free download 78 travel guides written by experts

România împărtășește la nivel regional din experiența sa cu privire la reforma sistemelor de evaluare și examinare

Ministerul Educației Naționale (MEN), în parteneriat cu UNICEF în România, a organizat în perioada 19 – 20 octombrie 2017, la București, Atelierul Tehnic Regional privind Evaluările și Examinările în Regiunea Europa și Asia Centrală. La eveniment au participat experți din Albania, Macedonia, Moldova și Serbia alături de reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din domeniul educației din România și ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Cu mai bine de un an în urmă, Ministerul Educației Naționale, alături de UNICEF și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a început o analiză aprofundată a evaluărilor și examinărilor din sistemul de educație din țara noastră. În luna mai 2017 a fost lansat raportul de cercetare, care includea analizele, concluziile și recomandările de politici privind evaluările și examinările din sistemul românesc de educație.Philippe Testot-Ferry, Pieter Bult, Luminita Costache, Elisabeth Fordham, Liviu Marian Pop

Drept urmare, MEN a dezvoltat cu sprijinul UNICEF în România Planul de acțiuni consolidat privind evaluările și examinările în România care să urmeze recomandările cheie propuse în raport în privința evaluărilor: 1) elevilor – axarea evaluării pe învățare; 2) personalului didactic – asigurarea unei evaluări care să le susțină mai bine dezvoltarea lor profesională; 3) școlilor – trecerea de la conformare la dezvoltare și 4) sistemului de educație – valorificarea adecvată a informațiilor în scopul îmbunătățirii sistemului.

„Elaborarea acestui plan de acțiuni consolidat a fost și este o experiență de învățare pentru noi. Dorim să împărtășim din experiența și soluțiile noastre pentru problemele identificate, iar acest atelier a fost formatul optim pentru a avea un schimb de experiență și a afla, în cazul problemelor comune, soluțiile aplicate în alte state”, a declarat Liviu Marian Pop, Ministrul Educației Naționale.

În ultimele decenii, sistemul de educație din România a înregistrat progrese semnificative prin îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi. Cu toate acestea, unii copii continuă să nu beneficieze de educație incluzivă de calitate, în special copiii din comunitățile rurale și marginalizate, cei cu dizabilități și copiii romi.

„Politicile publice cu cele mai bune rezultate pe termen lung pentru copii, în special pentru cei mai vulnerabili, trebuie să fie fundamentate pe evidențe. Acest plan de acțiune se bazează pe evaluarea sistemului de educație din România și pune în practică principalele recomandări cu scopul de a oferi fiecărui copil din România șansa de a merge la școală și de a învăța la potențialul maxim. România este prima țară care beneficiază de parteneriatul dintre UNICEF și OECD, iar întregul proces parcurs reprezintă un exemplu de consolidare a sistemului național de învățământ din care țările din regiune pot învăța”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

În acest sens, România intenționează să își regândească evaluările pentru a recunoaște un set mai larg de competențe și pentru a revizui funcțiile, astfel încât toți elevii să beneficieze de educație de calitate. Practicile de evaluare la clasă ale profesorilor sunt planificate a fi dezvoltate prin formarea inițială și dezvoltarea profesională continuă. Concluziile Atelierul Tehnic Regional au relevat că pentru a atinge standarde mai înalte, atât evaluarea cadrelor didactice, cât și a școlilor ar trebui să se reorienteze preponderent pe evaluarea practicii pedagogice și a mediului de învățare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *