Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

BCR obtine un rezultat operational trimestrial solid, in pofida incetinirii economice

I. DATE REFERITOARE LA GRUPUL BCR1:

BCR a obţinut un rezultat operaţional trimestrial solid, într-un mediu economic marcat de provocări

Rezultatul operaţional în trimestrul I 2012 s-a ridicat la 610,0 milioane lei (140,3 milioane euro), menţinându-se aproape constant faţă de trimestrul I 2011 (+0,2%), într-un context economic provocator. Condiţiile pieţei rămân dificile, cu o cerere de credite scăzută şi marje de dobândă sub presiune continuă.

Costurile sunt bine gestionate, veniturile sunt afectate de mediul economic dificil

Reflectând o administrare strictă a costurilor în continuare , cheltuielile operaţionale în trimestrul I 2012 au scăzut în comparaţie anuală (- 6,1%) până la 418,9 milioane lei (96,3 milioane euro).

Venitul operaţional a scăzut marginal, cu 2.5% în comparaţie anuală, până la 1.028,9 milioane lei (236,6 milioane euro), mai ales pe seama diminuării marjelor de dobândă, a cererii scăzute de creditare şi a presiunii concurenţiale in creştere. În acelaşi timp, venitul operaţional în trimestrul I a crescut cu 4.8% în comparaţie trimestrială, în principal datorită îmbunătăţirii venitului net din tranzacţionare şi a venitului net din comisioane.

Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit, coborând la valoarea de 40,7%, la sfârşitul lunii martie 2012, cu toate că a fost afectat de limitarea generării de venituri.

Provizionarea prudentă continuă a influenţat profitul din trimestrul I 2012, ceea ce a făcut ca BCR să înregistreze o pierdere netă de 307,8 milioane lei (70,8 milioane euro).

Cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru credite a crescut semnificativ în comparaţie anuală (933,7 milioane lei în T1 2012 versus 457,4 milioane lei în T1 2011), ceea ce a condus la o rată mai bună de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante. Această evoluţie reflectă impactul mediului de afaceri dificil asupra clienţilor corporativi ai BCR şi o abordare mai prudentă a creditării în contextul economic dat. Provocările economice au influenţat, totodată, formarea creditelor neperformante în T1 – segmentul corporate rămânând principalul generator de volume noi de credite neperformante. Volumul acestora rămâne însă la un nivel acceptabil, cu o rată de acoperire (cu garanţii şi provizioane) de 107,6%.

Dezvoltarea afacerilor continuă în ritm mai redus, pe măsură ce economia pare să încetinească

Grupul BCR şi-a menţinut poziţia de lider, cu o cotă de piaţă de circa 20.8% după active, în pofida unei uşoare scăderi a volumului activelor cu 1,6% (sau 1.226 milioane lei) faţă de începutul anului până la 75.519,7 milioane lei (17.234,1 milioane euro).

Portofoliul de credite al BCR a continuat să crească, mai ales datorită creditării pe sectorul retail. Soldul creditelor retail au crescut (+1.6% în comparaţie trimestrială), în special datorită segmentului creditelor ipotecare. Cota de piaţă a BCR în ceea ce priveşte creditarea generală s-a menţinut la aproximativ 21%, la finele lunii februarie 2012, în vreme ce cota de piaţă pentru creditele imobiliare în euro a crescut la aproape 30% (circa 0,5 pp creştere in trimestrul 1).

Volumul depozitelor atrase s-a menţinut aproape constant, în special datorită clienţilor retail.

Banca beneficiază de o lichiditate şi de o bază de capital solide, peste valorile minime de reglementare.

“Managementul prudent al costurilor şi al riscurilor poziţionează banca solid pentru atingerea unor rezultate sustenabile în viitor” a declarat Helmuth Karl Hintringer, Vicepreşedinte Financiar al BCR.
II. PERFORMANŢA FINANCIARĂ GENERALĂ A GRUPULUI BCR

Profitabilitatea operaţională a Grupului BCR s-a menţinut solidă in trimestrul 1 2012, cu un profit operaţional de 610,0 milioane lei (140,3 milioane euro), aproape neschimbat (+0,2%), în comparaţie anuală cu 608,8 milioane lei (144,5 milioane euro) la finalul lunii martie 2011. Această evoluţie s-a datorat, în principal, rezultatului net din tranzacţionare pozitiv combinat cu o scădere a costurilor care au contrabalansat o diminuare a veniturilor operaţionale nete, în vreme ce veniturile nete din comisioane au rămas constante.

Venitul operaţional a scăzut cu 2,5% în comparaţie anuală, atingând valoarea de 1.028,9 milioane lei (236,6 milioane euro), de la 1.054,8 milioane lei (250,4 milioane euro). Uşoara scădere a fost cauzată, în principal, de comprimarea marjelor dobânzilor, cererea scăzută de credite, şi presiunea concurenţial ă în creştere, care au afectat venitul din dobânzi situat la o valoare de 750,4 milioane lei (în scădere cu 7,6% sau 120,8 milioane lei, în comparaţie anuală). Venitul net din comisioane s-a majorat marginal (+1,0%), până la 155,6 milioane lei (35,8 milioane euro) în T1 2012, în comparaţie cu 154,1 milioane lei (36,6 milioane euro) la finele lunii martie 2011.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut valoarea veniturilor în trimestrul 1 cu 122,9 milioane lei (28,3 milioane euro), valoare de aproape trei ori mai mare în comparaţie anuală (41,6 milioane lei la sfârşitul lunii martie 2011), determinată, în principal de tranzacţiile valutare. BCR îşi menţine poziţia de lider pe piaţa de titluri şi obligaţiuni din România.

Mulţumită atenţiei continue acordate administrării costurilor, cheltuielile operaţionale au scăzut cu 6,1% în comparaţie anuală până la 418,9 milioane lei (96,3 milioane euro), de la 446,0 milioane lei în T1 2011, în condiţiile continuării investiţiilor în instruirea personalului, dezvoltarea canalelor de internet şi card (alternative) şi în modernizarea reţelei de unităţi.

BCR continuă să se concentreze pe un management activ şi prudent al riscului, ceea ce înseamnă, în principal, rescadenţarea şi restructurarea împrumuturilor clienţilor aflaţi în dificultate, îmbunătăţirea proceselor de colectare timpurie şi optimizarea proceselor de aprobare şi monitorizare a creditelor.

Provizioanele nete pentru credite şi avansuri acordate clienţilor au totalizat 933,7 milioane lei (214,7 milioane euro), în primele trei luni ale acestui an, faţă de 457,4 milioane lei în primul trimestru al anului 2011. Această evoluţie a condus la îmbunătăţirea ratei de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (52,2% versus 50,1% la sfârşitul anului 2011) şi reflectă impactul performanţei scăzute a economiei româneşti asupra clienţilor corporativi ai BCR. Rata de acoperire cu garanţii şi provizioane a creditelor neperformante se situa la 107,6% la sfârşitul lunii martie 2012, pe fundalul unei substanţiale re-evaluări a garanţiilor pe parcursul trimestrului I, în special pe segmentul retail. Împrumuturile neperformante (NPL) se menţin la un nivel acceptabil, reprezentând 22,4% din portofoliul total de credite la sfârşitul lunii martie. Segmentul corporate este principalul contribuitor în ceea ce priveşte volumele NPL nou-generate, deoarece IMM-urile încă se confruntă cu constrângeri severe de lichiditate şi unele companii mari au reintrat în incapacitate de plată.

Provizionarea prudentă a avut impact asupra profitului aferent T1 2012. Ca urmare, BCR a înregistrat în primul trimestru o pierdere netă după taxe şi interese minoritare de 307,8 milioane lei (70,8 milioane euro), faţă de un profit net de 76,1 milioane lei (18,1 milioane euro) în T1 2011.

Indicii de solvabilitate se menţin mult peste nivelurile reglementate. Rata capitalului de rang 1+2 în februarie 2012: 12,31% IFRS, cu rata filtrelor prudenţiale, faţă de min. 10%, potrivit cerinţelor actuale ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, indicatorul de solvabilitate de 17,09% (BCR Grup, IFRS) arată clar forţa BCR şi susţinerea constantă a Erste Group.

Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit la 40,7% la finalul lunii martie 2012 (42,3% la finalul lunii martie 2011).

III. REZULTATELE FINANCIARE ÎN COMPARAŢIE TRIMESTRIALĂ2

Profitul operaţional trimestrial al Grupului BCR se menţine solid în contextul unei economii în încetinire. Rezultatul operaţional pentru T1 2012 (610,0 milioane lei) este cu 11,3% mai mare decât cel obţinut în T4 2011 (548,1 milioane lei) datorită unui control eficient al costurilor, coroborat cu un venit operaţional trimestrial solid.

Ca rezultat al unui proces continuu de optimizare a proceselor, cheltuielile operaţionale în T1 au scăzut cu 3,4 % în comparaţie trimestrială, la 418,9 milioane lei, de la 433,8 milioane lei în T4 2011.

Venitul operaţional în T1 (1.028,9 milioane lei) a crescut cu 4,8% în comparaţie trimestrială (981,9 milioane în T4 2011), datorită unui venit net din tranzacţionare foarte bun, combinat cu o creştere a venitului net din comisioane.

Venitul net din dobânzi a crescut uşor în comparaţie trimestrială (+ 0,4%) atingând valoarea de 750,4 milioane lei de la 747,3 milioane lei în T4 2011 în pofida contracţiei continue a marjelor de dobândă acompaniată de cererea de credite încă modestă şi concurenţa tot mai mare pentru afaceri de calitate.

Venitul net din comisioane a crescut cu 15,0% în comparaţie trimestrială, atingând valoarea de 155,6 milioane lei de la 135,3 milioane lei în T4 2011, pe seama scăderii cheltuielii cu comisioanele.

Rezultatul din tranzacţionare a crescut cu 23,8% în comparaţie trimestrială, având o contribuţie pozitivă de 122,9 milioane lei în T1 faţă de 99,3 milioane lei în T4 2011, datorată creşterii tranzacţiilor de schimb valutar.

Cheltuiala trimestrială netă cu provizioanele de risc pentru credite şi avansuri a totalizat 933,7 milioane lei, în creştere cu 71,1% în comparaţie trimestrială, reflectând abordarea prudentă a băncii cu privire la managementul riscului şi al creditării, precum şi impactul mediului de afaceri dificil asupra segmentului corporativ.

Creşterea provizioanelor în T1 a afectat profitabilitatea băncii, BCR înregistrând in primul trimestru al anului 2012 o pierdere netă de 307,8 milioane lei, faţă de un profit net de 0,7 milioane lei în T4 2011.

Indicele trimestrial cost-venit s-a îmbunătăţit la 40,7% de la 44,2% în T4 2011.

IV. ACTIVITĂŢILE DE BAZĂ PE SCURT (consolidat, IFRS)

BCR administrează bine o afacere sănătoasă şi durabilă, într-un mediu economic dificil. Economia românească a pierdut semnificativ din avânt în T1 2012 datorită crizei din zona Euro, partenerul său comercial principal, care absoarbe o cotă de 50% din exporturile sale totale. Pentru întregul an 2012, se estimează o creştere de 1,2% a economiei româneşti, în condiţiile unei recesiuni moderate aşteptată pentru zona Euro. În acelaşi timp, consumul privat rămâne inhibat, în timp ce investiţiile vor fi în continuare influenţate de influxul scăzut de investiţii străine directe.

Ca rezultat al acestor evoluţii, multe companii româneşti, mai ales în sectoarele IMM şi microîntreprinderi se confruntă încă cu o reducere dramatică a cererii pentru produsele şi serviciile oferite, multe dintre acestea ajungând chiar să se închidă. Acest fapt are un impact negativ asupra tranzacţiilor pe care acestea le derulează cu BCR.

Clienţii retail sunt încă foarte prudenţi în ce priveşte cheltuielile, deoarece continuă să fie influenţaţi de contextul economic dificil care se reflectă în venituri mai mici per gospodărie şi în temerile privind păstrarea locului de muncă.

În T1 2012, BCR a continuat să îşi întărească poziţia de lider piaţă, controlând o cotă de piaţă de 20,8% după active, în pofida unei scăderi modeste a activelor totale ale grupului BCR cu 1,6% (sau 1.226,0 milioane lei) faţă de începutul anului până la 75.519,7 milioane lei (17.234,1 milioane euro).

Portofoliul de credite a continuat să crească în T1 2012, în contextul unei cereri de credite destul de slabe. Volumul agregat al creditelor acordate consumatorilor (înainte de provizioane, IFRS) a crescut modest cu 0,9% de la începutul anului, la valoarea de 53.873,6 milioane lei (12.294,3 milioane euro), de la 53.376,3 milioane lei (12.346,2 milioane euro) la finalul anului 2011, datorită în special creditării retail.

BCR şi-a păstrat poziţia de lider de piaţă pe partea de creditare, cu o cotă de piaţă de aproximativ 21% (în februarie 2012), şi şi-a consolidat poziţia de lider în creditarea imobiliară retail în euro, cu aproape 30% cotă de piaţă (+ 0,5 pp la finalul lui februarie 2012 de la începutul anului).

BCR a continuat în 2012 să-şi extindă creditarea către sectoarele productive ale economiei, continuând sa sprijine clienţii corporativi cu potenţial bun de afaceri şi sectorul public. Portofoliul de credite corporate a continuat să se extindă, cu accent pe proiectele de infrastructură şi energie regenerabilă.

În zona de creditare a afacerilor retail volumele au continuat să crească. Totuşi, cererea de credite a rămas în general modestă, potrivit veniturilor disponibile reduse ale populaţiei şi tendinţelor pieţei, orientată, cu precădere, către refinanţarea creditelor mai vechi şi către împrumuturile acordate prin programul “Prima Casa 4”.

Programul “Prima Casa” a continuat îmbucurător, iar BCR este liderul celei de a patra etape ale acestui program, precum şi al programului în ansamblu. Finanţarea acordata de BCR in “Prima Casa 4” este de aproape 395 milioane euro, aproape 10.500 familii fiind ajutate astfel să îşi achiziţioneze o locuinţă proprie. In total, de la începutul programului “Prima Casa” BCR a acordat credite de circa 990 milioane euro la peste 25.000 familii.

În prezent, BCR are una dintre cele mai atractive oferte de creditare, în ceea ce priveşte ratele dobânzilor, calitatea şi simplitatea procedurilor, scopul său fiind acela de a ajunge banca de primă alegere, atât pe partea de creditare, cât şi de economisire.

BCR rămâne banca numărul 1 pe piaţa depozitelor primare (20% cotă de piaţă). Suma datorată clienţilor s-a menţinut relativ stabilă de la începutul anului la 39.558,5 milioane lei (9.027,5 milioane euro) la sfârşitul T1 2012, în comparaţie cu 39.664,3 milioane lei (9.174,5 milioane euro) în T1 2011 (-0,3% în comparaţie anuală). Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, banca bucurându-se totodată de sprijin puternic din partea băncii-mamă.

BCR este, de asemenea, lider pe piaţa fondurilor UE, deţinând, în prezent 40% din proiectele aprobate, dintr-un total de peste 12,65 miliarde EUR reprezentând oportunităţi de finanţate din fonduri UE care se adresează investitorilor privaţi şi autorităţilor locale. Caracteristică unică pe piaţa bancară românească, BCR asigură monitorizarea proiectelor co-finanţate, prin asistarea beneficiarilor pe parcursul tuturor fazelor de implementare. BCR continuă să implementeze soluţii variate de finanţare, pentru a sprijini revenirea sectorului IMM (precum facilităţile de finanţare JEREMIE, BERD, BEI).

Serviciile bancare “BCR 24 Banking” atrag din ce în ce mai mulţi clienţi. BCR a fost premiată pentru numărul cel mai mare de clienţi care au utilizat serviciul online banking – 550,000 utilizatori care au efectuat aproape 1,6 milioane de tranzacţii în T1 2012 cu o valoare totală de mai mult de 6,3 miliarde lei.

IV. Evoluţia cursului de schimb (ratele oficiale de schimb ale Băncii Centrale Europene)

Curs de schimb la finalul perioadei

Media cursurilor la finalul lunii

Mar-2012

Dec-2011

% modificare


Mar- 2012

Mar- 2011

% Modificare

RON/EUR

4.3820

4.3233

1.4%

4.3489

4.2122

3.2%

Modificare pozitivă = devalorizare faţă de EUR, modificare negativă = apreciere faţă de EUR

1 Toate informaţiile financiare de mai jos sunt rezultatele consolidate ale Grupului Banca Comerciala Romana , ne-auditate, pentru primele trei luni din 2012, conform IFRS. Dacă nu se precizează altfel, cifrele referitoare la primele trei luni ale anului 2012 (1-3 2012) sunt comparate cu cele referitoare la primele trei luni ale anului 2011(1-3 2011). De asemenea, dacă nu se specifică altfel, cursul de schimb valutar utilizat pentru conversia cifrelor în EURO este cel oferit de Banca Centrala Europeană. Conversia pentru contul de profit şi pierdere s-a făcut utilizând cursul mediu pentru 1-3 2012, de 4.3489 RON/EUR, cu privire la rezultatele din perioada 1-3 2012 şi cursul mediu de schimb pentru T 1-3 2011 de 4.2122 RON/EUR, referitor la rezultatele din 1-3 2011. Datele de Bilanţ la 31 decembrie 2011 şi la 31 martie 2012 sunt convertite utilizând cursul valutar de închidere la datele respective (4.3820 RON/EUR la 31 martie 2012 şi, respectiv, 4.3233 RON/EUR la 31 decembrie 2011). Toate modificările exprimate procentual se referă la numerele în RON. Rezultatele financiare trimestriale trebuie tratate separat, conform notei de subsol 2 la secţiunea III. REZULTATELE FINANCIARE ÎN COMPARAŢIE TRIMESTRIALĂ.
2 Toate informaţiile financiare de mai sus sunt rezultatele consolidate ale Grupului Banca Comercială Română ne-auditate pentru T1 2012 conform IFRS. Dacă nu se precizează altfel, cifrele referitoare la T1 2012 sunt comparate cu rezultatele financiare din T4 2011. De asemenea, dacă nu specifică altfel, cursul de schimb valutar utilizat pentru conversie în EURO este cel oferit de Banca Centrala Europeană. Conversia pentru contul de profit şi pierdere s-a efectuat utilizând cursul mediu de schimb pentru T1 2012 şi T4 2011 de 4.3489 respectiv 4.2122RON/EUR atunci când se referă la rezultatele din T1 2012 şi respectiv T4 2011. Toate modificările procentuale se referă la cifrele în RON.

Anexa I

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT (IFRS) la 31 martie 2012 (IFRS)
– valori în milioane lei

T1 2012

T1 2011

% Modificare

Venituri din dobânzi şi alte venituri asimilate

1.474,2

1.595,0

-7,6%

Cheltuieli cu dobânzi şi alte cheltuieli asimilate

(723,8)

(735,9)

-1,7%

Venit net din dobânzi

750,4

859,1

-12,6%

– Provizioane de risc pentru credite si avansuri

(933,7)

(457,4)

>100%

Venit din comisioane şi speze

205,8

225,2

-8,6%

Cheltuieli cu comisioanele şi spezele

(50,2)

(71,1)

-29,4%

Venit net din speze si comisioane

155,6

154,1

1,0%

Rezultat net din tranzacţionare

122,9

41,6

>100%

Cheltuieli cu personalul

(207,6)

(222,5)

-6,7%

Alte cheltuieli administrative

(161,3)

(169,1)

-4,6%

Amortizare activelor imobilizate

(50,1)

(54,4)

-8,0%

Alte rezultate operaţionale

(40,0)

(56,0)

-28,5%

Rezultat net din active financiare – la valoarea justă din profit sau pierdere

3,4

1,4

>100%

Rezultat net din active financiare – disponibile pentru vânzare

2,3

0,0

>100%

Profit înainte de impozitare

(358,0)

96,8

>-100%

Impozitul pe profit

51,1

(20,3)

>100%

Rezultat net al perioadei

(306,9)

76,5

>-100%

Atribuibil intereselor ne-majoritare

(0,9)

(0,4)

>-100%

Atribuibil acţionarilor băncii mama

(307,8)

76,1

>-100%

Venit operaţional

1.028,9

1.054,8

-2,5%

Cheltuieli operaţionale

(418,9)

(446,0)

-6,1%

Rezultat operaţional

610,0

608,8

0,2%

Raport cost / venit

40,7%

42,3%

-3,7%

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT (IFRS) – comparaţie trimestrială
– valori în milioane lei

T1 2012

T4 2011

T3 2011

T2 2011

T1 2011

Venituri nete din dobânzi

172,6

172,3

174,3

187,5

203,9

– Provizioane de risc

(214,7)

(125,8)

(155,1)

(117,7)

(108,6)

Venituri nete din speze si comisioane

35,8

31,2

33,4

35,7

36,6

Rezultat net din tranzacţionare

28,3

22,9

33,8

33,0

9,9

Cheltuieli totale de exploatare

(96,3)

(100,0)

(92,3)

(101,4)

(105,9)

Alte rezultate

(7,9)

2,4

(15,5)

(12,6)

(12,9)

Profit înainte de impozitare

(82,3)

2,9

(21,4)

24,5

23,0

Impozit pe venit

11,8

(2,5)

0,4

(4,7)

(4,8)

Rezultat net

(70,6)

0,5

(21,0)

19,8

18,2

Atribuibil intereselor ne-majoritare

(0,2)

0,3

0,2

0,1

0,1

Atribuibil acţionarilor băncii mama

(70,8)

0,2

(21,2)

19,8

18,1

Venit operaţional

236,59

226,4

241,50

256,18

250,41

Cheltuieli operaţionale

(96,3)

(100,0)

(92,3)

(101,4)

(105,9)

Rezultat operaţional

140,3

126,4

149,2

154,8

144,5


Anexa II

Bilanţ consolidat (IFRS)
– valori în milioane RON

ACTIVE

31-Mar-12

31-Dec-11

% Modificare

Numerar şi plasamente la bănci centrale

9.515,3

10.324,9

-7,8%

Creanţe asupra instituţiilor de credit

652,7

1.100,2

-40,7%

Credite şi avansuri acordate clientelei

53.873,6

53.376,3

0,9%

Provizioane pentru pierderi din deprecierea creditelor

(6.399,7)

(5.572,8)

14,8%

Active financiare deţinute pentru tranzacţionare

825,6

701,7

17,7%

Active financiare – la valoarea justă prin profit sau pierdere

44,6

42,0

6,3%

Active financiare – disponibile pentru vânzare

4.370,8

5.244,5

-16,7%

Active financiare – păstrate până la scadenta

9.305,9

8.011,8

16,2%

Active necorporale

434,2

439,8

-1,3%

Imobilizări corporale

1.549,5

1.584,7

-2,2%

Creanţe din impozit curent

177,6

177,4

0,1%

Creanţe din impozit amânat

46,1

46,9

-1,7%

Alte active

904,6

1.055,5

-14,3%

Active deţinute pentru vânzare

218,9

212,7

2,9%

Total active

75.519,7

76.745,7

-1,6%

PASIVE SI CAPITALURI PROPRII

Sume datorate instituţiilor de credit

21.557,7

22.906,4

-5,9%

Sume datorate clienţilor

39.558,5

39.664,3

-0,3%

Obligaţiuni emise si alte fonduri împrumutate

1.443,8

1.132,8

27,5%

Alte provizioane

328,5

305,8

7,4%

Datorii din impozit curent

4,7

4,1

>100%

Datorii din impozit amânat

484,4

534,4

-9%

Alte pasive

2.849,2

2.626,9

8,5%

Datorii subordonate

2.036,9

2.024,7

0,6%

Total capitaluri proprii atribuibile:

7.255,9

7.546,3

-3,8%

Acţionarilor băncii mama

7.240,7

7.532,0

-3,9%

Intereselor minoritare

15,2

14,3

6,7%

Total pasive si capitaluri proprii

75.519,7

76.745,7

-1,6%

Bucuresti, 30.04.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *