free download 78 travel guides written by experts

Tag: Filozofia ceaiului nu e numai estetica

Filozofia ceaiului nu e numai estetica

Filozofia ceaiului nu e numai estetica

Media
„Filozofia ceaiului nu e numai estetică, în înțelesul obișnuit al cuvântului, căci, vădește, în legătură cu morala și religia, întregul nostru punct de vedere față de om și de Fire. Ea e igienă, pentru că silește la curățenie; e gospodărie, pentru că arată cum tihna se găsește mai curând în simplicitate decât în încărcat și costisitor; ea e geometria moralei, întrucât hotărnicește simțul nostru de măsura față de univers. Ea înfățișează duhul adevărat al democrației răsăritene, făcând din toți credincioșii săi aristocrați de gust.” (Okakura Kakuzo) Okakura Kakuzo, Cartea ceaiului, Graphic design: Vitalie Coroban, Fotografii: Ion Axenti, Traducere de Emanoil Bucuță, Colecția C[ART]IER, 2010, 12