free download 78 travel guides written by experts

ANFP comunica primele cifre privind perfectionarea functionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că în primul semestru al anului 2011, la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, au fost primite 245 raportări referitoare la planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici. Din totalul raportărilor, 33 au fost din partea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi 212 raportări ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale toate instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, până la data de 1 martie a anului pentru care se face raportarea (pentru autorităţile administraţiei publice locale) şi până la data de 31 martie a aceluiaşi an (pentru autorităţile administraţiei publice centrale).

Din datele identificate la nivelul administraţiei publice centrale, reise că domeniul IT&Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor întruneşte 27,9% din opţiunile de instruire ale funcţionarilor publici, urmat de domenii precum Dezvoltare personală (14,67%), Drept silegislaţie comunitară (12,48%) si Management (11,54%).

La nivelul administraţiei publice locale, opţiunile de perfecţionare a funcţionarilor publici situează domeniul Management, pe un nivel prioritar, în raport cu celelalte domenii, acesta fiind identificat într-un procent de 22% în opţiunile funcţionarilor publici. Este urmat de domeniul Resurse şi servicii publice (17,29%), Comunicare şi transparenţă decizională (13,89%), IT& Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (9,75%) şi Drept şi legislaţie comunitară (9,38%).

Raportul ANFP privind formarea/perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici pe anul 2011 poate fi consultat pe site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro, secţiunea Materiale utile, subsecţiunea Rapoarte/Rapoarte privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

Bucuresti, 08.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *