PR Summit 2021

EDATA faciliteaza implemetarea standardelor Uniunii Europene

în administraţia publică din România

EDATA, companie specializată în servicii de management al proceselor de lucru, oferă autorităţilor publice din România posibilitatea de a implementa sisteme adecvate de strategie, proiectare şi control instituţional, respectând standardele impuse de Uniunea Europeana,  utilizând o  platformă tehnologică modernă de modelare a proceselor interne specifice – ProVision Enterprise 6.0– capabilă să transpună prevederile legislative într-un set de modele strategice, organizatorice, de procese, dar şi informaţionale, cu evidenţierea problemelor, riscurilor şi costurilor aferente.

Având în vedere angajamentele asumate de România la capitolul 28 de negociere cu Uniunea Europeană: “Control financiar”, Ministerul Finanţelor Publice, prin Ordinul nr. 946/2005*, a instituit măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecărei organizaţii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activităţi, necesare pentru ca instituţiile publice să implementeze managementul conformităţii în acest domeniu. În accepţiunea prevederilor legale aminitite, competenţa şi performanţa trebuie susţinute de instrumente adecvate, care includ aplicaţii software şi modele de referinţă în domeniul administraţiei publice.

Modalităţile concrete prin care instrumentul ProVision, furnizat de EDATA, permite instituţiilor publice să fie conforme cu prevederile ordinului menţionat includ o serie de modele strategice, organizatorice, informaţionale, care răspund cerinţelor acestuia:

§    Modelul Regulilor de business – Permite organizarea regulilor dintr-o instituţie publică, în funcţie de scopul acestora, într-o structură ierarhică, de la general la specific. Statisticile indică o creştere a eficienţei globale cu cca 15%, în cadrul instituţiilor care au implementat acest model.
§    Modelul proceselor interne – Prin modelarea proceselor interne ale unei primării, cu ajutorul ProVision, se pot realiza alocările exacte ale atribuţiilor, funcţiilor şi sarcinilor fiecărui funcţionar public. Prin modelarea fluxurilor, managerul instituţiei publice poate avea o privire de ansamblu asupra rolurilor necesare desfăşurării optime a activităţii, şi poate decide asupra persoanelor cărora poate să le fie delegată responsabilitatea.
§    Modelul capabilităţilor – Organizează ierarhic abilităţile potenţiale ale instituţiei publice şi oferă un mecanism de grupare pentru: Resursele umane, Procese, Sisteme etc., în scopul facilitării serviciilor instituţiei.
§    Modelul Organizational – Încadrează ierarhic toate componentele organizaţionale ale instituţiei analizate. Cu ajutorul instrumentului ProVision această structură se poate uşor reconfigura în funcţie de necesităţile specifice instituţiei intr-o anumită perioadă de timp.
§    Modelul Obiectivelor – Diagrama de obiective aliniază obiectivele strategice ale instituţiei cu cele de IT, menţinând flexibilitatea sistemelor IT pentru a explora noi oportunitati instituţionale. În acest fel, pot fi fixate obiectivele pentru calcularea ROI.
§    Diagrama de Proiecte – Structurează ierarhic proiectele care urmează să fie implementate în cadrul instituţiei publice.
§    Diagrama de Planificare – Structurează planurile dintr-o instituţie publică, ierarhizându-le.
§    Diagrama de Interactiuni – Încadrează într-o structură unitară diferitele entităţi (persoane fizice, juridice sau alte autorităţi publice) din mediul cu care interacţionează organizaţia analizată pe parcursul operaţionalizării proceselor specifice şi ne poate conduce la o mai bună înţelegere a fluxurilor (ex: informaţionale, financiare, materiale), suport pentru optimizarea acestora.
§    Diagrama de Impact – Permite împărţirea impactului asupra unei organizaţii în beneficii, costuri şi riscuri, creând astfel o imagine clară asupra factorilor care influenţează organizarea instituţiei şi implementarea unor programe sau procese.
§    Serverul Knowledge Exchange – Permite accesul în timp real prin vizualizarea mărită prin intermediul unui browser-web, pentru editarea şi scalarea datelor şi creşterea performanţei. Astfel, procesele modelate în ProVision pot fi diseminate în instituţie, prin colaborarea on-line (pentru afişarea, modificarea şi supravegherea tuturor factorilor implicati în gestiunea proceselor respective).
§    Diagrama de Strategie – Evidenţiază legăturile dintre obiective, probleme, oportunităţi, reguli şi influenţe ale mediului exterior. Se obţine astfel o privire de ansamblu asupra întregii strategii organizaţionale. În acelasi timp, toate relaţiile şi legăturile între aceste aspecte ale unei strategii pot fi vizualizate atât grafic, sub forma diagramei de strategie, cât şi scriptic, sub forma unui document de sinteză asupra relaţiilor din cadrul acestei diagrame.
§    Diagrama de Probleme – În cadrul fiecărei strategii şi fiecărei activităţi există şi problemele inerente care apar pe parcursul desfăşurării acesteia. Aceste probleme sunt identificate şi reprezentate ierarhic în cadrul Diagramei de probleme.

"Soluţia ProVision 6.0 se extinde dincolo de simpla modelare pentru a permite cu adevărat instituţiei publice să implementeze o strategie de control/management intern, să acţioneze şi să capitalizeze strategia serviciilor, proceselor şi sistemelor" – afirmă Cornel Vintilă, director general al firmei Edata. "Permite o colaborare extinsă, o optimizare constantă şi rafinarea modelelor, ca şi partajarea şi dezvoltarea capitalului intelectual. În acest fel, standardele impuse de lege pentru managementul intern sunt realizate şi respectate".  

* Ordinul nr. 946/04.07.2005 emis de Ministerul Finantelor Publice şi publicat în Monitorul Oficial nr. 675/28.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1389 din 22/08/2006 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 12/09/2006, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Bucuresti, 27.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *