Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

“Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate” – impact asupra educatiei romanesti

Joi, 26 noiembrie 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) a organizat conferinţa de presă cu ocazia încheierii programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” şi a campaniei de conştientizare ce s-a desfăşurat în cadrul acestuia.

Evenimentul, care a avut loc între orele 10:00 şi 12:00, în sediul la Centrul Info Europa (Calea Victoriei, nr. 88) s-a bucurat de prezenţa unor persoane implicate în acest proiect de-a lungul celor opt ani de zile, responsabili în cadrul Unităţii de Implementare a Programului din cadrul M.E.C.I şi experţi. Patru dintre specialiştii prezenţi, respectiv Liliana Preoteasa (Coordonator al Programului – Director General în cadrul MECI), Cătălina Ulrich (Expert evaluare programe), Alina Sîmpetru (Expert strategie media) şi Simona Bartiş (Expert comunicare), au prezentat liniile generale ale programului, rezultatele înregistrate la finalul celor opt ani de implementare, detalii despre campania de conştientizare derulată în perioada septembrie – noiembrie 2009 şi au răspuns întrebărilor cu privire la desfăşurarea acestui program.

În ceea ce priveşte rezultatele la nivelul întregului program, acestea sunt relevante pentru realizarea obiectivelor pe care le-a urmărit acest proiect. Astfel, 391 de şcoli pilot (din 36 de judeţe) din zonele dezavantajate au fost implicate în programele PHARE 2001, 2003 şi 2005, fiecare dintre acestea beneficiind de dotări şi lucrări de reabilitare pentru a putea oferi elevilor un mediu şcolar mai atractiv. În aceste şcoli pilot, un număr impresionant de peste 60.000 de copii aparţinând unor comunităţi dezavantajate au beneficiat de aplicarea principiilor educaţiei incluzive.

Printre acţiunile care s-au bucurat de un real succes, menţionăm programele educaţionale de sprijin tip „Şcoala de după şcoală” şi „Grădiniţe de vară” (derulate intensiv, înainte de începerea şcolii, pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa), desfăşurate în 36 de judeţe şi care au înregistrat o rată bună de participare. 395 de mediatori au beneficiat de programe specifice de formare acreditate, 113 tineri romi au fost calificaţi să predea limba romani.

Rezultatele obţinute în urma cercetării care a stat la baza realizării Studiului de impact, atestă faptul că programul „Acces la educaţie” prezintă caracteristicile unui ciclu comprehensiv de schimbare educaţională. Din punct de vedere metodologic, evaluarea impactului a presupus o abordare mixtă cantitativă – calitativă. Au fost aplicate chestionare  pe un eşantion reprezentativ de şcoli. În plus, în 15 şcoli au fost realizate analize instituţionale, în 45 de şcoli au fost realizate studii de caz privind procesul de desegregare, iar în alte 30 unităţi de învăţământ au fost analizate experienţele legate de programele educaţionale de sprijin şi de programul  “A doua şansă”.

Datele culese reflectă tendinţa de creştere a ratei de participare şcolară atât în rândul etniei rome, cât şi în cazul întregii populaţii de elevi. Tendinţa poate fi asociată cu preocuparea explicită (a inspectoratelor şcolare judeţene, precum şi a şcolilor implicate în proiect) de a promova politici şi strategii specifice educaţiei incluzive, precum şi cu obiectivul   instituţiilor vizate de a urmări şi ameliora fenomenul. În ciuda procentelor îngrijorătoare care relevă creşterea abandonului şcolar, la nivel naţional, şcolile cuprinse în programele PHARE au cunoscut tendinţe de diminuare a acestuia. De asemenea, rezultatele şcolare obţinute în timpul derulării programului au înregistrat uşoare ameliorări. Tendinţa de ameliorare se corelează cu programele educaţionale de sprijin iniţiate în şcoli (adaptate nevoilor de învăţare specifice fiecărui copil), dar şi cu schimbarea practicilor educaţionale ale cadrelor didactice, care au beneficiat de cursuri de formare şi cu o mai bună informare a părinţilor şi implicarea lor în viaţa şcolii. Programul „A doua şansă” reprezintă un exemplu care a condus la îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate.

Joi, 26 noiembrie 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) a organizat conferinţa de presă cu ocazia încheierii programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” şi a campaniei de conştientizare ce s-a desfăşurat în cadrul acestuia.

De asemenea, putem spune că programele desfăşurate au dus la conştientizarea problemelor şi la dezbaterea lor publică, la îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale ale inspectoratelor şcolare şi ale altor organizaţii de a atrage fonduri europene şi de a continua astfel de proiecte.

Campania de conştientizare, desfăşurată în perioada septembrie-noiembrie 2009, a adus în atenţia publicului larg problematica pe care proiectul a promovat-o: acces la educaţie, calitate în educaţie, nediscriminare, incluziune.

La finalul celor două ore de discuţii, fiecare dintre participanţi a primit o scurtă descriere a programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, o prezentare a campaniei de conştientizare, precum şi o serie de testimoniale referitoare la implementarea programului.

Bucuresti, 26.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *