free download 78 travel guides written by experts

ANRCTI consulta industria cu privire la noile proiecte de decizii

Ieri, 2 august 2007, la sediul Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI) a avut loc reuniunea Consiliului Consultativ, in cadrul careia a fost dezbatut un set de decizii referitoare la numerotatie – decizia privind Planul national de numerotatie, decizia privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, decizia privind stabilirea si incasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie, decizii cu privire la portabilitatea numerelor – decizia pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr. 144/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor si decizia privind adoptarea Conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor, cat si decizia privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de S.C. "RCS & RDS" – S.A., in vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor. Decizia privind revizuirea Planului National de Numerotatie prevede ca, incepand cu data de 3 mai 2008, abonatii furnizorilor de servicii de telefonie fixa sa poata fi apelati doar daca se formeaza numarul national (format din 10 cifre), pentru toate apelurile inter si intrajudetene. Inchiderea Planului National de Numerotatie presupune uniformizarea modalitatii de formare a numerelor de telefon din aceste domenii, ceea ce va duce la utilizarea exclusiva a numerelor nationale si la eliminarea numerelor locale.

Proiectul deciziei privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie urmareste asigurarea accesului nediscriminatoriu la resurse de numerotatie al tuturor furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si utilizarea rationala si eficienta a acestor resurse. Au fost clarificate drepturile si obligatiile titularilor LURN, precum si drepturile si obligatiile abonatilor cu privire la numerele care le-au fost asignate. Proiectul de decizie nu reglementeaza procedura de acordare a LURN pentru numerele cu valoare economica deosebita si pentru numerele nationale scurte pentru servicii de urgenta si pentru alte servicii armonizate la nivel european.

Prin intermediul deciziei privind stabilirea si incasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie, ANRCTI propune introducerea unor tarife privind utilizarea resurselor de numerotatie, pentru a se asigura tratamentul egal al furnizorilor cãrora li s-a acordat deja dreptul de a utiliza anumite resurse de numerotaþie si al celor ce vor solicita astfel de resurse. Tarifele vor fi datorate de la data de 1 iulie 2007, proportional cu numãrul lunilor in care titularul LURN beneficiazã de dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie in perioada cuprinsã intre data intrãrii in vigoare a deciziei si data de 31 decembrie 2007.

In ceea ce priveste portabilitatea numerelor, ANRCTI a stabilit conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii, acestea cuprinzand: cererea de portare; specificatiile tehnice pentru implementarea portabilitatii numerelor, inclusiv cu privire la rutarea mesajelor catre numerele portate; descrierea detaliata a procedurii de administrare a procesului de portare; regulamentul de organizare si functionare a bazei de date centralizate; modalitatile de decontare a costurilor intre furnizori; parametrii de calitate ai serviciului de portabilitate a numerelor; modalitatile de informare a utilizatorilor finali; procedura de modificare si completare a conditiilor tehnice si comerciale.

Conform deciziei privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de S.C. "RCS & RDS", compania va fi obligata sa publice pe pagina sa de internet anumite informatii referitoare la punctele sale de acces, precum si tarifele tuturor serviciilor si facilitatilor asociate interconectarii. Termenul maxim de negociere in vederea incheierii unui acord de interconectare va fi de 2 luni de la data primirii de catre RCS & RDS a unei cereri in acest sens, iar, in ceea ce priveste implementarea acordurilor de interconectare, termenul maxim va fi de 3 luni de la data incheierii acestora. Tariful perceput de RCS & RDS pentru furnizarea serviciului de interconectare in vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor nu va putea depasi valoarea de 1,15 Eurocenti/minut, exclusiv TVA.

Bucuresti, 3.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *