free download 78 travel guides written by experts

Enel publică, pentru prima dată, în format integrat, raportul consolidat anual

  • Raportul Anual Consolidat al Enel a fost reînnoit, integrând informații financiare și non-financiare, cu accent special pus pe lupta împotriva schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă

Roma – Enel a integrat, pentru prima dată, date și informații financiare și non-financiare în Raportul Anual Consolidat al Grupului pentru 2019, care subliniază legătura puternică dintre performanța financiară a Grupului și îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite de Organizația Națiunilor Unite.

„Noul Raport Anual Consolidat are ambiția de a fi primul exemplu concret de «raport integrat» redactat pentru a se adresa tuturor acționarilor”, a declarat Alberto de Paoli, CFO al Grupului Enel. „Ne-am schimbat abordarea în construirea Raportului, deoarece pentru noi integrarea dintre afaceri și sustenabilitate este reală: în strategia noastră, în operațiunile noastre, în rezultatele noastre și, prin urmare, în felul în care sunt prezentate toate acestea. În acest fel, Raportul Anual Consolidat a devenit un instrument narativ în slujba tuturor acționarilor noștri”.

Noua structură a Raportului de Management oferă informații financiare și non-financiare corelate, în cadrul a patru piloni cheie: Guvernanța, care pune accentul pe structurile de conducere ale Grupului și pe modelul lor organizațional, precum și pe modul în care acestea joacă un rol activ în domeniul sustenabilității, alături de facilitarea luptei împotriva schimbărilor climatice; Strategia și Gestionarea Riscurilor, cu accent pe Strategia 2020-2022 a Grupului și pe descrierea riscurilor, precum și a oportunităților; Performanța și Indicatorii, care detaliază performanțele financiare și non-financiare ale Grupului, cu o viziune integrată și în conformitate cu modelul de afaceri al Enel; și Previziunile, care prezintă cele mai semnificative aspecte ale evoluției operațiunilor Enel.

logo enel

Raportul integrează, de asemenea, informațiile privind schimbările climatice, prezentate în conformitate cu recomandările Grupului de Lucru privind Informațiile Financiare legate de Climă (TCFD), precum și cu factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG).

Noul Raport Anual Consolidat a devenit documentul principal al raportării corporative a Grupului, păstrând informațiile care vizează anumite categorii de acționari în celelalte documente, cum ar fi Raportul de Sustenabilitate¹ și Raportul privind Guvernanța Corporativă și Structura Acționarilor.

Pentru a asigura un acces mai bun la conținutul său, noul Raport Anual Consolidat pe anul 2019 este, de asemenea, publicat într-un format digital care oferă acces la toate documentele puse la dispoziție de către Grup. El poate fi accesat la o adresă unică, pentru a beneficia de o navigare interconectată și personalizată, în funcție de domeniile de interes ale cititorilor: http://annualreport2019.enel.com/intro/.

¹ Începând cu anul financiar 2019, acesta constituie, de asemenea, declarația non-financiară consolidată conform Decretului Legislativ 254/16 din Italia, privind informațiile non-financiare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *