free download 78 travel guides written by experts

Agentia Nationala a Functionarilor Publici are noi atributii

În conformitate cu actele normative care reglementează reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se reorganizează potrivit HG nr. 1373/ 2009.

Astfel, ANFP pe lângă asigurarea aplicării strategiilor şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, capătă atribuţii şi în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică.

Modalităţile de reorganizare privesc desfiinţarea prin comasare prin absorbţie a Institutului Naţional de Administraţie prin preluarea activităţii de către o direcţie nouă în cadrul ANFP şi desfiinţarea centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală.

În subordinea ANFP se organizează şi funcţionează centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, ca instituţii publice cu personalitate juridică. Cele 8 centre regionale (Bucureşti, Craiova, Călăraşi, Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanţa, Timişoara) se organizează la nivel de direcţie, fiind conduse de către un director, angajat prin concurs în condiţiile legii. ANFP va coordona metodologic şi va controla ierarhic activitatea acestor centre.

Activitatea acestor centre regionale se va orienta asupra următoarelor aspecte:
– organizarea de programe de perfecţionare de până la 90 de zile, pentru categoriile de personal prevăzute prin HG nr. 1373/ 2009 (funcţionari publici, personal contractual, aleşi locali, precum şi pentru alte categorii de persoane interesate) în domeniul administraţiei publice. Atestarea absolvirii acestor programe se va face prin acordarea de certificate
– organizarea de conferinţe, seminarii pe teme de interes major pentru administraţia publică locală
– elaborarea de studii, proiecte şi publicaţii specifice
– dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii similare, din ţară şi străinătate

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îşi reafirmă suportul şi implicarea în dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici prin implementarea unor strategii de formare eficiente la nivel central şi local, ca pârghii ale procesului de dezvoltare continuă a administraţiei publice din România.

„Aşa cum am afirmat şi cu alte ocazii, trebuie să acordăm o atenţie deosebită formării profesionale în administraţia publică prin aplicarea exemplelor de bună practică, schimbul de experienţă şi nu în ultimul rând printr-o bună colaborare între toţi factorii implicaţi în procesul de eficientizare a serviciilor publice în scopul creşterii calităţii acestuia”, a precizat preşedintele ANFP, domnul Andras Szakal.

Bucuresti, 27.11.2009

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *