bucharest tech week 2021

TIMM 2006 isi deschide portile

Cea de-a cincea ediţie a Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2006 se va desfăşura în perioada 4 – 6 mai 2006, în cadrul Complexului Expoziţional Romexpo, pavilionul II şi XII

Continuând tradiţia de succes a ultimilor patru ani, Agenţia Naţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie organizează TIMM (Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) 2006 Bucureşti, în perioada 4 – 6 mai 2006 în cadrul Complexului Expoziţional Romexpo, pavilioanele II şi XII.

TIMM 2006 îşi propune să asigure contextul în care IMM-urile să îşi expună produsele şi serviciile şi în acelaşi timp, să cunoască ofertele instituţiilor guvernamentale, ale băncilor, companiilor de finanţare şi ale organismelor de formare şi dezvoltare profesională.

ANIMMC va organiza de asemenea patru ediţii regionale ale Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2006, în Constanţa, Craiova, Timişoara şi Vaslui.

La târg s-au înscris deja peste 200 de expozanţi, înscrierile urmând a fi încheiate la sfârşitul acestei săptămâni.

Participarea la târg a expozanţilor şi a vizitatorilor este gratuită.

În cadrul TIMM 2006 se vor desfăşura o serie de conferinţe şi seminarii care oferă soluţii, răspunsuri şi direcţii de urmat pentru dezvoltarea competitivităţii IMM-urilor în contextul viitoarei integrări a României în Uniunea Europeană.

Pentru creşterea competitivităţii economice, IMM-urile au nevoie de sprijin real, obiectivul putând fi atins numai prin facilitarea contactelor directe între agenţii economici şi furnizorii de servicii sau produse financiar – bancare specializate, consultanţă şi alternative de finanţare. Din această perspectivă, organizarea celei de-a V-a ediţii a TIMM 2006 va asigura participanţilor accesul la informaţii de actualitate privind soluţii şi alternative de finanţare, precum şi posibilitatea de a obţine răspunsuri la problemele cu care se confruntă.

Fondurile destinate sprijinirii întreprinderilor mici si mijlocii sunt în acest an de 246,7 milioane de RON,  sumă de 2,5 ori mai mare faţă de anul anterior, bugetul fiind distribuit în funcţie de situaţia existentă în fiecare societate care aplică la programele de finanţare oferite de către ANIMMC, precum şi de un plafon limită standard, stabilit de ANIMMC.

Din totalul firmelor active care au depus bilanţ la finele exerciţiului financiar se încadrează în categoria IMM-urilor un număr de 455.574, reprezentând 99,5% din totalul firmelor. Comparativ cu 2001 s-a înregistrat o creştere de 12,6% a numărului de IMM-uri.

În ceea ce priveşte dificultăţile cu care IMM-urile se confruntă în activitatea actuală, cele mai multe întreprinderi investigate au indicat fiscalitatea 68,24%, birocraţia 66,31%, accesul dificil la credite 42,49%, întârzierile în plata facturilor 40,41%, scăderea cererii interne 39,13%, corupţia 38,77%, dobânzile ridicate la credite 38,13%, angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului 36,55%, controalele excesive 34,84%, inflaţia 29,33%, concurenţa produselor din import 19,10%, aprecierea monedei naţionale 12,59%, ca fiind cel mai des întâlnite.

În 2006, Guvernul României, prin Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, oferă suport sectorului IMM, prin programe specifice de dezvoltare, în scopul creşterii competitivităţii lor într-o piaţă globală.  Dintre acestea, enumerăm:

–    Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2006 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii;
–     Programul naţional multianual pe perioada 2006 – 2009 pentru susţinerea accesului microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici la servicii de instruire şi  consultanţă;
–     Programul naţional multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea  exportului; Programul privind creşterea competitivităţii IMM-urilor prin implementarea şi certificarea sistemelor calităţii;
–    Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; Programul pentru informarea şi educarea comercianţilor;
–    Programul naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
–    Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul reinvestit.
Mesajul Domnului Eugen Ovidiu Chirovici, Preşedinte ANIMMC

“Ingredientele unei reţete de succes în afaceri, precum tenacitatea, onestitatea, seriozitatea, viziunea, în mod obligatoriu trebuie să fie completate şi cu altceva. În mediile economice concurenţiale, experienţa celor care au făcut faţă provocărilor poate reprezenta avantajul decisiv în raport cu competiţia.

Pornind de la acest raţionament, dorim ca cea de-a V-a ediţie a Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2006 să asigure accesul la resurse pentru creşterea calităţii şi dezvoltării mediului de afaceri din România.

Ne-am dorit să organizăm acest eveniment într-un mod cât mai puţin formal şi festivist, pentru  a-i conferi acea dimensiune pragmatică fără de care orice demers de acest gen rămâne lipsit de eficienţă reală. TIMM 2006 se doreşte a fi spaţiul în care afacerile, iniţierea şi/sau extinderea acestora, oferta de finanţare/garantare şi consultanţă, dar şi programele guvernamentale sau nonguvernamentale de sprijin financiar, să se constituie într-un tot unitar şi coerent.

Ca urmare a solicitărilor şi nevoilor mediului de afaceri, anul acesta Târgul are o nouă secţiune, aceasta constând în amenajarea unui spaţiu de expoziţie dedicat întreprinderilor producătoare şi prestatoare de bunuri şi servicii, unde acestea îşi pot promova propria ofertă.

În perspectiva integrării în structurile economice şi politice ale Uniunii Europene, considerăm că este nevoie mai mult ca oricând de comunicare între diferitele componente ale societăţii româneşti, în general, şi între instituţiile ce activează, dar, mai ales, care influenţează sfera economică, în particular. Uniunea Europeană înseamnă printre altele şi un „test” de verificare a aptitudinilor naţionale de a construi mecanisme şi structuri economice viabile în condiţii de liberă concurenţă.

În altă ordine de idei, dorim să-i informăm pe actualii şi potenţialii întreprinzători că pentru a fi "La TIMMp pentru afaceri", îi aşteptăm în perioada 4-6 mai 2006 la Romexpo, pavilioanele II şi XII, pentru a se informa şi pentru a apela la cele mai potrivite programe, produse şi alternative de finanţare pentru dezvoltarea şi promovarea afacerilor, toate acestea putând fi regăsite sub cupola evenimentului.
           
În ce măsură am reuşit să atingem sau doar ne-am apropiat de acest obiectiv, veţi decide singuri”.

Despre ANIMMC
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC) are ca scop realizarea programului de guvernare pe perioada 2005-2008 în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a celui cooperatist, în domeniul comerţului interior precum şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în calitate de organism intermediar pentru programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”.

ANIMMC deţine centre regionale în cinci oraşe importante ale ţării – Târgu Mureş, Timişoara, Craiova, Constanţa şi Iaşi. 
ANIMMC a dezvoltat sistemul de relaţii cu mediul de afaceri naţional încheind protocoale de colaborare cu peste 15 instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale, a consolidat Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea IMM şi capacitatea de a promova în teritoriu măsurile de implementare a Strategiei Guvernamentale de susţinere a dezvoltării IMM pe perioada 2004-2008.
Ca şi în anii anteriori, în 2006, ANIMMC promovează şi derulează programe de susţinere financiară pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. De asemenea, organizează anual târguri specifice pentru sectorul IMM.

Bucuresti, 19.04.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *