metalshow

Profitul net al BCR a inregistrat o crestere semnificativa

cu 21,2% în trei trimestre

Datele prezentate mai jos reprezintă rezultatele consolidate neauditate înregistrate de Banca Comercială Română (BCR) la 30 septembrie 2007, conform IFRS.  Dacă nu este altfel precizat, cifrele aferente trimestrului III 2007 sunt comparate cu rezultatele înregistrate la 30 septembrie 2006 (contul de profit si pierdere) sau la sfârşitul anului 2006 (bilanţul consolidat). De asemenea, dacă nu se precizează altfel, cursurile de schimb valutar utilizate pentru conversia sumelor în EUR sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Contul de profit şi pierdere a fost convertit utilizând rata de schimb medie de 3,3045 RON/EUR, în timp ce bilanţul contabil a fost convertit la cursul de schimb de închidere de 3,3441 RON/EUR. I. Rezultate financiare ale Grupului BCR:

·    Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 11,6%, de la 1.224,1 milioane lei (344,9 milioane EUR) la 1.365,9 milioane lei (413,3 milioane EUR)
·    Veniturile nete din comisioane au crescut cu 45,6%, de la 407,8 milioane lei (114,9 milioane EUR) la 593,8 milioane lei (179,7 milioane EUR)
·    Veniturile operaţionale au crescut cu 21,2%, de la 1.849,8 milioane lei (521,2 milioane EUR) la 2.241,5 milioane lei (678,3 milioane EUR)
·    Cheltuielile administrative generale au crescut cu 20,5%, de la 1.029,9 milioane lei (290,2 milioane EUR) la 1.241,4 milioane lei (375,7 milioane EUR)
·    Profitul net înainte de impozitare a crescut cu 19,2% de la 733,2 milioane lei (206,6 milioane EUR) la 874,2 milioane lei (264,6 milioane EUR)
·    Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut cu 21,2%, de la 599,0 milioane lei (168,8 milioane EUR) la 725,8 milioane lei (219,6 milioane EUR)
·    Raportul cost/venituri s-a îmbunătăţit uşor de la 55,7% în anul financiar 2006 la 55,4%
·    Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a crescut de la 18,8% în anul financiar 2006 la 22%
·    Valoarea totală a activelor a crescut cu 16,4%, de la 47.435,8 milioane lei (14.019,7 milioane EUR) la 31 decembrie 2006 la 55.214,0 milioane lei (16.510,9 milioane EUR)
 
II. Prezentarea generală a performanţelor afacerilor Grupului

Pe fondul unei creşteri cu 21,2% a veniturilor operaţionale ale Grupului BCR, care depăşeşte creşterea cu 20,5% a cheltuielilor administrative generale, profitul operaţional a crescut puternic cu 22% de la 819,9 milioane lei (230,9 milioane EUR) până la 1.000,1 milioane lei (302,6 milioane EUR), în pofida costurilor de restructurare şi transformare.

Principalul motor al acestei îmbunătăţiri a fost creşterea puternică a creditelor acordate clienţilor la nivelul Grupului BCR generând o creştere semnificativă a venitului net din dobânzi (+11,6%) şi respectiv a venitului net din comisioane (+45,6%).

Cheltuielile operaţionale au sporit cu 20,5%, această creştere fiind generată în special de costurile de restructurare şi transformare şi de extinderea reţelei teritoriale a băncii cu 20 unităţi în trimestrul III 2007.

Cerinţa pentru Provizioane de risc pentru credite si avansuri a crescut cu 39,6% la valoarea de 100,6 milioane lei, crestere determinata in principal de faptul ca creditele de consum nu mai sunt acoperite de asigurarea de risc, fiind provizionate adecvat in Contul de Profit si Pierdere al bancii.

Profitul net consolidat după impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut cu 21,2% la valoarea de 725,8 milioane lei (219,6 milioane EUR), atingând cel mai ridicat nivel din istoria Grupului BCR.

Datorită creşterii venitului operaţional, raportul cost/venituri s-a îmbunătăţit la 55,4% de la 55,7%.

Ca rezultat, ROE a crescut la 22,0% pentru primele trei trimestre ale anului 2007, în comparaţie cu 18,8% pentru întreg anul 2006.

Activele totale au crescut puternic cu 16,4% de la 47.435,8 milioane lei (14.019,7 milioane EUR) la 31 decembrie 2006 la 55.214,0 milioane lei (16.510,9 milioane EUR) la sfârşitul trimestrului III 2007.

III. Indicatori ai activităţii BCR (cifre neconsolidate)
Impactul pozitiv al liniilor de business retail şi corporate nou restructurate şi al alinierii portofoliului de produse este deja vizibil.

Primele trei trimestre ale anului 2007 au marcat o excelentă creştere a activităţii generale de creditare. Volumul agregat al portofoliului de credite către clienţi (înainte de provizionare, IFRS) a crescut cu 31.8%, de la 24.570,6 milioane lei (7.269,4 milioane EUR) la 31 decembrie 2006 la 32.393,3 milioane lei (9.686,7 milioane EUR).

Creditele acordate în monedă naţională predomină în portofoliul BCR – 52,56% din totalul creditelor – peste media pieţei, arătând o structură bine echilibrată.
 
Portofoliul de credite corporate reprezintă o cotă de 48,7% din totalul creditelor acordate clienţilor, în timp ce cota retail este de 51,3%, urmând structura liniilor de afaceri Corporate şi Retail care include afacerile microîntreprinderilor în sectorul retail.

Depozitele de la clienţi au crescut până la sfârşitul lunii septembrie 2007 cu 8.8% la 26.646,5 milioane lei (7.968,2 milioane EUR) de la 24.477,1  milioane lei (7.241,7 milioane EUR) la 31 decembrie 2006.

Raportul credite/depozite a marcat o creştere semnificativă, pana la nivelul de 121,6% la 30 septembrie 2007 de la 100,4% la sfârşitul anului 2006 datorită unei creşteri mai rapide a creditării faţă de economisire.

BCR continuă să îşi consolideze poziţia de lider pe piaţa cardurilor de debit şi credit atingând nivelul de 2,3 milioane de carduri active (o creştere anuală de aproximativ 7.87 %).
Numărul de carduri de debit active a fost de 2,14 milioane ceea ce reprezintă o creştere de 8.58 % faţă de trimestrul III 2006. Cardurile de credit devin din ce în ce mai populare: numărul de carduri de credit BCR active a crescut cu 21% faţă de trimestrul III 2006, depăşind numărul de 180.500. BCR a continuat extinderea reţelei proprii de ATM-uri la 1.392 unităţi (11,54% creştere anuală) şi a celei de POS-uri la 11.983unităţi (39,84% creştere anuală).
 
Mai mult, reţeaua teritorială a BCR s-a extins în trimestrul III 2007 prin deschiderea a 20 noi unităţi, atingând 526 de unităţi la sfârşitul lunii septembrie, în timp ce numărul salariaţilor a scăzut cu 7,4% faţă de decembrie 2006 la 10.265 persoane.

IV. Evoluţia cursului de schimb (cursurile de schimb oficiale ale Băncii Centrale Europene)

Bucuresti, 30.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *