metalshow

Ajutor de stat: Comisia initiaza o investigatie aprofundata privind garantia de stat

în valoare de 49,6 milioane de euro în favoarea Oltchim, întreprindere de produse chimice din România     

Comisia Europeană a lansat o procedură oficială de investigaţie, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat din Tratatul CE, cu privire la o garanţie de stat în valoare de 49,6 milioane de euro în favoarea Oltchim, una dintre cele mai mari întreprinderi de produse chimice din România. Comisia are îndoieli referitoare la conformitatea garanţiei de stat, care urmează a fi emisă în cadrul unei scheme de ajutor existente, aprobată de către Comisie pe data de 5 iunie 2009 (a se vedea IP/09/882), cu dispoziţiile Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat destinate economiei în perioada crizei (a se vedea IP/08/1993 şi MEMO/08/795), astfel cum a fost modificat pe data de 25 februarie 2009.În special, Comisia doreşte să verifice dacă Oltchim se afla deja în dificultate înainte de actuala criză financiară şi economică (situaţie în care nu ar mai fi eligibilă pentru ajutorul acordat în temeiul Cadrului temporar).Deschiderea unei anchete aprofundate oferă părţilor terţe interesate posibilitatea de a prezenta observaţii privind măsura în cauză.Aceasta nu anticipează concluziile procedurii de investigaţie.

Comisarul pentru concurenţă, doamna Neelie Kroes, a declarat:„Cadrul temporar permite întreprinderilor să depăşească problemele financiare cauzate de actuala înăsprire a condiţiilor de creditare.Comisia va verifica dacă dificultăţile cu care se confruntă Oltchim sunt legate de criză sau sunt anterioare acesteia.În al doilea caz, Cadrul temporar nu este instrumentul adecvat pentru a rezolva problemele întreprinderii.Aceasta nu ar exclude însă posibilitatea de a acorda Oltchim un ajutor de salvare şi de restructurare, spre exemplu, în cazul în care s-ar îndeplini condiţiile Orientărilor privind salvarea şi restructurarea întreprinderilor”.

În urma difuzării anunţului public privind intenţia de a acorda întreprinderii de produse chimice Oltchim o garanţie în temeiul Cadrului temporar, Comisia a primit o plângere care punea sub semnul întrebării compatibilitatea garanţiei cu criteriile Cadrului temporar.Garanţia în cauză ar urma să fie emisă de către EximBank pentru a acoperi 80% (49,6 milioane de euro) dintr-un credit comercial în valoare de 62 milioane de euro destinat achiziţionării Arpechim, furnizor al întreprinderii Oltchim.

România a acordat garanţia în temeiul unei scheme de ajutor de stat adoptate în baza Cadrului temporar, care fusese aprobată de Comisie la data de 5 iunie 2009 (a se vedea IP/09/882).În conformitate cu dispoziţiile Cadrului temporar, schema de ajutor de stat respectivă exclude în mod explicit întreprinderile aflate în dificultate înainte de declanşarea crizei financiare, adică înainte de 1 iulie 2008.

În stadiul actual, Comisia se întreabă dacă Oltchim nu se afla deja în dificultate la data de 1 iulie 2008.Mai mult, Comisia doreşte să investigheze dacă garanţia de stat preconizată respectă dispoziţia Cadrului temporar care limitează valoarea maximă a împrumutului (în cazul Oltchim – 62 milioane de euro)  la valoarea totală anuală a costurilor salariale ale întreprinderii beneficiare pe anul 2008.

Versiunea neconfidenţială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz NN 56/2009 în Registrul ajutoarelor de stat pe site-ul internet al DG Concurenţă.State Aid Weekly e-News conţine lista noilor decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet şi în Jurnalul Oficial.

Bucuresti, 20.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *