Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

AVAS a confirmat investitia AL ARRAB la Electroputere Craiova

Conducerea AVAS a confirmat realizarea investiţiei pentru dezvoltare, aferentă anului întâi investiţional, la societatea Electroputere Craiova S.A.

Cumpărătorul societăţii, AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED, a realizat o investiţie pentru dezvoltare în valoare de 7 mil. EURO, conform prevederilor contractului de privatizare. Investiţia a fost certificată de către auditorul Electroputere Craiova, compania Delloitte Audit SRL Bucureşti.

Din analiza postprivatizare a documentelor justificative transmise AVAS a reieşit faptul că, până în prezent, cumpărătorul şi-a respectat obligaţiile contractuale asumate faţă de Autoritate.

Astfel, AL ARRAB a plătit preţul pe pachetul de acţiuni în valoare de 2.340.288,96 EURO şi a achitat datoriile către AVAS.

Totodată, cumpărătorul a realizat investiţia pentru protecţia mediului în valoare de 3,084 mil. EURO şi a efectuat infuzia de capital de 37 mil. EURO.

Informaţii de background

·        6 noiembrie 2007 – Semnarea tranzacţiei pentru Electroputere Craiova cu AL-ARRAB CONTRACTING COMPANY LIMITED

·        Transferul dreptului de proprietate s-a realizat o dată cu plata preţului pe pachetul de acţiuni, în intervalul legal de 10 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

·        AVAS a vândut 78.009.632 actiuni, reprezentand 62,8259% din capitalul social.

·        Cumpărătorul şi-a asumat, printre altele, investiţii totale pentru dezvoltare şi retehnologizare de 20 mil. EURO, eşalonate pe 5 ani, până în 13.11.2012.

Bucuresti, 05.02.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *