free download 78 travel guides written by experts

Doctrina vietii de apoi in Israel, in iudaism si in crestinism – noua aparitie Editura Herald

Editura Herald lansează în cadrul colecţiei “Cultura şi civilizaţie” cartea Doctrina vieţii de apoi în Israel, în iudaism şi în creştinism de Robert Henry Charles.
Robert H. Charles (1855 – 1931) este unul dintre cei mai mari savanţi biblici din secolul al XX-lea, fiind cunoscut în special prin traducerile sale la textele apocrife şi pseudoepigrafice.

Doctrina vietii de apoi în Israel, în iudaism şi în creştinism este o minuţioasă cercetare asupra eshatologiei iudaice şi creştine atât din Vechiul şi Noul Testament cât şi din textele apocrife (Enoh, IV Ezra, Intelepciunea lui Solomon etc.). Indelunga strădanie a autorului face ca această lucrare să fie rodul mai multor studii pregătitoare centrate pe literatura apocaliptică şi apocrifă a iudaismului, începute cu doisprezece ani în urmă.

Pe parcursul acestei lucrări, autorul a fost nevoit să părăsească drumul bătătorit în abordarea eshatologiei Vechiului şi Noului Testament. Astfel, metoda sa este una riguroasă impunându-se printr-un studiu temeinic ce vizează atât contextul literar cât şi cel istoric proprii textului sursa. Autorul este de părere că numai printr-o asemenea analiză ştiinţifică, putem spera să ajungem la concluzii pertinente cu privire la un subiect atât de aprins cum este cel legat de condiţia finală a omului şi a lumii.

Bucuresti, 14.12.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *