free download 78 travel guides written by experts

Atelier360 – 35 de studenti incep programe de stagii de pregatire practica

Mercury 36035 de studenți încep săptămâna aceasta stagii de pregătire practică în cadrul programului Atelier360.

Proiectul, adresat studenților din domeniile Științe ale comunicării, Științe umaniste și arte, oferă până în luna decembrie 2015 stagii de practică și servicii de orientare și consiliere profesională.

Cei 35 de studenți selectați pentru stagiile de pregătire practică își vor derula activitatea în cadrul agenției de publicitate Mercury360 Communications (30 de studenți), în cadrul Bibliotecii Academiei Române (3 studenți) și în cadrul Muzeului Țăranului Român (2 studenți). Stagiarii selectați în cadrul celor trei instituții sunt studenți la Facultatea de Litere – Universitatea din București și la Facultatea de Arte Plastice – Universitatea de Arte București.

Studenții stagiari la Mercury360 vor avea șansa să învețe ce înseamnă să fii publicitar de la oameni cu experiență în comunicare, intrând în contact cu activitatea de zi cu zi desfășurată în cinci departamente specializate: Client service, Consultanță, Consumer Activation, Creație și Digital. Mai mult, studenții vor avea oportunitatea de a lucra în proiecte de promovare a patrimoniului cultural românesc, iar rezultatele acestora vor fi publicate și prezentate ca exemple de bune practici pe website-ul proiectului.

Studenții-stagiari la Biblioteca Academiei Române și Muzeul Țăranului Român (MȚR) vor derula activități de cercetare și documentare în vederea realizării unei expoziții online de carte cu privire la MȚR care să se înscrie în tema proiectului – promovarea patrimoniului cultural românesc.

Sesiunile de orientare profesională vor fi susținute de către o firmă specializată. Componenta de consiliere are prevăzute workshopuri și sesiuni de consiliere, obiectivul lor fiind facilitarea inserției pe piața muncii și identificarea intereselor vocaționale, a abilităților și a capacităților individuale.

Toți studenții care vor fi implicați în programul Atelier360 vor beneficia de subvenție în valoare de 10/lei oră și vor avea asigurată masa de prânz pe întreaga durată a stagiului.

Grupul-țintă al proiectului este format din 150 studenţi din domeniile Științe ale comunicării și Științe umaniste și arte. Înscrierile în program se fac online pe website-ul www.atelier-360.ro .

Proiectul este implementat de către Agenția Mercury360 Communications, în parteneriat cu Universitatea din București și este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Investeşte în oameni!, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Bucuresti, 21.10.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *