free download 78 travel guides written by experts

11 februarie, „Ziua Europeană 112”

112: Comisia Europeana doreste ca serviciile oferite prin numarul unic de urgenta sa devina plurilingve

Din decembrie 2008, cetăţenii UE posibilitatea de a apela gratuit la serviciile de urgenţă din orice punct al Uniunii Europene formând 112, numărul european pentru urgenţe, atât de la telefoanele mobile cât şi de la cele fixe. Cu toate acestea, doar unul din patru europeni ştie că acest număr salvator este disponibil şi în alte state membre, iar aproape trei din zece persoane care l-au utilizat în alt stat decât cel de reşedinţă s-au confruntat cu probleme de limbă.Comisia, Parlamentul European şi Consiliul au declarat ziua de astăzi, 11 februarie, „Ziua Europeană 112”, în încercarea de a aduce la cunoştinţa publicului larg informaţii despre acest serviciu şi de a determina autorităţile naţionale să sporească capacităţile plurilingve în interiorul acestuia.

„Numărul european de urgenţă trebuie să fie cunoscut de toată lumea.Europa dispune de un număr de urgenţă unic, 112, care asigură întreaga gamă de servicii de urgenţă, în toate statele membre, în beneficiul tuturor cetăţenilor care le solicită.Este inacceptabil faptul că mai puţin de un sfert dintre cetăţenii europeni sunt conştienţi de existenţa acestui număr, la fel cum sunt inacceptabile şi barierele lingvistice care împiedică persoanele care călătoresc în statele membre să comunice cu operatorii serviciului de urgenţă”, a declarat comisarul pentru telecomunicaţii, Viviane Reding.„UE trebuie să depună eforturi pentru a garanta siguranţa celor 500 de milioane de cetăţeni ai săi, eforturi la fel de susţinute ca cele depuse pentru a le garanta acestora posibilitatea de a călători liber în toate cele 27 de state membre.Această primă zi europeană dedicată serviciului 112 are menirea de a sensibiliza autorităţile naţionale, care au datoria să asigure, în centrele de urgenţă 112, disponibilitatea serviciului într-un număr mai mare de limbi şi să ia măsuri pentru conştientizarea publicului cu privire la acest număr salvator.”

Conform datelor obţinute în urma unei anchete comandate de Comisia Europeană, 94% dintre cetăţenii europeni consideră utilă existenţa unui număr unic de urgenţă la nivelul întregii Uniuni Europene.Rezultatele sondajului Eurobarometru publicate astăzi indică totodată şi domeniile în care se resimte încă nevoia de ameliorare.

Probleme de limbă: 28% dintre persoanele care solicită serviciul 112 din străinătate întâmpină probleme de limbă, în ciuda faptului că, din informaţiile furnizate de 21 de state membre, reiese că centrele de urgenţă 112 ale acestora au capacitatea de a răspunde solicitărilor primite în limba engleză (12 state membre indică faptul că pot gestiona apeluri în limba germană şi 11 în franceză).
   
Gradul de conştientizare a existenţei serviciului 112:doar 24% dintre cetăţenii UE care au participat la sondaj au identificat imediat 112 ca fiind numărul la care pot suna în caz de urgenţă, oriunde s-ar afla pe teritoriul UE.Această cifră înregistrează o creştere cu 2% faţă de februarie 2008, însă procentul celor care ştiu de existenţa numărului de urgenţă prezintă variaţii importante între statele membre, de la 3% în Italia până la 58% în Republica Cehă.O serie de state membre utilizează metode active de informare a cetăţenilor şi a persoanelor aflate în călătorie pe teritoriul lor cu privire la 112, cum ar fi:
– Finlanda, ziua de 11 februarie a fiecărui an este dedicată numărului 112.
– Persoanele aflate în călătorie în Bulgaria primesc pe telefonul mobil un mesaj conţinând informaţii despre acest serviciu.
– Numărul 112 apare pe diferite panouri situate pe autostrăzi şi la punctele de plată a taxelor de autostradă din Austria, Grecia şi Spania, precum şi în gările şi aeroporturile din Belgia, Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia şi Ţările de Jos, printre altele.
– Înaintea fiecărui sezon turistic, Suedia organizează campanii media de informare a cetăţenilor asupra existenţei serviciului de urgenţă 112.

În anul care a trecut, în Bulgaria, Suedia, România, Lituania şi Portugalia s-a remarcat o creştere cu cel puţin 10% a gradului de conştientizare a publicului cu privire la acest subiect .

Sondajul Eurobarometru mai arată că:

– Un sfert dintre cetăţenii UE au făcut apel la un număr de urgenţă în ultimii cinci ani.
– Majoritatea apelurilor sunt în continuare efectuate de la posturi telefonice fixe.Deşi 53% dintre apeluri au fost efectuate de la posturi telefonice fixe, s-a înregistrat totuşi o creştere a apelurilor de urgenţă efectuate de pe telefoane mobile (45% faţă de 42% în 2008).

În scopul de a ameliora gradul de informare a tuturor cetăţenilor Europei cu privire la serviciul de urgenţă 112, Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul European şi Consiliul, declară ziua de 11 februarie „Ziua Europeană 112”.Comisia şi statele membre îşi vor intensifica eforturile pentru a aduce la cunoştinţa publicului serviciul 112, cu precădere în perioadele de dinaintea vacanţelor de vară.
   
Istoric

Numărul european de urgenţă 112 a fost lansat în 1991 pentru a oferi un serviciu unic pentru apelurile de urgenţă disponibil în toate statele membre, în plus faţă de numerele naţionale de urgenţă, cu scopul de a spori disponibilitatea serviciilor de urgenţă, în special pentru persoanele care călătoresc..Începând cu 1998, statele membre sunt obligate, în temeiul reglementărilor comunitare, să garanteze că toţi utilizatorii serviciilor de telefonie fixă şi mobilă pot apela gratuit serviciul 112.Din 2003, operatorii de telecomunicaţii au obligaţia de a furniza serviciilor de urgenţă informaţii privind localizarea apelantului pentru ca acestea să poată ajunge rapid la victimele accidentelor.Statele membre trebuie, de asemenea, să asigure o mai bună informare a cetăţenilor cu privire la serviciul 112.

În scopul garantării implementării serviciului 112, Comisia a iniţiat 17  proceduri în constatarea încălcării dreptului comunitar împotriva a 15 state membre pentru inexistenţa unui sistem de localizare a apelanţilor sau pentru gestionarea inadecvată a apelurilor.Cele mai multe dintre acestea au fost închise în urma măsurilor corective întreprinse.

Deşi numărul 112 a fost conceput în completarea numerelor naţionale de urgenţă existente, Danemarca, Finlanda, Ţările de Jos, Portugalia, Suedia şi, mai recent, România au decis ca acesta să devină principalul număr naţional de urgenţă.În alte state, 112 este unicul număr de urgenţă disponibil pentru anumite tipuri de servicii de urgenţă (de exemplu, acesta este disponibil în Estonia şi în Luxemburg pentru serviciile de ambulanţă şi pompieri).
   
Pagini Utile

* Site-ul internet al Comisiei dedicat serviciului 112
www.ec.europa.eu/112

* Informaţii privind modul de utilizare a numărului 112 în statele membre
//ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

* Colţul micilor europeni
//ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

Bucuresti, 11.02.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *