metalshow

AeL pentru profesorii romani din Ungaria

Platforma de instruire asistată de calculator  şi lecţiile interactive AeL îi ajuta pe profesorii de etnie română din localităţile  Gyula, Bătania, Micherechi, Chitighaz să descopere avantajele pe care e-learning-ul le oferă procesului de instruire

În perioada 13-17 noiembrie 2006, 10 profesori de etnie română din 4 şcoli din Ungaria sunt instruiţi în utilizarea calculatorului la clasă şi a tehnologiei multimedia  ca mijloc  complementar de predare.

Acest stagiu de pregătire vizează iniţierea cadrelor didactice în utilizarea platformei de e-learning AeL şi punerea la dispoziţia profesorilor şi elevilor din această localitate a unui instrument de predare care să ofere posibilitatea să experimenteze şi să vizualizeze fenomene greu de reprodus în laboratoarele din şcoli.

Demersul de la Liceul 'N. Bălcescu" din Gyula – singurul liceu cu predare bilingvă româno-maghiară din Ungaria reprezintă o extensie a   instruirii profesorilor    din România, ultimii având posibilitatea de a beneficia de instruirea asistată de calculator începând cu 2001, odată cu livrarea primelor laboratoare IT  şi a platformei AeL în licee.

Instruirea asistată de calculator este o formă interactivă şi cvasiautonomă de acces la cunoaştere, bazată pe demersurile de informare şi prelucrare a informaţiilor, pe o învăţare în ritm propriu, realizată practic prin observare, experimentare şi descoperire, graţie utilizării calculatorului şi tehnologiei multimedia.

Laboratoarele informatizate ale liceului din Gyula şi gimnaziilor din  Bătania, Micherechi, Chitighaz dispun de software educaţional pentru predare şi învăţare ce oferă numeroase avantaje:

–        acoperirea unui număr mare de discipline cu conţinut interactiv (matematică, biologie, chimie, fizică, istorie, economie, psihologie, literatură română)

–        evaluarea elevilor şi a competenţelor dobîndite de aceştia imediat după predarea lecţiei prin utilizarea testelor electronice

–        realizarea sau adaptarea de lecţii electronice şi a planurilor de lecţie de către profesori.

Instruirea asistată de calculator mijloceşte comunicarea permanentă  între profesori şi elevi şi favorizează lucrul în echipă.

Profesorul  are la dipoziţie atât o bibliotecă de lecţii multimedia interactive pe care le poate folosi la clasa, cât şi posibilitatea de a crea propria lecţie,   beneficiind de instrumente specifice pentru editare.  Astfel orele devin mai motivante, învăţarea producându-se prin descoperire  şi experimentare, nu prin memorare şi redare de informaţii. .

"E-learning-ul a devenit pentru elevii români cel mai bun prieten, iar pentru profesorii acestora – asistentul care aduce inovaţie şi plus valoare fiecărei lecţii predate. Vrem ca interactivitatea şi  avantajele pe care le oferă lecţiile multimedia să îi ajute   pe profesorii de etnie română din Ungaria să-i motiveze şi mai mult pe elevi. Eu sunt foarte încrezătoare că odată descoperite funcţionalităţile platformei de  e-learning şi beneficiile lecţiilor interactive, ele vor fi folosite cu încredere ca mijloace complementare în procesul de predare – învăţare", declară Dana Vlădoiu, Training Project Coordinator la SIVECO România.

Bucuresti, 15.11.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *