Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Enel, rezultate preliminare 2022: EBITDA curent de 19,7 miliarde de Euro, depășind previziunile grupului, datorie financiară netă de 60,1 miliarde de Euro – în scădere puternică față de trimestrul al treilea 2022

logo enel
 • Venituri: 140,5 miliarde de euro (85,7[1] miliarde de euro în 2021, +63,9%)
 • EBITDA curent: 19,7 miliarde de euro (19,2 miliarde de Euro în 2021, +2,6%), depășind previziunea Grupului comunicată piețelor financiare de 19,0-19,6 miliarde de Euro
 • Datorie financiară netă la 60,1 miliarde de euro (51,7[2] miliarde de euro la sfârșitul anului 2021, +16,2%)[3], în scădere puternică la 30 septembrie 2022

Roma – Consiliul de Administrație al Enel S.p.A., prezidat de Michele Crisostomo, s-a reunit pentru a analiza rezultatele preliminare consolidate pentru anul 2022.

“Rezultatele preliminare pentru 2022 demonstrează rezistența Grupului Enel, care, datorită sustenabilității modelului său de afaceri integrat, a obținut un EBITDA ordinar de 19,7 miliarde de euro, depășind indicațiile comunicate piețelor financiare, în pofida mediului geopolitic, energetic și economic nefavorabil, protejându-i în același timp pe clienții noștri finali de șocul prețurilor la energie generat de criza gazelor”, a declarat Francesco Starace, CEO al Grupului Enel. “În plus, datorită unui management financiar eficient și a executării planului strategic prezentat piețelor, datoria financiară netă a Grupului a fost redusă semnificativ în ultimul trimestru al anului și va continua să scadă substanțial și în 2023, consolidând și mai mult soliditatea noastră financiară. Acest lucru ne va permite să continuăm să realizăm investițiile în generarea de energie regenerabilă și în rețelele de distribuție, pentru a sprijini tranziția către surse de energie din ce în ce mai sustenabile și pentru a promova independența energetică în țările în care ne desfășurăm activitatea.”

logo enel

Veniturile s-au ridicat la 140,5 miliarde de euro, în creștere cu 54,8 miliarde de euro (+63,9%) față de cele 85,7 miliarde de euro realizate în 2021. Această variație se poate atribui, în principal, în contextul creșterii prețurilor medii, cantităților mai mari de energie produsă și comercializată, cantităților mai mari de energie vândută (în principal în Italia și Spania), ajustărilor tarifare din Brazilia, cantităților mai mari de energie electrică distribuită în America Latină, precum și efectelor pozitive ale cursului de schimb.

Veniturile pentru 2022 includ venitul nerecurent provenit din vânzarea activității de transport din Chile, egal cu 1,1 miliarde de euro, precum și venitul obișnuit provenit din vânzarea parțială a participațiilor deținute la Ufinet și la Gridspertise și din vânzarea mai multor companii către Mooney Group S.p.A., în timp ce veniturile pentru 2021 au inclus venitul obișnuit, egal cu 1,8 miliarde de euro, realizat din vânzarea participației deținute în cadrul Open Fiber S.p.A.

EBITDA obișnuit s-a ridicat la 19,7 miliarde de euro, o creștere de 0,5 miliarde de euro față de 2021 și a depășit previziunile Grupului comunicate piețelor financiare de 19,0-19,6 miliarde de euro. Exceptând efectele derivate din gestionarea Stewardship care au condus, în 2021, la recunoașterea câștigului de capital pentru vânzarea participației deținute în cadrul Open Fiber S.p.A. (1,8 miliarde de euro) și, în 2022, a veniturilor din vânzarea parțială a participațiilor deținute în Ufinet, Gridspertise și din vânzarea mai multor companii către Mooney Group S.p.A. (pentru un total de 0,8 miliarde de euro), EBITDA obișnuit este în creștere cu aproximativ 1,5 miliarde de euro față de 2021. Acest rezultat pozitiv a fost obținut datorită performanței marjei integrate (1,4 miliarde de euro), ca urmare a combinării afacerilor Thermoelectric Generation and Trading, Enel Green Power, End-User Markets și Enel X, împreună cu performanța pozitivă a Enel Grids.

Mai exact, îmbunătățirea marjei rezultate din producția de energie termică și din activitățile de tranzacționare a compensat scăderea semnificativă a producției de energie hidroelectrică, legată de disponibilitatea scăzută a apei înregistrată în Italia și Spania pe parcursul anului, și a permis compensarea variației negative, pe piețele utilizatorilor finali din Europa, legată de costurile mai mari de aprovizionare care nu au fost transferate în totalitate clienților. În plus, creșterea EBITDA obișnuit a fost afectat de performanța pozitivă a rețelelor, în principal în America Latină, ca urmare a ajustărilor tarifare și a evoluției cursului de schimb.

EBITDA, care include efectele elementelor excepționale[4], s-a ridicat la 18,8 miliarde de euro (17,2[5] miliarde de euro în 2021, +9,3%).

Datoria financiară netă la sfârșitul anului 2022 se ridica la 60,1 miliarde de euro. Creșterea față de cele 51,7 miliarde de euro recunoscute la sfârșitul anului 2021 (+16,2%) reflectă necesitățile financiare pentru cheltuielile de capital din această perioadă, plata dividendelor, achiziția ERG Hydro S.r.l. și efectul negativ al ratelor de schimb asociate conversiei datoriilor în valută. Comparativ cu 30 septembrie 2022, datoria financiară netă a scăzut semnificativ, reflectând fluxul de numerar pozitiv generat de operațiuni, reabsorbția parțială pe capitalul de lucru net a efectelor unei serii de măsuri guvernamentale, cedarea de active, în principal în Rusia, Chile și Brazilia, precum și evoluțiile pozitive ale cursului de schimb din ultimul trimestru al anului 2022.

La sfârșitul anului 2022, numărul angajaților era de 65.124 (66.279 la sfârșitul anului 2021).

În 2022, Grupul Enel a generat un total de 227,8 TWh de energie electrică (222,6 TWh în 2021), a distribuit 507,7 TWh în rețelele sale (510,3 TWh în 2021) și a vândut 321,1 TWh (309,4 TWh în 2021).

Mai exact, în 2022, în afara Italiei, Grupul Enel a produs 179,3 TWh de energie electrică (174,6 TWh în 2021), a distribuit 287,3 TWh (283,5 TWh în 2021) și a vândut 223,9 TWh (216,7 TWh în 2021).

Indicatori alternativi de performanță

Acest comunicat de presă utilizează o serie de “măsurători alternative de performanță” care nu sunt prevăzute de standardele contabile IFRS-UE adoptate de Uniunea Europeană, dar pe care conducerea le consideră utile pentru o mai bună evaluare și monitorizare a performanței și a poziției financiare a Grupului. În ceea ce privește acești indicatori, la 29 aprilie 2021, CONSOB a emis Avizul de avertizare nr. 5/21, care face aplicabile Orientările emise la 4 martie 2021 de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) cu privire la cerințele de informare în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129 (Regulamentul privind prospectele), care a intrat în vigoare la 5 mai 2021.

Orientările actualizează Recomandările anterioare ale CESR (ESMA/2013/319, în versiunea revizuită din 20 martie 2013), cu excepția celor referitoare la emitenții care desfășoară activități speciale menționate în anexa nr. 29 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980, care nu au fost convertite în instrucțiuni și rămân aplicabile.

Instrucțiunile sunt menite să promoveze utilitatea și transparența indicatorilor alternativi de performanță incluși în informațiile reglementate sau în prospectele care intră în domeniul de aplicare a Directivei 2003/71/CE, în vederea îmbunătățirii comparabilității, fiabilității și inteligibilității acestora.

Semnificația, conținutul și baza de calcul a acestor indicatori sunt următoarele:

 • EBITDA este un indicator al performanței operaționale și se calculează ca “EBIT” plus “Amortizări, depreciere și pierderi din depreciere”;
 • EBITDA obișnuit este definit ca fiind “EBITDA” din activitățile de bază legate de modelele de afaceri Ownership și Stewardship, completat de rezultatele de exploatare obișnuite ale operațiunilor întrerupte. În plus, nu include costurile legate de planurile de restructurare corporativă și costurile direct atribuibile pandemiei COVID-19;
 • Datoria financiară netă este un indicator al structurii financiare și este determinată de:
 • “Împrumuturile pe termen lung”, “Împrumuturile pe termen scurt” și “Partea curentă a împrumuturilor pe termen lung”, ținând cont de “Împrumuturile financiare pe termen lung” incluse în “Alte pasive financiare pe termen lung” și “Împrumuturile financiare pe termen scurt” incluse în “Alte pasive financiare pe termen scurt”;
 • net de “Numerar și echivalente de numerar”;
 • net de “Partea curentă a împrumuturilor pe termen lung”, “Titluri de valoare curente” și “Alte active financiare” incluse în “Alte active financiare curente”;
 • net de “Titluri de valoare imobilizate” și “Active financiare imobilizate” incluse în “Alte active financiare imobilizate”
 • “Active derivate privind acoperirea fluxurilor de trezorerie legate de cursul de schimb legate de împrumuturi”, “Datorii derivate privind acoperirea fluxurilor de trezorerie legate de cursul de schimb legate de împrumuturi”, “Active derivate privind acoperirea valorii juste a cursului de schimb legate de împrumuturi” și “Datorii derivate privind acoperirea valorii juste a cursului de schimb legate de împrumuturi”.

În termeni mai generali, datoria financiară netă a Grupului Enel este raportată în conformitate cu Orientarea 39, emisă la 4 martie 2021 de către ESMA, aplicabilă începând cu 5 mai 2021, și cu Avizul de avertizare nr. 5/2021 emis de CONSOB la 29 aprilie 2021.

În conformitate cu articolul 154-bis, alineatul 2, din Legea financiară consolidată, responsabilul cu întocmirea rapoartelor financiare corporative ale Enel, Alberto De Paoli, declară că informațiile contabile conținute în acest comunicat de presă corespund cu cele conținute în documentația contabilă, registrele și evidențele contabile.

[1] Cifra pentru 2021 a fost ajustată, doar în scopuri comparative, pentru a lua în considerare clasificarea în cadrul punctului “Profit/(pierdere) din activități întrerupte” pentru veniturile legate de activele deținute în Rusia (care au fost vândute în al patrulea trimestru al anului 2022), România și Grecia, deoarece au fost îndeplinite cerințele IFRS 5 pentru clasificarea acestora ca activități întrerupte.
[2] Pentru a îmbunătăți raportarea datoriei financiare nete, astfel încât să se țină seama de acoperirea riscului de schimb valutar, Grupul a decis să includă în determinarea acesteia valoarea justă a instrumentelor derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie și de acoperire a valorii juste utilizate pentru acoperirea riscului de schimb valutar al împrumuturilor. În consecință, pentru a îmbunătăți comparabilitatea cifrelor, a fost necesar să se recalculeze datoria financiară netă la 31 decembrie 2021, de la 52,0 miliarde de euro la 51,7 miliarde de euro.
[3] Cifrele pentru 2022 și 2021 nu includ sumele legate de activele clasificate la “Active deținute în vederea vânzării” și de operațiunile întrerupte.
[4] Elemente extraordinare în 2022:
– taxe pentru tranziția energetică și digitalizare;
– câștiguri, pierderi și ajustări legate de tranzacțiile de fuziuni și achiziții;
– costurile COVID-19;
– alte tranzacții minore.
Elemente neordinare în 2021:
– taxe pentru tranziția energetică și digitalizare;
– costuri COVID-19.
[5] Cifra pentru 2021 a fost ajustată, doar în scopuri comparative, pentru a lua în considerare clasificarea în cadrul punctului “Profit/(pierdere) din activități întrerupte” pentru veniturile legate de activele deținute în Rusia (care au fost vândute în al patrulea trimestru al anului 2022), România și Grecia, deoarece au fost îndeplinite cerințele IFRS 5 pentru clasificarea acestora ca activități întrerupte.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.