PR Summit 2021

Invenţiile mele – Autobiografia lui Nikola Tesla

Nikola Tesla
Editura Herald

“Dacă ura voastră s-ar putea transforma în curent electric, ar lumina întreaga lume.” Tesla

Invenţiile mele - Autobiografia lui Nikola Tesla

Autobiografia lui Nikola Tesla, recent apărută la Editura Herald, este o lectură deosebit de interesantă. „Cuvântul înainte” oferă o excelentă prezentare a vieţii lui Tesla, a provocărilor şi încercărilor prin care a trecut, de la copilărie şi până la final. Relaţia cu Edison este şi ea inclusă la fel şi numeroase detalii inedite, poate, pentru mulţi, despre Tesla.

Urmează un tabel cronologic şi apoi autobiografia propriu-zisă.

„Dezvoltarea treptată a omului depinde în mod vital de invenţie. Aceasta este cel mai important produs al minţii sale creatoare. Scopul suprem este ca mintea omului să devină stăpână absolută peste lumea materială, să utilizeze forţele naturii în slujba nevoilor omului. Aceasta este sarcina dificilă a inventatorului, care adesea nu este înţeles şi nici răsplătit. Dar găseşte o compensaţie generoasă în plăcerea de a-şi exercita puterile şi în conştientizarea faptului că face parte din acea clasă excepţională şi privilegiată fără de care rasa umană ar fi pierit de mult în lupta crâncenă împotriva stihiilor nemiloase.

În ceea ce mă priveşte, m-am bucurat deja din plin de această desfătare minunată, într-atât încât mulţi ani la rând viaţa mea a fost o încântare aproape continuă.” (p. 79)

Mama – şi ea inventatoare. Tatăl – mare iubitor de cărţi (dar îl certa pe Nikola dacă citea, îi ascundea lumânările – ca să nu îşi strice ochii). Copilăria – o seamă de încercări. Şi apoi o viaţă dedicată inventării. O minte sclipitoare şi o sumedenie de descoperiri utilizate constant de atunci încoace.

„Copleşitoarea majoritate a oamenilor nu sunt niciodată conştienţi de ce li se întâmplă în jurul lor sau mor prematur din acest motiv. Cele mai banale întâmplări zilnice li se par misterioase şi inexplicabile. (…) Observaţia deficitară este numai o formă de ignpranţă şi este răspunzătoare pentru numeroasele noţiuni morbide şi idei prosteşti care predomină în lume.” (p. 189)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *