free download 78 travel guides written by experts

AVAS ofera la vanzare actiunile detinute la UPRUC UTCH S.A. Fagaras

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului oferă la vânzare luni, 10 august 2009, 270.210 acţiuni, reprezentând 50,795% din capitalul social al S.C. UPRUC UTCH S.A. Făgăraş.

Vânzarea acţiunilor deţinute de stat se va realiza prin licitaţie cu strigare organizată în data de 6 octombrie 2009, orele 12,00 la sediul AVAS.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 2,5 lei/acţiune, iar pachetul de acţiuni oferit la vânzare este de 675.525 lei.

Pentru participarea la licitaţie este obligatorie cumpărarea Dosarului de Prezentare (în sumă de 1.584 lei + TVA), depunerea Taxei de participare la licitaţie (în sumă de 1.540 + TVA) şi depunerea Taxei de acces direct la date şi informaţii (în sumă de 792 lei + TVA).

Documentele de Participare se vor depune în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei cu strigare, respectiv până în data de 05.10.2009 ora 12,00, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 05.10.2009, ora 13,00.

Verificarea şi analizarea documentelor de participare la licitaţie se va face până în data de 06.10.2009 ora 11,00, când se va întocmi şi afişa lista ofertanţilor acceptaţi.

Informaţii de background:
Deoarece S.C. UPRUC UTCH S.A. este debitoare faţă de AVAS, acţionarii, administratorii cât şi directorii executivi ai societăţii nu pot participa la procesul de privatizare conform dispozitiile art. 50^1, alin (3) din OUG nr. 26/2004 modificată ulterior şi aprobată prin Legea nr.442/2004, anume: „Nu vor putea participa la procesul de privatizare persoanele fizice sau juridice, române ori străine care se regăsesc în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare”, respectiv:  
„a) debitorii cedaţi ori fidejusorii acestora;
b) foştii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul A.V.A.S. ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către bancă a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garanţiilor reale;
c) soţul/soţia, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) şi b) sau, dupa caz, acţionarii, administratorii şi directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) si b);
d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) si b);…….”,

S.C. UPRUC UTCH S.A. Făgăraş are următoarea structură a acţionariatului: AVAS – 50,795%, Bica Grigore Ioan – 21,999% şi SIF Transilvania – 24,601%. Societatea are cu capital social de 631.652,5 lei şi activează în domeniul producţiei de rezervoare, cisterne şi containere.

Bucuresti, 10.08.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *