free download 78 travel guides written by experts

ANFP isi prezinta activitatea din anul 2010

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) informează că pe parcursul anului 2010 toate obiectivele instituţionale propuse, specifice domeniului de activitate, au fost realizate.

În domeniul reglementării funcţiei publice au fost finalizate 18 proiecte legislative iniţiate de către Agenţie, devenite ulterior acte normative. De asemenea, a fost finalizat şi trimis spre avizare proiectul de lege de modificare şi completare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, au fost formulate un număr de 116 puncte de vedere, observaţii şi propuneri pe proiecte sau propuneri de acte normative şi au fost analizate şi avizate un număr de 41 de proiecte de acte normative, elaborate de către alte autorităţi sau instituţii publice.

În domeniul managementului funcţiei publice şi a funcţionarilor publici s-au acordat avize după cum urmează:
– 4.488 de avize favorabile pentru stabilirea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,
– 3.441 avize de stabilire a 77.237 de funcţii publice pentru instituţiile publice dintr-un număr de 3.227 de unităţi administrativ – teritoriale din România (în aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010),
– 3.373 avize pentru exercitarea cu caracter temporar a 4.751 funcţii publice de conducere şi corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

În domeniul formării profesionale a fost elaborat Raportul privind formarea profesională a funcţionarilor publici pe anul 2010, în conţinutul acestuia fiind prezentate tematicile şi propunerile privind domeniile prioritare de instruire a funcţionarilor publici. De asemenea, a fost finalizat Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul de studii 2010, seria I (168 absolvenţi).

Activitatea ANFP în ceea ce priveşte atragerea de fonduri europene s-a concretizat prin finalizarea unui proiect cu finanţare externă, alte 4 proiecte aflându-se în stadiul de implementare şi un număr de 6 proiecte în faza de evaluare. Totodată, Agenţia, în calitate de partener alături de societatea civilă, mai are în implementare alte 3 proiecte, alte 2 proiecte în evaluare şi un proiect în perspectivă.

Totodată, pe parcursul anului 2010, ANFP a gestionat un număr de 3304 petiţii şi 162 cereri de informaţii de interes public. Au fost organizate şi desfăşurate un număr de 7 seminarii regionale în oraşele: Iaşi, Târgu-Jiu, Costineşti, Arad, Cap Aurora, Drobeta Turnu Severin, Poiana Braşov, la care au participat aproximativ 600 de persoane.

„Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici este o activitate complexă care vizează respectarea riguroasă a legislaţiei specifice acestei categorii profesionale. Trebuie să ţinem cont că actele administrative sunt rodul activităţii funcţionarilor publici, de aceea profesionalizarea acestora şi controlul aplicării corecte a legii vor fi, în continuare, o prioriate a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici”, a declarat Andras SZAKAL – preşedintele ANFP.

Bucuresti, 26.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *