Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

UNATC inițiază programul „Politici de conduită”

UNATC logo

În contextul evenimentelor recente, care chestionează practicile din ultimii zeci de ani din învățământul artistic, UNATC inițiază programul „Politici de conduită”, dedicat respectării libertății individuale și egalității de gen, într-un context non-discriminator, normat legislativ, etic și academic.

Programul este inițiat pe mai multe paliere, atât de informare și prevenție, cât și de acțiune imediată. Este clară necesitatea unei reforme, iar la acest proces trebuie să participe cu responsabilitate toate instituțiile publice și private, care prin misiunea și valorile lor, promovează și apără drepturile omului.

Politici de conduită” este la început de drum și se anunță ca un program deschis și cu caracter de „work in progress”, atât la nivel de conținut, cât și în privința atragerii de parteneri cu expertiză în domeniu. Este o platformă de acțiuni, dar și una de dialog pentru a găsi soluții pe termen lung. Este destinată în primul rând comunității UNATC și artistice, studenților, personalului didactic principal și auxiliar, personalului administrativ, alumnilor UNATC, dar invită deschis la sprijinirea acestui demers toate comunitățile interesate. Este clar că numai printr-un efort conjugat, prin implicarea factorilor decidenți și dialogul expertizei din domeniul juridic, artistic și educațional, putem duce la bun sfârșit o asemenea inițiativă.

Toate informațiile sunt publice, accesibile pe o secțiune specială – https://unatc.ro/devunatc/politici-de-conduita/. Secțiunea va fi updatată și dezvoltată în permanență. Ea este structurată după cum urmează.

UNATC logo

Cerere Audit extern către Agenția Națională de egalitate de șanse între femei și bărbați

Ca primă și, considerăm simbolic cea mai importantă măsură, invităm public, dar și prin cerere instituțională direct adresată, Agenția Națională de egalitate de șanse între femei și bărbați (https://anes.gov.ro) la un audit extern asupra UNATC în chestiunile ce vizează egalitatea de gen, libertatea individuală sau diversele tipuri de discriminare. Invităm o instituție cu expertiză și experiență în acest domeniu, pentru a putea construi, legal și dialogal, în funcție de rezultatele acestui audit, un cadru mai bun de norme și practici pedagogice în spațiul universitar.

Redăm în cele ce urmează detalierea acestui prim demers, în Cuvântul Rectorului UNATC.

Ca om și ca rector, primează dreptatea. Iar dreptatea nu are decât două valențe: cea legală și cea morală. Și incidentele din ultima perioadă îmi arată că în aceste împrejurări ne lipsesc amândouă. Chiar dacă uman observ și nu sunt de acord cu comportamente nepotrivite, unde nu doar studenții se simt nedreptățiți de unii profesori, cu părere de rău, trăim și inversul. Și nu există altă cale decât să ne uităm la norme. Arbitrajul emoțional doar ne dezbină în două tabere: victime și agresori, de oricare parte ne-am afla. Am încercat să mă întorc la normă, dar norma nu există. Nu există legi care să ne împartă limpede în acuzatori și învinovățiți. Nu există proceduri de bune practici, iar despre norma morală, din păcate, sunt multe de spus. Mediul universitar și mai ales mediul artistic universitar sunt și mai greu de normat. Cine poate face diferența dintre un act artistic inocent și intenția ascunsă a unui hărțuitor? Nimic n-a fost mai greu acum decât să rămân imparțial și să fac dreptate.
Pentru că e nevoie să facem dreptate. M-am simțit lipsit de sprijinul legii, cu nevoia de a-mi apăra studenții și cu dorința de a fi echitabil față de colegii mei profesori. Și am căutat ajutor de la o instituție, o entitate, echidistantă, cu expertiză în domeniu, care poate analiza starea de fapt. O instituție care a apărut dintr-o nevoie a societății: Agenția Națională de egalitate de șanse între femei și bărbați.
Și așa cum am promis și mi-am promis atunci când am ajuns rector, și asta se vede și astăzi, mi-am dorit transparență. Nu numai ușile sunt transparente la noi, dar și dorința de a fi transparenți în deciziile noastre, de a nu ascunde nimic și de a nu părtini pe nimeni. Ca urmare, am cerut Agenției naționale de egalitate de șanse pentru femei și bărbați un audit pentru ca ambele părți să aibă dreptul să spună și să se apere, iar eu să pot să duc în continuare ceea ce un rector are de dus: să conducă universitatea legal, moral și integru. Vom aștepta rezultatele. În baza acestui audit, ne vom structura cadrul de siguranță în care activitățile să se poată desfășura. Din universitatea care astăzi este arătată de unii cu degetul, îmi doresc să devenim prima universitate de artă care apără egalitatea de șanse și creează un context corect pentru studenți și profesori.
Dar nu doar voi aștepta. În weekend-ul care a trecut, am lucrat cu o echipă din universitate și am făcut ce am știut noi mai bine. Am construit o minimă bază de suport pentru noi toți. Orice propunere, orice nevoie la care eu pot răspunde în condițiile legalității, vă rog să mi-o transmiteți. Nu facem aceste demersuri doar pentru voi, studenții, ci facem aceste lucruri împreună cu voi, pentru noi toți. Vă invit să parcurgeți secțiunea special construită pe site-ul UNATC, numită „Politici de conduită” și accesibilă la https://unatc.ro/devunatc/politici-de-conduita/. E mult, e puțin, nu știu, dar e cu toată deschiderea. Știu însă că împreună, la sfârșitul drumului, vom fi prima universitate de artă deschizătoare de drumuri și în acest context.” (Prof. univ. Dr. Liviu Lucaci – 10 octombrie 2022)

Revizuirea Codului de Etică și Deontologie universitară UNATC 

Codul de etică și deontologie universitară al UNATC prevede normele şi principiile de etică şi deontologie universitară, faptele calificate drept abateri de la normele și principiile de etică și deontologie universitară, competențele și procedura de soluționare a sesizărilor privind abaterile de la normele și principiile de etică și deontologie universitară, sancțiunile aplicabile persoanelor care săvârșesc astfel de abateri și organismele sau persoanele îndreptățite legal să pună în executare respectivele sancțiuni.

Evenimentele petrecute în ultima vreme au demonstrat că unele dintre aceste norme, principii și dispoziții din codul de etică și deontologie universitară al UNATC necesită o reformă, în special în sensul detalierii noțiunilor de „hărțuire”, „hărțuire sexuală”, „discriminare” și „abuz”, astfel încât acestea să fie simplu de înțeles și, mai departe, de evitat, iar dacă va fi cazul, de sancționat. Totodată, este necesar să se reglementeze, dintr-o perspectivă etică, situația relațiilor consensuale dintre un student sau o studentă, pe de o parte, și un profesor sau o profesoară, pe de altă parte.

În cadrul acestei reforme, un accent puternic se va pune pe oferirea de informații exacte cu privire la definițiile legale, dimensiunea și natura faptelor calificate drept „hărțuire”, „hărțuire sexuală”, „discriminare” și „abuz”, precum și pe introducerea unui număr suficient de exemple practice pentru fiecare dintre aceste noțiuni, pornind de la potențiale situații cu care studenții s-ar putea confrunta în mediul universitar artistic.

În prezent, o echipă multidisciplinară are în lucru revizuirea codului de etică și deontologie universitară în ansamblul său. Forma ce va rezulta va fi prezentată spre dezbatere în cadrul întâlnirii programate la data de 20 octombrie, înainte de discutarea și adoptarea sa în cadrul Senatului universitar.

Planul de Egalitate de Gen 

Prin intermediul acestui document, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București prezintă Planul Egalității de Gen (Gender Equality Plan) pentru perioada 2022-2025. Acest plan a fost structurat în conformitate cu principiile unei comunități academice care are ca deziderat o serie de valori indispensabile: accesul nediferențiat la educație universitară, promovarea respectului pentru identitatea și genul fiecărui reprezentat și fiecărei reprezentate din comunitate, combaterea oricărui comportament discriminatoriu și intolerant, precum și susținerea echilibrului de gen în accesul la resurse și poziții academice. Unul dintre obiectivele principale ale planului este încurajarea egalității și diversității într-un mediu universitar sigur, care se opune oricărei forme de discriminare, dezvoltând astfel cadre de învățare și de progres academic echitabile. Egalitatea, diversitatea, non-discriminarea constituie premise ale unor bune practici academice și fundamentează un proces de învățare și evoluție bazat pe echitate și respect reciproc.

Prezentul plan își propune să identifice soluții optime în ce privește accesul nediscriminatoriu la educația și cercetarea bazate pe integrarea principiilor egalității de gen în procesul de cunoaștere. Promovarea acestor principii, pe toate palierele specifice procesului educațional și celui de cercetare, are drept scop susținerea unui mediu academic deschis, centrat pe susținerea și încurajarea diversității.

În spiritul declarat al acestui program, Planul de Egalitate de gen va fi constant supus analizei și revizuit, în corelare cu schimbările necesare.

Dicționar de termeni

În cadrul acestui program, cu rol de corectă informare a comunității UNATC, inițiem acest dicționar de termeni, cu mențiunea că lista este deschisă. Pentru a putea acoperi cât mai mulți termeni din această arie, oferim o dublă expertiză și perspectivă, una juridică, respectiv una psihologică.

Veți găsi în această primă etapă, definiții și explicații pentru termeni ca Abuz, Abuz psihologic, Abuz sexual, Abuz fizic, Abuz financiar, Hărțuire, Hărțuire sexuală, Discriminare, Discriminare de gen, Violență de gen.

Acțiuni

  1. Solicitarea unui audit extern pentru evaluarea situației actuale, din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.
  2. Înființarea unei comisii de lucru, formată din 4 profesori/profesoare, 4 studenți/studente și 2 alumni UNATC care va organiza întâlniri și dezbateri privind egalitatea de gen și programe și proiecte artistice pe teme centrate pe Abuz și Hărțuire
  3. Campanii de conștientizare și informare a studenților/studentelor, profesorilor/profesoarelor și personalului angajat din cadrul UNATC. Intenționăm să invităm experți în domeniu, psihologi, juriști și ONG-uri specializate.
    Pe data de 5 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Atelier, a avut loc o primă întâlnire internă, la care au participat profesoara universitară Ionela Băluță, specialistă în studii de gen, alături de profesoare, profesori și personalul administrativ din UNATC. În cadrul acestei întâlniri, Ionela Băluță a abordat noțiuni privind discriminarea de gen, abuzul și hărțuirea. Vă prezentăm materialul conceput de Ionela Băluță, cu referințe specifice la temele abordate. Întâlnirea din data de 5 octombrie face parte dintr-o serie mai amplă de discuții centrate pe politicile egalității de gen.
    Toate detaliile acestei întâlniri, inclusiv fotografii și materialul prezentat, sunt publice și pot fi accesate la https://unatc.ro/devunatc/campanie-de-constientizare-si-informare-a-studentilor-studentelor-profesorilor-profesoarelor-si-personalului-angajat-din-cadrul-unatc/.
  4. Desemnarea prin decizie de Consiliului de Administrație a două persoane, din cadrul UNATC, care vor avea ca atribuții asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Aceste două persoane vor urma cursuri de formare în domeniul egalității de gen.
  5. Alocarea, structurarea și dezvoltarea, pe site-ul https://unatc.ro, a unei secțiuni dedicate programului „Politici de conduită”, accesibilă la https://unatc.ro/devunatc/politici-de-conduita/.
  6. Campanii de informare internă a studenților, personalului didactic principal și auxiliar, personalului administrativ privind conținutul și acțiunile din cadrul Politicilor de conduită.

Instrumente de suport – suport juridic, suport psiho-emoțional și instrumentele self-help

Acest set de instrumente există de ceva vreme, dar îl vom enunța clar și în cadrul acestui program.

Persoanele care se confruntă cu potențiale fapte de discriminare, hărțuire ori de încălcare a normelor de etică universitară și care doresc să obțină informații concrete privind procedura de sesizare a Comisiei de etică, ne pot contacta la suport.juridic@unatc.ro.

Pentru cei care se consideră într-o situație de posibil abuz și consideră că au nevoie de suport psiho-emoțional, într-un cadru confidențial și sigur, vor primi îndrumarea psihologilor din cadrul UNATC. Ne pot contacta la suport.psihologic@unatc.ro.

Instrumentele self-help constituie o colecție de materiale și instrumente care te vor ajuta sa te informezi singur și să găsești răspunsuri la întrebările tale cu privire la „abuz”, „hărțuire”, „violența psihologică”. Informațiile sunt selectate de juriști, psihologi, medici, ONG-uri.

Ghid pentru sesizări

Considerăm acest ghid util pentru comunicarea eficientă a etapelor ce trebuie urmate, atunci când o persoană dorește să facă o sesizare ce ține de normele Codului de Etică și Deontologie universitară UNATC.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.