Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

România: BEI cofinanțează proiecte de infrastructură de transport cu subvenții europene

Comisia Europeana

Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de un miliard de euro pentru cofinanțarea proiectelor prioritare de infrastructură de transport cu Fonduri Structurale și de Investiții (EFSI) în valoare totală de 6,8 miliarde de euro. Aceste proiecte urmează să fie implementate pe întreg teritoriul României în perioada de programare UE 2014-2020.

Fondurile BEI vor acoperi contribuția bugetului de stat care cofinanțează investițiile prioritare în domeniul transportului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). Locația proiectelor va varia, dar majoritatea va fi implementată în regiunile mai puțin dezvoltate din România și / sau pe axele prioritare TEN-T. Investițiile vor beneficia de subvenții europene și se vor concentra pe promovarea transportului sustenabil și pe eliminarea blocajelor din infrastructurile cheie din rețea. Se va pune accent și pe dezvoltarea sistemelor de transport multiple și pe reducerea impactului nociv al transportului asupra mediului înconjurător.

Comisia Europeana

Andrew McDowell, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, a afirmat: „Împrumutul BEI va sprijini investițiile strategice de infrastructură de transport care sunt importante pentru creșterea mobilității, siguranței și interconectivității în România și pentru consolidarea competitivității țării. Acest proiect reprezintă un bun exemplu al cooperării BEI cu economia românească, căreia BEI îi oferă servicii de finanțare și consultanță accesibile pe termen lung, accelerând absorbția granturilor UE și stimulând creșterea și ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor.”

Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Dezvoltarea rețelei strategice de transport din România va fi benefică comerțului și turismului și va alimenta direct economia reală, dar, la fel de important este și impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide, drumurilor mai sigure și sistemelor de transport mai sustenabile în viața de zi cu zi a cetățenilor, de aceea mă bucur că fondurile politicii de coeziune și resursele BEI sunt reunite pentru a asigura o conectivitate mai bună în România.”

Pentru Ionuț Misa, Ministrul Finanțelor Publice: „Acest nou împrumut este dovada bunei colaborări dintre România și BEI, având ca scop încurajarea investițiilor în România, punerea în practică a Master Planului general de transport convenit cu Comisia Europeană și creșterea absorbției subvențiilor UE pentru perioada de programare 2014-2020. Acordat în condiții financiare favorabile și pe termen lung, acest tip de facilitate reprezintă un sprijin suplimentar acordat efortului Guvernului român de a crea sau menține locuri de muncă, de a reduce disparitățile sociale între diferite zone și de a asigura bunăstarea populației într-un mediu benefic, toate conducând la o creștere durabilă a economiei. România a beneficiat deja de alte patru facilități similare: două facilități legate de perioada anterioară de programare UE, în valoare de 1,3 miliarde de euro, și alte două pentru perioada de programare curentă, în valoare de 660 milioane de euro, care acoperă proiectele de mediu din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Capital Uman.”

Finanțarea BEI se acordă sub forma unui împrumut pentru programe structurale (SPL), care permite atât finanțarea proiectelor mari de infrastructură, cât și a unor scheme mai mici, care, din cauza dimensiunilor lor limitate, nu ar putea beneficia de finanțare directă de către BEI.

Inițiativa de asistență tehnică JASPERS (asistență comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene – furnizată în comun de BEI și Comisia Europeană) a contribuit la pregătirea unor strategii de dezvoltare pe termen lung care stau la baza selectării proiectelor care urmează a fi implementate cu fonduri din acest împrumut, verificând astfel și asigurând calitatea consistentă a proiectelor care urmează a fi efectuate.

Banca Europeană de Investiții este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, deținută de statele membre ale UE. Aceasta face ca finanțările pe termen lung să fie disponibile pentru investiții solide, pentru a contribui la atingerea obiectivelor politicii UE.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.