free download 78 travel guides written by experts

ANRCTI va acorda o noua licenta de comunicatii mobile

Astazi, 28 martie 2008, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242, Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatie nr. 241/2008 privind procedura de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radio in vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile in benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz.
Licenta de utilizare a frecventelor radio in vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile in benzile de frecvente 410-415/420-425 MH va fi acordata de ANRCTI prin licitatie publica. La aceasta licitatie, potrivit Hotararii Guvernului nr. 61/2008, nu pot participa operatorii "care detin cel putin o licenta nationala de utilizare a frecventelor radio in vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile, inclusiv de banda larga, si care furnizeaza sau pot furniza retele si servicii de comunicatii electronice mobile substituibile cu cele ce pot fi furnizate prin utilizarea benzilor de frecvente 410-415/420-425 MHz."

ANRCTI va continua etapele premergatoare licitatiei, respectiv elaborarea proiectului caietului de sarcini, publicarea acestuia in vederea consultarii publice, analizarea observatiilor la continutul caietului de sarcini, elaborarea formei finale a acestuia si publicarea anuntului de participare la licitatie. Calendarul detaliat al etapelor licitatiei va fi stabilit prin caietul de sarcini si ANRCTI estimeaza ca procedura va fi finalizata si castigatorul va fi anuntat in vara acestui an.

Caietul de sarcini va fi elaborat de catre o comisie desemnata de ANRCTI ce va fi formata din 7 membri. Documentul va contine in mod obligatoriu conditiile tehnice de utilizare a benzilor de frecvente scoase la licitatie, cerintele minimale pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca pentru a fi eligibil, obligatiile minime pe care acesta va trebui sa si le asume in cazul in care va fi declarat castigator al licitatiei, grila de punctaj, precum si orice alte aspecte considerate relevante de catre comisia de licitatie.

De asemenea, comisia va organiza si conduce procedura de licitatie, va formula raspunsurile la solicitarile de clarificari, va efectua evaluarea ofertelor si va prezenta rezultatul acesteia presedintelui ANRCTI spre aprobare.

Dupa consultarea publica si analizarea observatiilor primite pe marginea caietului de sarcini, ANRCTI va publica cel putin intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si pe pagina sa de internet, un anunt de participare la licitatie. Rezultatele evaluarii ofertelor vor fi afisate pe pagina de internet a Autoritatii – www.anrcti.ro.

Bucuresti, 28.03.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *