Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Rezultatele BCR în anul 2016

bcrs logo

8,8 miliarde LEI credite noi acordate datorită orientării către clienţi, rata creditelor neperfomante în scădere substanţială, profit net de 1 miliard LEI

Repere(1):

  • În anul 2016, BCR a acordat clienţilor retail şi corporate 8,8 miliarde LEI credite noi.
  • BCR are o strategie solidă pentru toate segmentele de clienţi ancorată în accesibilitate extinsă a serviciilor – comisioane zero la retragerile de numerar la bancomatele proprii, cont de bază gratuit.
  • Banca a atins un număr de 200.000 de clienţi cărora le-a oferit soluţii de reducere a sarcinii financiare, în timp ce şi-a extins treptat programele de educaţie financiară.
  • Rata creditelor neperfomante a scăzut la 11,8% faţă de 20,2% în decembrie 2015; gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane s-a ridicat la 85,3% în decembrie 2016.
  • Capitalizarea BCR este puternică pentru a susţine buna creştere a afacerii. Rata de adecvare a capitalului s-a menţinut în decembrie 2016 (banca) la 21,8%, în timp ce capitalul de Rang 1 + 2 (grup) se ridica foarte solid la 6,5 miliarde LEI în decembrie 2016.
  • BCR a realizat un profit net de 1.045,6 milioane LEI în anul 2016.

bcrs logo

Sunt, mai întâi de toate, recunoscător clienţilor şi angajaţilor noştri pentru încrederea lor. Plecând de la acest aspect, aş dori să evidenţiez două realizări simple ale BCR în anul 2016: în primul rând, am continuat să ne concentrăm pe clienţi şi afacerile cu aceştia, iar în al doilea rând am continuat să investim în infrastructura proprie pentru a oferi servicii mai conveniente, mai fiabile şi mai accesibile. Privind înainte, aceasta este strategia corectă pentru noi. Graţie unui acţionar majoritar devotat, ce ne-a sprijinit pe parcursul întregului ciclu economic, contăm în acest moment pe un bilanţ puternic şi o capitalizare solidă, care ne permit să extindem intermedierea financiară în întreaga ţară.

Suntem o bancă românească deţinută de un acţionar majoritar străin, iar acest fapt ne face cu atât mai mult un promotor al nevoii ca România să avanseze pe lanţul de valoare economică adăugată de la nivel global. Cheia pentru a face faţă acestei provocări se află mai presus de orice în încurajarea capitalului local şi internaţional să se acumuleze, să producă valoare şi să stimuleze potenţialul intelectual şi antreprenorial al României. În acest sens, vom fi un jucător activ, în cadrul tuturor iniţiativelor menite să dezvolte competitivitatea şi prosperitatea României, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Repere comerciale şi financiare în anul 2016
Banca Comercială Română (BCR) a obţinut în anul 2016 un profit net de 1.045,6 milioane LEI (232,9 milioane EUR), susţinut de dezvoltarea afacerii şi de îmbunătăţirea continuă a calităţii portofoliului.

Rezultatul operaţional a fost de 1.297,7 milioane LEI (289,0 milioane EUR) cu 16,9% mai redus decât în anul precedent, 1.561,5 milioane LEI (351,3 milioane EUR), din cauza veniturilor operaţionale mai mici cărora li s-au adăugat cheltuieli de investiţii mai ridicate, în special cu infrastructura IT.
În anul 2016 BCR a acordat clienţilor retail şi corporate credite noi în valoare de 8,8 miliarde LEI.

În activitatea bancară dedicată persoanelor fizice, BCR a acordat volume noi de credite în valoare totală de 5,5 miliarde LEI, înregistrându-se vânzari solide de credite de consum şi garantate – în special datorită programului Prima Casă, în timp ce vânzările de credite ipotecare standard au trenat din cauza legii „Darea în plată”.

BCR urmăreşte cu succes activarea bazei de clienţi prin intermediul serviciilor de internet şi mobile banking (creşteri anuale substanţiale), al contului de bază cu card de debit ataşat gratuit, precum şi al tranzacţiilor la ATM şi POS (aflate, de asemenea, în creştere anuală semnificativă).

BCR a fost prima instituţie financiară locală care a implementat prevederile Directivei Europene 17 privind contractele de credit pentru consumatori.

Totodată, BCR a ajuns la un număr de 200.000 de clienţi cărora le-a oferit soluţii comerciale sustenabile pentru scăderea îndatorării şi creşterea loialităţii.

Pe segmentul de finanţări acordate companiilor, BCR a acordat 3,3 miliarde LEI volume de credite noi. Co-finanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri europene a fost de asemenea solidă, BCR deţinând o cotă de piaţă de peste 30% şi un portofoliu de peste 7,7 miliarde LEI co-finanţări acordate. Creşterea portofoliului de finanţări corporate este susţinută de un flux solid de afaceri de o calitate mai ridicată, în special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de furnizori.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 10,3 %, la 1.786,7 milioane LEI (397,9 milioane EUR), de la 1.992,6 milioane LEI (448,3 milioane EUR) în 2015, considerând rezolvarea continuă a portofoliului de credite problematice, eforturile de a avea preţuri competitive pe piaţă şi un mediu dominat de o rată mai mică a dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 2,2%, la 708,9 milioane LEI (157,9 milioane EUR), de la 725,2 milioane LEI (163,2 milioane EUR) în 2015, pe seama comisioanelor mai reduse aplicate pentru intermedierea vânzărilor de produse ale subsidiarelor, parţial compensate de creşterea veniturilor din comisioane aplicate tranzacţiilor bancare, ca urmare a strategiei băncii de a încuraja utilizarea canalelor electronice.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 1,9%, la 314,3 milioane LEI (70,0 milioane EUR), de la 308,4 milioane LEI (69,4 milioane EUR) în 2015.
Venitul operaţional a scăzut cu 6,7% la 2.868,2 milioane LEI (638,8 milioane EUR) de la 3.074,9 milioane LEI (691,9 milioane EUR) în 2015, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi mai reduse, şi a unui venit mai scăzut din comisioane şi speze, parţial compensate de un rezultat din tranzacţionare mai ridicat.

Cheltuielile administrative generale în 2016 au ajuns la 1.570,5 milioane LEI (349,8 milioane EUR), mai mari cu 3,8% comparativ cu 1.513,4 milioane LEI (340,5 milioane EUR) în 2015.

Ca atare, raportul cost-venit a avansat la 54,8% în 2016, faţa de 49,2 % în 2015.

Costurile de risc şi calitatea activelor
Referitor la deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, în anul 2016 s-a înregistrat o eliberare netă de provizoane în valoare de 280,0 milioane LEI (62,4 milioane EUR), faţă de o eliberare netă de 73,0 milioane LEI (16,4 milioane EUR) în anul 2015, datorită eforturilor de rezolvare a portofoliilor de credite neperformante cuplate cu succesul măsurilor de îmbunătăţire a calitatăţii portofoliului.
Rata2 NPL de 11,8%, la 31 decembrie 2016, a fost semnificativ mai mică faţă de 20,2% la 31 decembrie 2015, în pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinată de recuperări, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire cu provizioane a NPL s-a situat la nivelul de 85,3%, aceasta situându-se la un nivel foarte bun de 121%, incluzând valoarea garanţiilor.

Capitalizare şi finanţare
Rata de adecvare a capitalului conform standardelor locale (doar banca) în decembrie 2016 se afla la nivelul de 21,8%, semnificativ peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata de adecvare a capitalului calculată în conformitate cu standardele de raportare IFRS de 19,9% (Grup BCR), în decembrie 2016, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii intermedierii financiare pentru persoane fizice şi clienţi corporate, consolidand şi mai mult capacitatea de generare a veniturilor din activităţile de bază.
Depozitele de la clienţi au crescut cu 13,2% la 48.235,2 milioane LEI (10.626,8 milioane EUR) la 31 decembrie 2016, faţă de 42.626,0 milioane LEI (9.422,2 milioane EUR ) la 31 decembrie 2015, mulţumită dezvoltării pozitive a depozitelor retail şi corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă.

BCR se concentrează pe creditarea în lei, cu scopul de inversa pe termen mediu şi lung mixul de valute din portofoliul de credite în favoarea monedei locale şi pentru a utiliza la maximum capacitatea puternică de auto-finanţare în lei.

(1) Datele financiare declarate reflectă rezultatele economice ne-auditate şi consolidate ale Grupului Banca Comercială Română în anul 2016 (2016), conform IFRS. Dacă nu se declară altfel, rezultatele financiare pentru anul 2016 sunt comparate cu rezultatele financiare în anul 2015. De asemenea, dacă nu se declară altfel, ratele de schimb valutar folosite pentru conversia cifrelor în EURO sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Declaraţia de venit este convertită folosind rata medie de schimb pentru anul 2016 de 4,4901 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele în anul 2016 şi folosind rata medie de schimb în anul 2015 de 4,4444 RON/EUR atunci când se referă la rezultatele în anul 2015. Bilanţurile la 31 decembrie 2016 şi la 31 decembrie 2015 sunt convertite folosind ratele de schimb de închidere de la datele respective (4,5390 RON/EUR la 31 decembrie 2016 şi respectiv 4,5240 RON/EUR la 31 decembrie 2015). Toate modificările de procente se referă la cifrele în RON.

By Violeta-Loredana Pascal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.