free download 78 travel guides written by experts

ANCOM propune modificarea indicatorilor statistici

raportati de operatorii de comunicatii electronice

ANCOM a publicat astăzi spre consultare publică un proiect de decizie pentru modificarea şi completarea setului de indicatori statistici pe care operatorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice au obligaţia de a-i raporta periodic către ANCOM. Necesitatea modificării indicatorilor statistici s-a impus în urma evoluţiilor recente şi tendinţelor de pe pieţele de comunicaţii electronice din România şi de la nivel internaţional, apariţiei unor tehnologii şi servicii noi, precum şi existenţei unor neclarităţi cu privire la categoriile de informaţii corespunzătoare anumitor indicatori statistici.

Furnizorii care oferă servicii de telefonie fixă sau cu mobilitate redusă vor raporta numărul de abonaţi, de linii şi de venituri din abonamentele aferente în funcţie de categoria de clienţi (persoane fizice sau juridice), de mediul în care au fost instalate liniile de acces (urban sau rural), precum şi în funcţie de tehnologiile de acces. Traficul şi veniturile aferente vor fi raportate, de asemenea, în funcţie de categoria de clienţi care le-a generat, respectiv persoane fizice sau juridice.

Toţi furnizorii de reţele publice cu acces la punct fix vor raporta numărul de gospodării cablate, indiferent de serviciile pe care le furnizează utilizatorilor finali (servicii de telefonie la puncte fixe, servicii de acces la internet, retransmisia programelor audiovizuale), în funcţie de suportul prin care utilizatorii finali sunt conectaţi la reţele. De asemenea, se va raporta şi gradul de acoperire a teritoriului/populaţiei cu reţele radio analogice terestre, DVB-T şi WiMax.

Furnizorii de servicii de telefonie mobilă vor raporta gradul de acoperire a teritoriului/populaţiei în funcţie de tipurile de reţele utilizate (GSM, UMTS, CDMA, etc.). În ceea ce priveşte numărul de cartele preplătite, aceştia vor trebui să raporteze atât numărul de cartele preplătite „valabile” (cartele preplătite care la sfârşitul perioadei de raportare se află în perioada de valabilitate, inclusiv cele aflate în perioada de graţie) cât şi numărul de cartele preplătite „active” (cartele preplătite aflate în perioada de valabilitate la sfârşitul perioadei de raportare, şi care pe parcursul perioadei de raportare au fost utilizate efectiv cel puţin o dată). De asemenea, valorile traficului realizat, atât pe piaţa cu amănuntul cât şi de pe piaţa de gros, vor fi raportate în funcţie de categoria de utilizatori.

Având în vedere necesitatea monitorizării evoluţiei gradului de dezvoltare a serviciilor de acces la internet, ANCOM solicită furnizorilor de servicii de acces la internet la puncte fixe raportarea numărului de conexiuni în funcţie de cinci intervale de viteze „best-effort”, pe fiecare tehnologie de acces în parte, în timp ce numărul total de conexiuni va fi raportat distinct şi în functie de mediul în care au fost instalate (urban sau rural).

Indicatorii statistici corespunzători serviciilor de acces la internet la puncte mobile se vor raporta separat în funcţie de suportul utilizat pentru conectare – prin intermediul aparatului telefonic/terminalului mobil şi, respectiv, al modemurilor/cardurilor/USB (direct pe laptop/PC/alt dispozitiv similar) şi în funcţie de tehnologiile utilizate pentru conectare, respectiv GSM/GPRS, EDGE, 3G, 3G+, LTE, CDMA şi EV-DO.

De asemenea, ANCOM a introdus indicatori statistici privind traficul (atât de download cât şi de upload) realizat pe parcursul perioadei de raportare de către utilizatorii finali ai serviciilor de acces la internet la puncte fixe şi mobile.

Atunci când vor deveni disponibile serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale prin reţele digitale terestre, furnizorii vor raporta şi numărul de abonaţi care încheie un contract cu un furnizor de servicii pentru a recepţiona contra – cost programe audiovizuale prin reţele digitale terestre, în afara celor care vor fi transmise în mod gratuit.

Alte modificări importante sunt introducerea raportării indicatorilor statistici privind pachetele de 2-5 servicii de comunicaţii electronice (caracterizate prin numărul de utilizatori şi veniturile obţinute, în functie de categoria de utilizatori), precum şi a numărului de utilizatori care pe parcursul perioadei de raportare au renunţat la servicii de comunicaţii electronice. De asemenea, vor fi raportate şi veniturile obţinute din comercializarea de echipamente sau prestarea de servicii asociate furnizării de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, cum ar fi: comercializarea/închirierea (atât prin intermediul ofertelor de abonare la serviciile proprii, cât şi în afara acestora) de terminale, centrale telefonice, routere, modemuri, USB-uri, receptoare/aparate TV, computere, servicii de service şi mentenanţă a acestora, chirie canalizaţii, proiectarea soluţiilor de comunicare etc.

În vederea furnizării în timp util a unor informaţii relevante privind piaţa de comunicaţii electronice, datele statistice privind veniturile vor fi raportate împreună cu serviciile din care au fost obţinute.

Proiectul de decizie poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 07.03.2011, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti) sau direct la registratură. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin poştă electronică la adresa: consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 03.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *