drept democratic”.

Bilanţul realizărilor este prezentat într-un document cuprinzător, publicat astăzi în toate limbile oficiale ale UE.

Pe parcursul ultimilor cinci ani, Comisia Barroso şi-a construit credibilitatea în faţa cetăţenilor, a operatorilor economici, a statelor membre şi a Parlamentului European. A arătat că este capabilă să propună iniţiative ambiţioase, dar realiste şi că poate garanta realizarea acestora într-un context caracterizat de schimbări instituţionale şi de criză economică.

Au fost adoptate noi acte normative importante, pentru a pune în mod ferm piaţa unică în serviciul cetăţenilor – de exemplu, prin consolidarea drepturilor pasagerilor în sectorul transporturilor, prin reducerea tarifelor de telefonie mobilă sau prin facilitarea plăţilor transfrontaliere. În paralel, Comisia a simplificat actele normative ale Uniunii Europene, propunând eliminarea a aproximativ 10% din legislaţia comunitară care nu este necesară şi reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Accentul pus de Comisie pe creştere şi ocuparea forţei de muncă în cadrul Strategiei de la Lisabona reînnoite şi a Pactului de stabilitate şi creştere revizuit a plasat Europa într-o poziţie mai bună pentru a răspunde actualei crize economice, financiare şi de ocupare a forţei de muncă. Comisia a fost prima instituţie internaţională care a prezentat un plan de redresare credibil, fiind atât în avangarda măsurilor referitoare la activele depreciate, recapitalizare, ajutoare de stat, cât şi a măsurilor de trecere de la salvare la redresare în sectoare specifice, precum cel al construcţiei de vehicule. Comisia conduce ofensiva la nivel european şi în cadrul G-20, prin punerea în aplicare a recomandărilor raportului Larosière.
   
Comisia Barroso a fost, de asemenea, la originea reorientării radicale a abordării europene în ceea ce priveşte schimbările climatice şi energia. Prin pachetul ambiţios de măsuri legislative pregătit de Comisia Barroso, Europa a arătat că este pregătită să îşi asume rolul de lider şi că va continua să se manifeste astfel, în perspectiva Conferinţei internaţionale privind schimbările climatice, de la Copenhaga. Comisia se asigură că măsurile pe termen scurt, adoptate ca răspuns la criza economică, sunt pe deplin compatibile cu obiectivele pe termen lung.

Comisia Europeană a depus eforturi considerabile pentru influenţarea contextului global în schimbare, în vederea abordării unor aspecte precum sărăcia, problemele sanitare globale, fenomenul migraţiei şi chestiunile privind securitatea. Influenţa Comisiei s-a evidenţiat în contextul crizelor din Georgia, Orientul Mijlociu şi Africa. În acelaşi timp, UE s-a implicat în asigurarea stabilităţii regionale din vecinătatea sa şi a promovat parteneriate eficace şi ambiţioase cu anumite puteri globale, pentru a apăra interesele şi valorile europene.

Este necesară continuarea eforturilor. Runda de negocieri comerciale de la Doha urmează să fie încheiată. O serie de propuneri de reformare a pieţelor financiare, de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de abordare a altor provocări importante au fost prezentate de Comisie, dar acestea aşteaptă aprobarea finală a UE. Pe măsură ce continuăm gestionarea efectelor actualei crize economice, Comisia va trebui să se asigure că Uniunea Europeană va ieşi mai puternică din această încercare. Comisia va continua să se concentreze pe necesitatea de a ratifica Tratatul de la Lisabona, care conferă Uniunii o capacitate crescută de acţiune.

Comisia Barroso şi-a asumat iniţiativa propunerii de soluţii la problemele actuale: planul de redresare economică, combaterea schimbărilor climatice, securitatea energetică, Fondul de ajustare la globalizare, mecanismul pentru produse alimentare de 1 miliard de euro pentru ţările în curs de dezvoltare, Institutul European de Tehnologie, 5 miliarde de euro pentru finanţarea unor proiecte energetice şi instalarea de internet în bandă largă pentru comunităţile rurale, pactul privind migraţia – toate acestea sunt rezultatul iniţiativelor Comisiei. Comisia a arătat că Uniunea Europeană este capabilă să lucreze cu 27 de state membre, că poate conduce dezbaterile şi obţine rezultate. Comisia a fost forţa motrice care a făcut posibil progresul agendei europene şi a construit consensul între cele 27 de state membre în cadrul fiecărui Consiliu European, atât în momente favorabile, cât şi în situaţii dificile. Aceasta este moştenirea lăsată de actuala Comisie.

 Context

Comisia Barroso şi-a început activitatea la 22 noiembrie 2004. Mandatul acesteia este programat să se încheie la 31 octombrie 2009.

În ultimii patru ani şi jumătate, Comisia a adoptat propuneri legislative ambiţioase. De la începutul anului 2005, Parlamentul European şi Consiliul au aprobat peste 470 de propuneri în cadrul procedurii de codecizie.

Mai multe informaţii cu privire la realizările Comisiei în domenii specifice de politică pot fi obţinute de la cabinetul fiecărui comisar.
   
Pagini Utile

* O copie a documentului care prezintă realizările Comisiei poate fi consultată la următoarea adresă:
//ec.europa.eu/news/eu_explained/090528_en.htm
//ec.europa.eu/news/images/eu_explained/090528_ro.pdf

Bucuresti, 29.05.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *