free download 78 travel guides written by experts

AVAS a decis arhivarea contractelor de privatizare a Tubinox Bucuresti si Electronica Bucuresti

Colegiul Director al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a decis încetarea monitorizării postprivatizare şi arhivarea contractelor de vânzare – cumpărare de acţiuni pentru două societăţi comerciale, respectiv S.C. TUBINOX S.A. Bucureşti şi S.C. ELECTRONICA S.A. Bucureşti.

AVAS, în urma analizei efectuate, a decis şi confirmarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate de către cumpărătorii celor două pachete de acţiuni: Consorţiul VIRAJ Alloys Limited (India) şi SINO Investment Global Limited (British Virgin Islands) pentru S.C. TUBINOX. S.A. Bucureşti, respectiv S.C. PC BOARDS S.A. Bucureşti pentru S.C. ELECTRONICA S.A. Bucureşti.

Informaţii de background:

S.C. TUBINOX S.A. Bucureşti a fost privatizată prin semnarea, la 26 septembrie 2003, a unui contract de vânzare, prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile, a unui pachet de acţiuni reprezentând 99,49% din capitalul social al companiei. Cumpărător este Consorţiul VIRAJ Alloys Limited (India) şi SINO Investment Global Limited (British Virgin Islands) prin novaţie cu schimbare de debitor de la S.C. SILCOTUB S.A. Zalău.

Obiectul de activitate al societăţii îl reprezintă fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor.

Prin contractul de privatizare, valoarea totală a tranzacţiei a fost de 1.955.621.56 Euro, reprezentând preţul pachetului de acţiuni, investiţii de mediu şi de dezvoltare. Preţul acţiunilor vândute a fost achitat la data de 26 septembrie 2003, iar investiţiile au fost realizate.

S.C. ELECTRONICA S.A. Bucureşti a fost trecută în proprietate privată la data de 11.02.2004, când a fost încheiat şi contractul de vânzare a acţiunilor reprezentând 50,3011% din capitalul social al companiei.

Valoarea totală a tranzacţiei  a fost de 1.862.668 Euro reprezentând preţul pachetului de acţiuni, investiţii asumate (tehnologice şi de mediu) şi capital de lucru. Data transferului dreptului de proprietate a fost data la care s-a achitat preţul acţiunilor achiziţionate, respectiv 11.02.2004.

Obiectul de activitate al societăţii îl reprezintă fabricarea produselor electronice de larg consum.

Bucuresti, 11.08.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *