metalshow

Actualizarea normelor TV în 2009: Comisia indeamna statele membre la flexibilitate

După un an de la intrarea în vigoare a noii directive europene menite să liberalizeze normele TV şi să înlăture restricţiile depăşite şi birocratice cu privire la serviciile de televiziune digitală pe internet, de video la cerere şi de televiziune mobilă din Europa, statele membre ale UE au înregistrat puţine progrese în adaptarea normelor naţionale. Doar România a implementat complet noile norme europene cu privire la mijloacele audiovizuale, care au intrat în vigoare la 19 decembrie 2007 (IP/07/1809).Directiva UE a serviciilor media audiovizuale, adoptată de Parlamentul European şi de Consiliul UE al Miniştrilor în urma unei propuneri înaintate de Comisie (IP/05/1573), a adaptat vechile norme UE privind serviciile de televiziune tradiţionale pentru a ţine seama de era digitală şi de noua generaţie de servicii TV.Celelalte 26 de state membre implementează în prezent în legislaţia naţională normele modernizate pentru sectorul audiovizual european.Ele trebuie să facă acest lucru până în decembrie 2009.Până atunci, UE ar trebui să aibă o piaţă unică pentru toate serviciile media audiovizuale, oferind întreprinderilor certitudine juridică şi telespectatorilor programe mai variate şi de mai bună calitate.

„Noile norme europene reprezintă o ocazie de a crea o piaţă unică pentru era digitală, de aceea îndemn statele membre să le instituie într-un mod rapid şi flexibil pentru ca producătorii TV, posturile de televiziune şi telespectatorii să beneficieze de ele cât mai repede posibil”, a afirmat Viviane Reding, comisarul UE pentru societatea informaţională şi media.„Am actualizat normele europene privind serviciile de televiziune datorită tehnologiei care evoluează rapid şi a nevoii de a ameliora competitivitatea sectorului audiovizual european.Pentru statele membre, acest fapt reprezintă şansa de a îndepărta restricţiile depăşite, de a consolida coreglementarea şi autoreglementarea, mai ales în domeniul publicităţii, de a reafirma dreptul la informare şi de a promova calitatea şi diversitatea.Cu toate acestea, mă îngrijorează faptul că unele state membre par să utilizeze noile norme ca o scuză pentru a spori birocraţia.Am creat o mai bună reglementare la nivel european şi mă aştept ca statele membre să facă acelaşi lucru la nivel naţional.”

La mijlocul termenului de doi ani acordat statelor membre pentru punerea în aplicare a noilor norme TV europene şi a serviciilor TV, cum ar fi cele de video la cerere şi de televiziune mobilă, doar România a implementat deja complet directiva serviciilor media audiovizuale în legislaţia naţională (pentru situaţia tuturor celor 27 de state membre, a se vedea anexa).

La 25 noiembrie, România a adoptat o nouă ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii audiovizualului din 2002 pentru a pune în practică schimbările aduse de noua directivă UE.România a utilizat toate opţiunile privind liberalizarea oferite de directivă, inclusiv plasarea de produse.Comisia va verifica dacă aceste modificări implementează complet directiva UE din 2007, de îndată ce acestea îi vor fi notificate oficial.

Celelalte 26 de state membre ale UE, precum şi statele membre ale Spaţiului Economic European (Islanda, Norvegia şi Liechtenstein) şi ţările candidate (Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Turcia) sunt încă în plin proces de implementare a noilor norme.Progresul este însă lent în multe state membre:unele guverne nu au organizat încă consultări publice cu privire la modul în care normele UE vor funcţiona în ţara lor (Danemarca, Germania, Italia, Slovenia, Slovacia şi Spania).În unele state membre, proiectele noilor norme sunt gata pentru procedurile parlamentare care vor demara încă de la începutul anului viitor (Belgia, Republica Cehă, Finlanda, Irlanda, Letonia, Ţările de Jos şi Portugalia).

Luxemburg a afirmat că a implementat deja o parte din noile norme, mai ales pe cele cu privire la publicitate. Austria va face acelaşi lucru în ianuarie.În Franţa, un proiect de lege a fost înaintat Adunării Naţionale luna trecută.Legea revizuită ar putea fi adoptată de ambele camere ale Parlamentului francez la începutul anului viitor.Proiectul de lege francez acordă autorităţii independente de reglementare (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) puterea de a reglementa plasarea de produse.

Noile norme europene facilitează accesul producătorilor şi al furnizorilor de programe TV la finanţarea din noi forme de publicitate audiovizuală, cum ar fi publicitatea pe ecran partajat (split screen) sau plasarea de produse, care sunt permise în toate programele, cu excepţia ştirilor, a filmelor documentare şi a programelor pentru copii.Posturile de televiziune pot întrerupe programele mai uşor datorită suprimării normei care impunea o perioadă de douăzeci de minute între pauzele publicitare.Noile norme UE vizează consolidarea sectorului TV şi a sectorului audiovizual european prin reducerea reglementărilor şi crearea unor condiţii echitabile pentru serviciile media audiovizuale „fără frontiere”.
   
Context

La 13 decembrie 2005, Comisia a propus revizuirea directivei „Televiziune fără frontiere” pentru a o adapta la evoluţiile tehnologice şi de piaţă semnificative din domeniul serviciilor audiovizuale (IP/05/1573, MEMO/06/208).La 9 martie 2007, Comisia a adoptat o propunere actualizată de proiect de directivă modernizată în domeniul serviciilor media audiovizuale (IP/07/311) pentru a facilita obţinerea din timp a acestui acord între Parlamentul European şi Consiliu, la a doua lectură (MEMO/07/206).Parlamentul European a aprobat poziţia comună a Consiliului şi directiva a intrat în vigoare la 18 decembrie 2007.

Directiva este disponibilă la adresa:
//ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803

Bucuresti, 19.12.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *