free download 78 travel guides written by experts

Enel, încă odată printre liderii mondiali în sustenabilitate, conform indicilor FTSE4GOOD și Euronext Vigeo-Eiris 120

• Indicii au recunoscut rolul principal al Enel în promovarea unui model de afaceri sustenabil prin integrarea problemelor ESG în strategia și practicile de afaceri
• Filialele Enel, Endesa, Enel Américas și Enel Chile, au fost, de asemenea, recunoscute în seria de indici FTSE4Good. Endesa a fost confirmată și în indicii Euronext Vigeo-Eiris la nivel global, european și din Zona Euro

Roma – Enel și-a confirmat încă odată poziția de lider în seria de indici FTSE4Good, care clasifică principalele companii la nivel mondial în funcție de practicile de mediu, de responsabilitate socială și de guvernanță (ESG) și de transparență, ca urmare a evaluării făcute de FTSE4Good în a doua jumătate a anului 2019. Compania a fost confirmată și în evaluarea din a doua jumătate a anului 2019 a indicelui Euronext Vigeo-Eiris World 120.

De două ori pe an, indicele Euronext Vigeo-Eiris World 120 listează cele mai sustenabile 120 de companii dintre cele mai mari 1.500 de companii în funcție de capitalizarea de pe piețele busiere din America de Nord, Asia-Pacific și Europa. Enel și-a menținut, de asemenea, poziția în indicii regionali Euronext Vigeo – Europa 120 și Eurozone 120, care listează cele mai sustenabile 120 de companii din cele mai mari 500 de companii listate la bursă din Europa și din Zona Euro.

Francesco Starace, CEO și director general al Enel, a declarat: „Enel continuă cu viteză maximă parcursul său sustenabil, cu încă o recunoaștere din partea a două serii de indicii din ecuația de succes a Grupului care leagă sustenabilitatea de crearea de valoare. Continuăm să acordăm prioritate problemelor ESG pe întregul nostru lanț valoric, întrucât rămânem concentrați pe afaceri și tehnologii care generează valoare, benefică și pentru comunitățile locale și mediu. În timp, vom spori și mai mult generarea acestei valori durabile pe fondul creșterii decarbonizării și electrificării consumului, profitând în același timp de intensificarea digitalizării companiei noastre”.

logo enel

Importanța Grupului în sustenabilitatea globală este recunoscută prin prezența sa în mai mulți indici renumiți de sustenabilitate, cum ar fi Dow Jones Sustainability Indices, indicii STOXX Global ESG Leaders, rating-ul OEKOM „Prime”, indicii ECPI și Thomson Reuters/ S-Network ESG Best Practices. De curând, Enel a primit primul său rating „AAA” din partea MSCI ESG Research Ltd., un furnizor de analize și de date care măsoară performanțele companiilor pe baza factorilor ESG.

Strategia Enel de a accelera decarbonizarea este unul dintre motivele pentru care Grupul este recunoscut pe scară largă ca lider în sustenabilitatea de către cei mai importanți indici din acest domeniu. Angajamentul Enel pentru reducerea cu 70% a emisiilor sale directe de gaze cu efect de seră pe kWh până în 2030, începând cu anul 2017 ca punct de pornire, a fost certificat de inițiativa de Obiective Science-Based (SBTi) și a fost prezentat recent într-un raport emis de SBTi în timpul conferinței COP 25 de la Madrid¹.

Enel atrage din ce în ce mai mult atenția Investitorilor Responsabili Social (SRI), a căror participație în companie este în continuă creștere, reprezentând aproximativ 10,5% din capitalul social al Grupului în 2019, în creștere cu 78% față de 2014. Această creștere reflectă importanța crescândă pe care piețele financiare o acordă elementelor non-financiare în crearea de valoare sustenabilă pe termen lung.

Atât FTSE, cât și EuroNext Vigeo au recunoscut rolul principal al Enel în promovarea unui model de afaceri durabil prin integrarea problematicii ESG în strategia și managementul de afaceri al companiei. Mai exact, performanța și transparența Enel au fost recunoscute de ambii indici pe teme precum:
• schimbările climatice și angajamentul ferm al Enel de a furniza soluții de business pentru combaterea acestora,
• strategia globală de mediu implementată de-a lungul întregului lanț de valoare al companiei,
• practicile de incluziune implementate în toate țările în care Enel își desfășoară activitatea,
• sistemul solid de guvernanță corporativă care garantează că sustenabilitatea este prezentă în toate procesele de luare a deciziilor relevante.

Importanța acordată sustenabilității se extinde și către alte companii listate ale Grupului Enel, cum ar fi filiala sa spaniolă Endesa, care și-a reînnoit poziția (i) în FTSE4Good Index și (ii) în Vigeo-Eiris la nivel mondial, european și din Zona Euro.

Enel Americas și Enel Chile, filialele Grupului care își desfășoară activitatea în America Latină, au fost, de asemenea, confirmate în Indicele FTSE4Good.

Perioada îndelungată de includere a Enel în indicii globali de sustenabilitate este susținută de angajamentul său de a fi în fruntea celor mai mari provocări energetice cu care se confruntă societatea, precum urbanizarea durabilă. Un exemplu specific despre modul în care Enel promovează urbanizarea durabilă prin furnizarea de soluții concrete de afaceri este disponibil la următorul link:
– Vila Olímpia, viitorul orașelor se găsește în São Paulo
https://www.enel.com/stories/a/2019/10/urban-futurability-vila-olimpia-enel-brazil.

¹ Cea de-a 25-a conferință a părților implicate în Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC). (UNFCCC).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *