free download 78 travel guides written by experts

ANCOM propune scaderea tarifelor pentru accesul la bucla locala

ANCOM supune consultării publice documentul prin care revizuieşte măsurile de reglementare pe piaţa furnizării accesului necondiţionat, total sau partajat, la bucla locală. „Bucla locală” este circuitul fizic care face legătura între utilizatorul final şi repartitorul principal dintr-o reţea publică de telefonie fixă sau un element echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii electronice. Prin intermediul buclei locale se pot oferi atât servicii de telefonie la puncte fixe, cât şi servicii de comunicaţii electronice în bandă largă.

Având în vedere cota de piaţă de 69% deţinută de Romtelecom pe piaţa relevantă a serviciilor de acces la elemente de infrastructură (inclusiv acces necondiţionat la bucla locală), reţeaua greu de duplicat pe care acesta o operează şi imposibilitatea furnizorilor alternativi de a avea acces la soluţii alternative viabile la nivel naţional (reţele alternative de acces), ANCOM consideră că Romtelecom deţine putere semnificativă pe această piaţă şi propune menţinerea obligaţiilor în vigoare:
– obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei, inclusiv accesul necondiţionat la repartitorul principal, la cabinetele stradale, precum şi de furnizare a serviciilor auxiliare, cum ar fi colocarea şi serviciul „backhaul”;
– obligaţia de transparenţă, prin publicarea unei oferte de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală (ORA);
– obligaţia de nediscriminare;
– obligaţia privind evidenţa contabilă separată;
– obligaţia de orientare pe costuri a tarifelor de acces, total sau partajat, la bucla locală, adică a tarifului datorat de operatorii alternativi Romtelecom pentru a utiliza conexiunea de acces a acestui operator la utilizatorii finali.

În ceea ce priveşte obligaţia de orientare pe costuri, ca urmare a dezvoltării unui model de calculaţie a costurilor de tip „bottom-up” LRIC al reţelei de acces a Romtelecom, ANCOM propune aplicarea  tarifului de 6,67 euro/lună, faţă de tariful actual de 8,37 euro/lună, pentru accesul total la bucla locală, începând cu data de întâi a lunii următoare după intrarea în vigoare a deciziei, iar pentru acces partajat tariful de 1,14 euro/lună, faţă de tariful actual de 4,20 euro/lună, începând cu 1 iulie 2011. Pentru ca Romtelecom să-şi poată ajusta gradual planurile de afaceri, tariful pentru accesul partajat la bucla locală va scădea în trei etape, astfel: începând cu data întâi a lunii următoare intrării în vigoare a deciziei tariful va fi de 3,18 euro/lună, începând cu data de 1 ianuarie 2011 tariful va fi de 2,16 euro/lună pentru ca, începând cu data de 1 iulie 2011, acesta să fie de 1,14 euro/lună.

„Stabilirea tarifelor de acces la bucla locală la nivelul rezultat în urma calculării costurilor de furnizare a acestei resurse ar trebui să stimuleze utilizarea mai activă a infrastructurii Romtelecom de către operatorii alternativi pentru furnizarea de servicii în bandă largă. Alături de licenţa CDMA acordată de ANCOM în anul 2008 şi liberalizarea spectrului de frecvenţă în benzile de 900 şi 1800 MHz, reglementarea pieţei accesului la bucla locală face parte din măsurile de promovare a dezvoltării comunicaţiilor electronice în bandă largă în România, a arătat Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM.

De asemenea, în cadrul acestui proces de revizuire a pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice, ANCOM a reevaluat şi necesitatea definirii şi reglementării ex ante a pieţei relevante de gros corespunzătoare furnizării accesului la servicii de comunicaţii electronice în bandă largă (inclusiv a accesului „bitstream” la bucla locală). Luând în calcul nivelul ridicat al concurenţei bazate pe infrastructuri (prin intermediul reţelelor proprii de acces) de la nivelul pieţei cu amănuntul, disponibilitatea accesului necondiţionat la bucla locală, precum şi impactul pozitiv aşteptat în urma introducerii tarifelor orientate pe costuri pentru accesul la bucla locală, ANCOM consideră că introducerea unor reglementări ex ante suplimentare privind serviciile de gros de acces în bandă largă nu este o măsură necesară sau justificată.

După încheierea perioadei de consultare publică şi analizarea observaţiilor şi propunerilor primite, conform normelor cadrului european de reglementare în domeniu aplicabile odată cu dobândirea de către România a calităţii de stat membru al Uniunii Europene, ANCOM urmează să notifice Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de măsuri propuse, care cuprinde definiţiile pieţelor relevante identificate, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă, precum şi obligaţiile pe care intenţionează să le impună pe pieţele analizate, împreună cu motivele care stau la baza acestor măsuri. Comisia Europeană şi celelalte autorităţi de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii şi observaţii în termen de o lună de la data notificării.

Proiectul de decizie poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 09.04.2010, pe adresa sediului central al ANCOM – Str. Delea Nouă 2, sector 3, Bucureşti, sau direct la registratura ANCOM, precum şi la oficiile sale judeţene. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 732 845 404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 09.03.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *