Shadow

Optimall SMIS – pentru inventarierea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din instituțiile publice

Soluția Optimall SMIS este o soluție eficientă pentru inventarierea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe în administrațiile publice. Aceasta permite administrației publice să își gestioneze stocurile, să își planifice achizițiile, să prevadă nevoile viitoare și să își optimizeze resursele pentru a ușura inventarierea patrimoniului în perioada raportărilor anuale. Soluția este adaptabilă pentru orice tip de organizație și asigură integrarea cu sistemele deja existente, facilitând astfel extragerea datelor din sistemul de gestiune.

Optimall SMIS – pentru inventarierea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din instituțiile publice freepick

Image by rawpixel.com on Freepik

Ce este și cum funcționează Optimall SMIS?

Optimall SMIS este un software care eficientizează inventarierea patrimoniului pentru instituțiile publice. Acesta ajută la îmbunătățirea acurateței, oportunității și transparenței datelor de inventar. Acest sistem sprijină, de asemenea, instituțiile cu locații multiple și diferite tipuri de active (fixe și mobile). Prin automatizarea proceselor implicate în inventariere, Optimall SMIS poate contribui la reducerea ratelor de eroare și la creșterea eficienței.

Aplicația se interfațează cu ERP-ul instituțiilor, permițând extragerea datelor din sistemul de gestiune, date precum codurile mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar sau gestiunile și structura acestora. Cu ajutorul aplicației mobile, se vor scana toate obiectele de inventar din cadrul instituției, preluându-se automat în aplicația de pe computer. Astfel, pot fi mai ușor gestionate contabilitatea, aprovizionarea, dar și managementul proiectelor și operațiunile lanțului de distribuție. Succesul său constă în capacitatea sa de a maximiza eficiența, reducând în același timp costurile asociate cu practicile inexacte sau învechite de gestionare a stocurilor.

De ce să implementați soluția SMIS Optimall?

SMIS Optimall  ajută companiile să își ușureze procesul de inventariere și să-și managerieze patrimoniul. Automatizând multe dintre sarcinile implicate în derularea inventarelor, soluția vă permite să vă concentrați mai ușor asupra a ceea ce este important – inventarierea cât mai clară a tuturor obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe deținute.

Cu ajutorul ei, puteți beneficia de înregistrări mai precise, costuri reduse, diminuarea erorilor umane, deținerea unei evidențe clare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe inventariate, înregistrarea și generarea documentelor într-un mod mai facil, precum și acces la rapoarte personalizate în funcție de nevoile specifice fiecărei operațiuni.

Gestionarea stocurilor este un proces important de care instituțiile publice au nevoie pentru a asigura o funcționare eficientă și eficace. Cu ajutorul Optimall SMIS, aceste instituții pot inventaria cu ușurință și acuratețe toate obiectele de inventar și activele fixe. Această aplicație oferă o platformă centralizată pentru urmărirea tuturor obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, facilitând identificarea și monitorizarea oricăror nereguli. Prin utilizarea aplicației, instituțiile publice pot reduce costurile de inventariere și pot îmbunătăți acuratețea produselor inventariate.

Află mai multe despre cel mai bine integrat soft de inventariere, dar și despre alte soluții software de automatizare cum este Optimall SFA by AROBS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *