free download 78 travel guides written by experts

Edda – Poveşti din mitologia nordică

Snorri Sturluson
Editura Herald

“Edda” este împărţită în trei secţiuni: Păcălirea lui Gylvi, Discursul despre poezie şi Catalogul prozodic.

Prima parte se concentrează asupra mitologiei nordice şi este o excelentă introducere în cosmogonia nordică şi o ocazie de a afla cele mai cunoscute povestiri despre zei nordici importanţi (Odin, Thor etc).

Veţi descoperi asemănări uimitoare cu alte cosmogonii, inclusiv elemente asemănătoare cu cele incluse în Biblie, existând însă, evident, și importante deosebiri.

Edda - Povesti din mitologia nordica

Despre cel mai vechi dintre zei aflăm că:

„Cel Înalt zise: „El trăieşte în toţi vecii şi cârmuieşte întreaga împărăţie şi porunceşte tuturor lucrurilor, mari şi mici”. Atunci spuse Cel La Fel de Înalt: „El a făurit cerul şi pământul şi văzduhul şi toate ale lor”. Al Treilea spuse: „Dar cel mai măreţ lucru este că l-a făcut pe om şi i-a dat acel duh căruia îi este dat să trăiască şi să nu piară niciodată, chiar de-ar fi ca trupul să putrezească şi să se facă ţărână sau să ardă şi să se facă cenuşă.”. Iar toţi oamenii care sunt drepţi în faptele lor vor trăi şi vor fi împreună cu el în acel loc ce se cheamă Gimle, pe când oamenii răi ajung în Iad, şi de acolo în Iadul Ceţos, ce se găseşte cel mai jos, în a noua dintre lumi.” (pp. 44-45).

„Dacă Nornele cârmuiesc într-adevăr soarta oamenilor, atunci o fac foarte felurit, căci unii au o viaţă bună şi îndestulată, dar alţii au parte de puţină bogăţie sau laudă, unii au vieţi lungi, alţii scurte. Nornele bune şi de neam ales plămădesc vieţi bune, dar când oamenii au o soartă de nimic e din cauza Nornelor rele.” (p. 66)

Discursul despre poezie este un tratat despre regulile în care se construieşte metafora în poezia skaldică – cu unele trimiteri mitologice necesare pentru a înţelege sensul unor noţiuni/lucruri prezentate, în timp ce Catalogul prozodic este un poem lung care îşi propune să fie un ghid de metrică oferind exemple concrete.

„Edda – Poveşti din mitologia nordică” se constituie într-o lectură foarte interesantă. Se citeşte uşor, iar informaţiile suplimentare oferite ajută la înţelegerea tuturor noţiunilor prezentate. Cartea devine aşadar o minunată poartă către mitologia nordică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *