free download 78 travel guides written by experts

ANC supune consultarii publice caietul de sarcini pentru acordarea licentelor

pentru benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz

ANC a publicat astăzi pe pagina de internet proiectul caietului de sarcini pentru procedura de selecţie comparativă de acordare a celor două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio pentru servicii de comunicaţii electronice prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA), de tip Wimax.

Proiectul caietului de sarcini precizează aspectele tehnice legate de acordarea licenţelor, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la procedura de selecţie. De asemenea, sunt stabilite şi condiţiile de depunere şi deschidere a ofertelor, documentele pe care trebuie să le conţină ofertele şi graficul de desfăşurare a procedurii de acordare a licenţelor.

„Ne propunem să publicăm forma finală a caietului de sarcini pe 3 noiembrie 2008, urmând ca ofertele să poată fi depuse până la 5 ianuarie 2009. Dacă graficul propus de noi va fi menţinut, atunci câştigătorii celor două licenţe care vor permite servicii de tip Wimax în România vor fi anunţaţi pe 28 ianuarie 2009”, a declarat Liviu Nistoran, preşedintele ANC.

Una dintre condiţiile participării la procedura de acordare a licenţelor este aceea ca ofertantul sau grupul de firme din care acesta face parte să nu deţină licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3400-3600 MHz, prin care să îi fie alocate subbenzi de frecvenţe a căror lărgime de bandă cumulată este egală sau depăşeşte 2×28 MHz. Această cerinţă este impusă în scopul promovării unei competiţii eficiente şi reale în România, pentru a nu se ajunge în situaţia în care două sau mai multe firme din cadrul aceluiaşi grup de firme să deţină licenţe care să le permită furnizarea de servicii similare, ceea ce ar însemna o utilizarea ineficientă a spectrului radio.

Ofertele depuse vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii: capacitatea financiară (cifra de afaceri şi profitul pentru anii 2005, 2006, 2007, gradul de îndatorare pe anul 2007 şi investiţiile realizate de ofertant în perioada 2005 – 2007), fezabilitatea comercială (planul de marketing, termenul de lansare comercială, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, termenul de recuperare a investiţiei şi indicele de profitabilitate), specializarea şi experienţa (vechimea continuă în operarea reţelelor publice de comunicaţii electronice, cifra de afaceri cumulată din furnizarea de servicii de comunicaţii electronice pe anii 2005, 2006 şi 2007, specializarea în domeniul instalării şi operării reţelelor publice de comunicaţii electronice pe suport fizic – fir sau fibră optică, în domeniul instalării şi operării reţelelor publice de comunicaţii electronice pe suport radio şi în domeniul producţiei şi comercializării de echipamente radio), fezabilitatea tehnică (numărul de staţii de bază instalate şi funcţionale în faza 1, faza 2 şi faza 3) şi acoperirea (numărul de municipii şi numărul de oraşe acoperite în cele 3 faze).

Termenele pentru cele trei faze propuse pentru dezvoltarea reţelelor sunt 1 septembrie 2010, 1 martie 2012 şi 1 septembrie 2013. Serviciile oferite vor trebui să acopere la sfârşitul celor 3 etape cel puţin 50 municipii şi cel puţin 20 oraşe.

Taxa de licenţă este cea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 638/2008 şi anume 7,5 milioane euro.

Proiectul caietului de sarcini poate fi consultat pe pagina de internet a ANC, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 28.10.2008, pe adresa sediului central al ANC (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti) sau direct la registratura ANC, precum şi la oficiile teritoriale din localitatea reşedinţă de judeţ cea mai apropiată. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro.

Bucuresti, 15.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *