metalshow

Antitrust: Comisia saluta masurile de imbunatatire a concurentei

adoptate de organismele de gestionare colectiva a drepturilor din Ungaria si Romania

Comisia Europeană a încheiat investigația preliminară privind presupusele practici anticoncurențiale ale SCAPR, asociația internațională a organismelor naționale de gestionare colectivă a drepturilor artiștilor-interpreți, precum și ale organismelor naționale de gestionare colectivă a drepturilor, respectiv EJI (Ungaria) și CREDIDAM (România). Comisia a fost preocupată de posibilitatea ca aceste organisme să fi aplicat o politică restrictivă privind acordarea calității de membru, încălcând astfel articolul 101 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, care interzice practicile comerciale restrictive. Comisia salută măsurile adoptate de aceste organisme ce vizează modificarea propriilor practici.

Vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil cu politica în materie de concurență, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Salut modificările aduse de organismele în cauză la politica proprie în materie de acordare a calității de membru, permiţându-le astfel cântăreților să devină membri ai societăților naționale fie direct, fie indirect – printr-un agent -, pentru a fi remunerați pentru utilizarea cântecelor lor. Comisia va continua să monitorizeze sectorul, pentru a se asigura că gestionarea colectivă a drepturilor respectă normele în materie de antitrust ale UE și permite dezvoltarea unei piețe unice în acest domeniu, inclusiv pentru gestionarea online a drepturilor.”

Modificările au fost efectuate în urma unei investigații preliminare inițiate de Comisie pentru a stabili dacă presupusele restricții privind acordarea calității de membru practicate de Societies’ Council Management for the Collective Management of Performers’ Rights (SCAPR), EJI și CREDIDAM ar fi restrâns concurența în UE, respectiv în Ungaria și în România.

Comisia a acționat în urma unei plângeri depuse de societatea britanică Rights Agency, conform căreia „Politica și orientările” SCAPR ar fi inclus restricții privind acordarea calității de membru, iar EJI și CREDIDAM ar fi impus cerințe administrative discriminatorii pentru dobândirea de către artiștii-interpreți străini a calității de membru în cadrul organismelor respective.

În urma discuțiilor purtate cu Comisia, SCAPR și-a modificat recomandările privind politica în materie de acordare a calității de membru. De asemenea, a întreprins măsuri concrete în vederea încurajării membrilor săi să adopte noul acord-tip. În plus, CREDIDAM și EJI și-au modificat practicile administrative și cerințele pentru dobândirea calității de membru în ce-i priveşte pe clienții Rights Agency. În urma acestor modificări, Rights Agency și-a retras plângerea, iar Comisia își va încheia investigația.

SCAPR este o asociație internațională a organismelor naționale de gestionare colectivă a drepturilor artiștilor-interpreți care vizează îmbunătățirea cooperării dintre organismele relevante din întreaga lume, pentru a gestiona drepturile artiștilor-interpreți. De asemenea, ea emite recomandări (aşa-numitele „Politică și orientări”) pentru membrii organismelor naționale de gestionare colectivă a drepturilor artiștilor-interpreți și le propune acestor organisme modele de acorduri bilaterale de reprezentare. Atât Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI), cât și CREDIDAM sunt membri ai SCAPR.

EJI și CREDIDAM gestionează și colectează, fiecare pe teritoriul pe care îl reprezintă, drepturile artiştilor-interpreți în numele acestora. Acest lucru include colectarea remunerării cuvenite membrilor lor, precum și cea cuvenită artiștilor-interpreți care sunt membri ai organismelor naționale înrudite de gestionare colectivă a drepturilor artiștilor-interpreți, în conformitate cu condițiile prevăzute în acordurile bilaterale de reprezentare încheiate între diferitele astfel de organisme.

Rights Agency este o societate care reprezintă și înregistrează în mod direct artiști internaționali în diverse organisme naționale de gestionare colectivă a drepturilor artiștilor-interpreți din întreaga lume. Acest lucru îi permite Rights Agency să colecteze remunerații, în numele clienților săi, direct de la organismele naționale de gestionare colectivă a drepturilor artiștilor-interpreți: În acest context, artiștii pe care îi reprezintă nu depind de cooperarea internațională dintre aceste organisme.

Comisia a intervenit deja în ce priveşte clauzele de acordare a calității de membru care îl împiedică pe un autor să aleagă o anume societate de gestionare colectivă sau să se mute la o alta (a se vedea IP/08/1165 și MEMO/08/511 referitor la decizia privind CISAC). SCAPR este echivalentul CISAC, însă se referă la societățile de gestionare colectivă a drepturilor artiștilor-interpreți.

Decizia Comisiei de a încheia investigația în acest caz nu aduce atingere eventualelor investigații viitoare ale Comisiei în acest domeniu.

Bucuresti, 12.03.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *