Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

AVAS va numi un administrator provizoriu la Rodipet

În data de 30 iunie 2009, Judecătorul Delegat la O.R.C.T.B. a admis cererea formulată de AVAS de reînscriere a Autorităţii ca acţionar la S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A. (fosta S.C. RODIPET S.A.) cu un număr de 7.351.797 acţiuni, cu o valoare de 2,5 RON/acţiune, reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăţi.

Având în vedere decizia judecătorului delegat, AVAS urmează să întreprindă demersurile necesare în vederea numirii unui administrator provizoriu la S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A.

Prin cererea din data de 1 aprilie 2009, AVAS a solicitat Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti reînscrierea Autorităţii ca acţionar la S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A. (fosta S.C. RODIPET S.A.). Cererea s-a realizat în baza art. 41 pct. (2) din Legea nr. 137/2002, în scopul executării gajului constituit de către S.C. MAGNAR TWO S.R.L. în favoarea AVAS, cumpărător în contractul de vânzare – cumpărare nr. 62/23.12.2003, aşa cum a fost prevăzut prin clauza 15.4 din contract.

Cererea a fost înregistrată la O.R.C.T.B. în data de 16 aprilie 2009.

Bucuresti, 08.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *