Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

MDRAPFE a lansat în ultimele două luni apeluri în valoare de 2,3 miliarde euro bani europeni

MDRAPFE logo

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin autoritățile de management pentru programele gestionate, a lansat în lunile noiembrie și decembrie apeluri de proiecte în valoare totală de aproximativ 2,3 miliarde euro fonduri europene.

Concentrarea puternică din ultima perioadă pe lansarea tuturor finanțărilor europene, pe evaluarea proiectelor depuse și semnarea contractelor începe să dea roade. Recuperăm întârzierile și, simultan, ne pregătim pentru anul viitor. Este un moment potrivit să adresez un gând bun „coechipierilor” mei pentru rezultatele pe care le-am obținut împreună – a spus Marius Nica, ministrul delegat al Fondurilor Europene.

MDRAPFE logo

Dintre finanțările disponibile, 387 milioane euro (cofinanțare UE) sunt pentru domeniul educației. Ne referim la sprijinul din Programul Operațional Regional (POR) pentru investiții în dotare și echipare infrastructuri de învățământ – aproximativ 222 milioane euro pentru creșterea participării la mai multe etape educaționale – învățământ antepreșcolar, preșcolar, obligatoriu, precum și învățare pe tot parcursul vieții. De asemenea, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) au fost deschise apeluri de proiecte în valoare totală de 165 milioane euro fonduri europene pentru scăderea ratei abandonului școlar și readucerea tinerilor în sistemul educațional prin programe de tip “a doua șansă”, respectiv pentru creșterea participării la învăţământul superior și pentru optimizarea ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul corespondenței cu piața muncii.

Creșerea accesului la locuri de muncă și reinserția pe piața muncii a tinerilor șomeri, accesul la servicii de calitate sociale și de sănătate, reducerea numărului de persoane cu risc de sărăcie, sunt teme finanțate în cadrul a patru apeluri deschise din POCU, cu o alocare UE de 235 milioane euro (fonduri UE).

Pentru sprijinirea dezvoltării inteligente și dezvoltarea afacerilor, au fost lansate apeluri din Programul Operațional Competitivitate (POC) – 52 milioane de euro (contribuție UE) pentru Creșterea investiţiilor private în Cercetare – Dezvoltare – Inovare (finanțări disponibile pentru întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare) și din POR – 47 milioane euro care susțin Investiții pentru IMM pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT și 110 milioane euro pentru sprijinirea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri. De asemenea, o contribuție la acest tip de dezvoltare o au și apelurile în valoare totală de 110 milioane euro (cofinanțare UE) lansate din POCU și dedicate sprijinirii de Activități independente, antreprenoriat și creare de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, respectiv pentru Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane pentru adaptarea la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

Dezvoltarea infrastructurii este un alt domeniu care beneficiază de oportunități de finanțare consistente, în principal prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), care a deschis în ultimele două luni apeluri pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport pe apă și aerian (325 milioane euro fonduri europene), infrastructurii de energie (50 milioane euro pentru Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor și pentru Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate – biomasă, biogaz, geotermal). Sprijinirea eficienței energetice este și subiectul cererilor de proiecte în valoare totală de aprox. 145 milioane euro deschise în cadrul POR, iar în sprijinul infrastructurii de mediu, 342 milioane euro au fost alocați din POIM pentru Reducerea pagubelor cauzate de fenomenele naturale asociate schimbărilor climatice (inundații, eroziune costieră).

Dezvoltarea zonelor de frontieră se poate face cu ajutorul finanțărilor de circa 105 milioane euro (fonduri UE), deschise prin programele de cooperare teritorială România – Ucraina, România – Moldova, România – Serbia, iar dezvoltarea regiunii Delta Dunării este subiectul unui apel dedicat în valoare de 199 milioane euro, cu finanțare POR.

De asemenea, pentru sprijinirea și dezvoltarea sistemului de gestionare a fondurilor europene au fost lansate finanțări în valoare de 137 milioane euro, prin Programul Operațional Asistență Tehnică.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are rol de autoritate de management pentru majoritatea programelor operaționale 2014-2020 derulate în România: – Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), precum și pentru Programele comune de Cooperare România – Bulgaria, România – Moldova, România – Ucraina, România – Serbia, România – Ungaria, ”Bazinul Mării Negre”.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.