Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

ROMPAP, Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie din România, anunță numirea unui nou Director Executiv

Altafinii Tudose, Director Executiv ROMPAP

ROMPAP, Patronatul Industriei de Celuloză si Hârtie, din care fac parte toți producătorii de celuloză, hârtii și cartoane ondulate din România, anunță numirea lui Altafinii Tudose în funcția de Director Executiv, începând cu luna noiembrie.

ROMPAP are în componența sa 23 de membri, respectiv toți producătorii de celuloză, hârtii și cartoane ondulate din România (17 societăți comerciale de producție), un Institut de Cercetare și Proiectare și 5 societăți de consultanță și comerț pentru acest sector de activitate.

Conducerea ROMPAP este formată din: Paul-Henri Kohler – Preşedinte (reprezentant al Ambro SA și Romcarton), Marius-Iulian Juncanariu – Vicepreședinte (reprezentant al DS Smith), Ionel CIUCIOI – Vicepreședinte (reprezentant al Vrancart), Gabriel Stanciu (reprezentant al PEHART TEC), Mihnea Bâldea (reprezentant al Rondocarton) și Altafinii Tudose – Director Executiv.

“Prin strategia pe care o vom aborda ne propunem să protejăm și să promovăm în continuare interesele industriei de celuloză și hârtie din România, precum și ale participanților în industria conexă acestora, în relația cu autoritățile naționale și europene, și cu alte entități interesate.
Industria românească a cartonului ondulat împărtășește ambiția Uniunii Europene de a fi un pionier al neutralității climatice și de a impulsiona schimbări fundamentale în economia europeană. Ambalajele din carton ondulat se evidențiază ca un exemplu de circularitate. Rata de reciclare a cartonului depășește 90%, iar cartonul ondulat atinge un conținut mediu de reciclare de 89%, ceea ce reprezintă o dovadă a eficienței sistemului nostru de reciclare performant și bine stabilit atât în România, cât și în întreaga Europă.
De asemenea, dorim să contribuim cu expertiza și experiența cumulate ale membrilor noștri la elaborarea unor politici publice favorabile dezvoltării in domeniul politicilor industriale, al exploatării forestiere, al mediului, al colectării si reciclării maculaturii, al promovării ambalajelor din carton ondulat în special din perspectiva siguranței, sustenabilității și inovației, și ne exprimăm cu această ocazie toată deschiderea pentru un dialog constructiv cu autoritățile naționale competente”, a declarat Altafinii Tudose, Director Executiv ROMPAP.

Altafinii Tudose, Director Executiv ROMPAP
Altafinii Tudose, Director Executiv ROMPAP

Altafinii Tudose, noul Director Executiv numit, are o experiență de peste 15 ani în management financiar cu rezultate excelente în industria producției alimentare, servicii publice, transport și logistică. Acesta va conduce grupuri de lucru permanente la nivelul ROMPAP, cu scopul de a răspunde cât mai eficient la diversitatea preocupărilor din industria celuloză și hârtie din România.

În ultimele luni, ROMPAP a depus eforturi pentru corectarea unor prevederi legislative europene care contravin intereselor industriei și a monitorizat activitatea desfășurată atât în Parlamentul European, cât și în cadrul Grupului de lucru pentru mediu din Consiliu.

În ceea ce privește propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și a Directivei (UE) 2019/904 și de abrogare a Directivei 94/62/CE (PPWR), ROMPAP a inițiat discuții cu autoritățile și a propus amendamente în colaborare cu organizațiile europene din care face parte, respectiv Confederația Europeana a Industriei de Hartie – CEPI și Federatia Europeana a Fabricanților de Carton Ondulat – FEFCO.

Calitatea de membru al ROMPAP poate fi acordată oricărei persoane fizice sau juridice române care respectă etica și bunele practici în afaceri, recunoaște și se angajează să respecte Statutul și Codul de conduită al Patronatului, precum și orice alte proceduri, politici sau documente interne, cu respectarea cerințelor legale în vigoare. Membrii asociației trebuie să facă parte din industria de celuloză și hârtie sau din sectoarele conexe și să sprijine obiectivele și activitatea ROMPAP.

Pentru informații suplimentare despre ROMPAP, vă invităm să accesați site-ul https://rompap.ro/.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.