metalshow

Agentia Nationala a Functionarilor Publici – in control la DGASPC Brasov

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a efectuat un control în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Braşov, în scopul verificării aplicării legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.

În urma acestui control au fost identificate aspecte care contravin legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte ocuparea unor funcţii publice. Astfel, a fost sesizată o situaţie de incompatibilitate în cazul doamnei Judele Mihaela care ocupa funcţia publică de conducere de director general al DGASPC Braşov şi în acelaşi timp deţinea şi calitatea de consilier local, în cadrul Consiliului Local Făgăraş.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv.

Totodată, o situaţie ilegală a fost sesizată şi în cazul unui funcţionar public de execuţie, respectiv doamna Babeţ Crenguţa consilier la DGASPC Braşov, Compartimentul Antisărăcie şi Prevenirea Marginalizării Sociale. Astfel, doamna Babeţ a solicitat concediu fără plată pentru 90 de zile de la DGASPC Braşov, în acelaşi timp fiind numită, pe perioadă determinată, în funcţia de director al Agenţiei Judeţeane pentru Persoane cu Handicap.

Potrivit dispoziţiilor legale un funcţionar public nu poate deţine o altă funcţie şi nu poate desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, care să aibă legătură directă sau indirectă cu activitatea desfăşurată.

În sensul corectării situaţiilor identificate, ANFP a dispus măsurile şi acţiunile corective ce se impuneau, respectiv iniţierea procedurii legale privind ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Braşov şi sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate, pentru clarificarea aspectelor privind regimul juridic al conflictului de interese şi al stării de incompatibilitate în cele două cazuri.

„Rolul instituţiei pe care o reprezint, întărit încă de anul trecut, este şi acela de a preveni încălcarea legislaţiei referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici. Sunt convins că numai atunci când autorităţile şi instituţiile publice vor înţelege importanţa aplicării unitare a legislaţiei, sectorul public va obţine un plus de valoare şi va putea oferi cetăţenilor servicii de calitate ”, a declarat preşedintele ANFP, domnul Andras Szakal.

Bucuresti, 21.07.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *