metalshow

Agentia Nationala a Functionarilor Publici continua seria instruirilor pentru functionarii publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici împreună cu Instituţia Prefectului judeţului Braşov organizează în perioada 24– 25 Noiembrie 2009, la Poiana Braşov, hotel Alpin, seminarul cu tema “Etică, integritate şi carieră în funcţia publică.

Seminarul face parte din proiectul PHARE RO 2006/IB/JH/05 “Continuarea luptei împotriva corupţiei în administraţia publică”, înscriindu-seîn seria evenimentelor organizate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în scopul îmbunătăţirii calităţii actului administrativ şi a ridicării standardelor de conduită a funcţionarilor publici.

Cu această ocazie vor fi prezentate dificultăţile şi neregulile privind implementarea legislaţiei specifice funcţiei publice, identificate de ANFP pe parcursul acţiunilor de control efectuate în ultimul trimestru al acestui an, urmând ca experţii noştri să abordeze în cadrul evenimentului, subiecte precum: declaraţia de integritate, întocmirea dosarului profesional, promovare, avansare, transformarea posturilor, structuri organizatorice, avize etc.

„Obligaţia noastră, a tuturor este aceea de a contribui la creşterea încrederii în administraţia publică, prin promovarea recomandărilor privind etica serviciului public şi a codului de conduită, precum şi de a adopta şi aplica profesionalismul, integritatea şi imparţialitatea cerute de lege”, a afirmat preşedintele ANFP, domnul Andras Szakal.

Bucuresti, 17.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *