free download 78 travel guides written by experts

Declaraţia de la Bucureşti a copiilor din Uniunea Europeană privind participarea lor la luarea deciziilor la nivel naţional şi european

Având în vedere că 1 din 5 cetățeni europeni este copil sau tânăr, ținând cont de dreptul copiilor de a fi consultați și de a participa activ la procesele de luare a deciziilor care îi privesc, în conformitate cu prevederile Convenției Națiunilor Unite privind drepturile copilului, implicarea acestora în dezbaterile care definesc viitorul Europei este o prioritate a Guvernului României pe durata mandatului țării noastre la Președinția Consiliului Uniunii Europene.

În cadrul acestui demers, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Ministerul Afacerilor Externe – prin Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, alături de UNICEF în România au convenit să colaboreze în vederea promovării cu prioritate a dreptului copiilor la participare.

Obiectivul principal al acestei colaborări este întărirea implicării copiilor în procesele de adoptare a deciziilor și elaborarea politicilor dedicate lor la nivelul Uniunii Europene.

Realizarea acestui deziderat va fi posibilă prin stabilirea unor reguli generale și mecanisme structurale concrete la nivelul UE, care să permită implicarea reală a copiilor în dezbaterile și procesele decizionale care vor creiona viitorul Uniunii Europene.

Astfel, pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, printr-un amplu proces de consultare ce va implica copii din Europa, experți internaționali și reprezentanți ai instituțiilor europene din domeniul drepturilor copilului, va fi elaborată ”Declarația de la București a Copiilor din Uniunea Europeană”.

Declaratia de la Bucuresti a copiilor din Uniunea Europeana

Declarația va reprezenta un instrument ce poate mobiliza instituțiile europene și statele membre în vederea stabilirii unor structuri formale și a unor mecanisme menite să promoveze dreptul copiilor la participare în acord cu prevederile Recomandării UE ”Investiția în copii”, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.

”Declarația de la București a Copiilor din UE”, elaborată de Boardul Copiilor, special constituit în acest sens, este diseminat în prezent în Europa prin intermediul rețelelor UNICEF, EuroChild, Salvati Copiii, Federației Organizațiilor Neguvernamentale din Protecția Copilului, a asociațiilor europene de elevi de liceu, cu scopul de a obtine sprijin și feedback din partea a numeroase și variate categorii de copii din întreaga Uniune Europeană.

Proiectul Declarației este disponibil la adresa: https://childrendeclaration.typeform.com/to/gGYswC.

Acest proces va fi, de asemenea, sprijinit și de un număr semnificativ de experți, ale căror recomandări și propuneri privind arhitectura mecanismelor concrete de participare a copiilor la procesul de luare a deciziilor se vor constitui într-un document suport ce va însoți ”Declarația de la București a Copiilor din Uniunea Europeană”.

Punctul culminant al acestor demersuri deja începute, va fi reprezentat de organizarea la București, în perioada 6-7 mai 2019, a Conferinței internaționale ”Participarea Copiilor la procesele de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor la nivelul UE”.

În cadrul acesteia copii și adolescenții din România și din statele membre ale UE vor finaliza textul declarației și o vor prezenta reprezentanților ministerelor și autorităților centrale responsabile cu problematica drepturilor copilului din cele 28 de state membre, experților în drepturile copiilor, dar și specialiștilor din instituții europene și Parlamentul European.

Documentul va deveni astfel un reper în definirea drepturilor copiilor și a afirmării dreptului acestora la participare în toate procesele de adoptare a politicilor și deciziilor care vor contribui la construirea viitorului Uniunii Europene.

Versiune preliminară ce urmează a fi definitivată și adoptată în cadrul Summitului Copiilor de la Bucureşti, din 5-7 mai 2019

Copiii din întreaga Uniune Europeană s-au reunit la Bucureşti pentru a-şi afirma angajamentul şi a face un apel la liderii statelor membre şi la liderii Uniunii Europene să facă din dreptul copiilor de a participa o realitate și o prioritate.

Ne dorim o comunitate europeană care să permită şi să încurajeze implicarea copiilor în procesul decizional. De ce? Pentru că dorim să fim consultaţi cu privire la aspectele ce ne influenţează în mod direct viaţa, atât ca cetăţeni ai ţărilor noastre, cât şi ca cetăţeni europeni. Pentru că reprezentăm un procent important al populaţiei Europei şi ne scriem singuri povestea, prin implicare, voluntariat, activism, marşuri, printr-o voce puternică şi prin reprezentare. Pentru că acum este momentul în care ne conturăm părerile, sentimentele şi vocea şi pentru că aparţinem prezentului, asemenea seminţei unei plante înainte de a înflori. Dorim să trăim într-o Europă care ne solicită şi ne apreciază implicarea în procesul de luare a deciziilor.

Contextul

Au trecut 30 de ani de când toate ţările Uniunii Europene au adoptat Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. La art. 12, aceasta prevede dreptul fiecărui copil de a fi ascultat şi de a-i fi luate în considerare opiniile, ţinându-se seama de vârsta sa şi de gradul său de maturitate.

Articolul 24 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene¹ recunoaşte dreptul copilului de a se exprima, iar recomandarea Comisiei Europene „Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării”² îndeamnă la instituirea unui mecanism care să promoveze participarea copiilor la luarea deciziilor care le afectează viaţa.

„Evaluarea legislaţiei, politicilor şi practicilor privind participarea copiilor în Uniunea Europeană”, publicată de către Comisia Europeană în 2015, a concluzionat că „dispoziţiile legislative referitoare la participarea copiilor variază considerabil la nivelul UE” şi a atras atenţia asupra „des întâlnitei discrepanţe dintre legislaţie şi practică”.

Sondajul de opinie „Europa pe care şi-o doresc copiii”³, care a fost realizat anul trecut de către Eurochild şi UNICEF şi a strâns părerile a peste 20.000 de copii din întreaga Uniune Europeană, relevă faptul că doar 43% dintre copii cred că viaţa lor este mai bună datorită Uniunii Europene. În ceea ce priveşte participarea lor, doar 14,6% consideră că adulţii le ascultă părerile atunci când iau decizii la nivelul şcolii şi mai puţin de 8% consideră că adulţii le ascultă părerile atunci când iau decizii la nivelul comunităţii lor.

În timpul Preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene, în prima jumătate a anului 2019, se iau decizii cheie pentru viitorul Europei, conturându-se noul deceniu al Uniunii Europene, şi se organizează alegeri pentru un nou Parlament şi o nouă Comisie.

Această iniţiativă a fost demarată de Boardul Copiilor din România – un grup format din copii de diferite vârste, din diferite oraşe, din mediul urban şi rural, provenind din medii familiale şi din sistemul de protecţie a copilului, cu origini etnice diferite şi cu o experienţă variată în domeniul reprezentării. Pentru unii dintre noi, este prima dată când vocea noastră ajunge la factorii de decizie.

Ne-am întâlnit online şi față-n față şi am consultat cât mai mulţi copii cu putinţă la nivel naţional, în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană. Suntem cetăţeni ai ţărilor noastre şi reprezintăm o cincime din totalul populației Uniunii Europene. Cerem ca vocea noastră să fie ascultată şi luată în considerare, asumându-ne angajamentul de a participa cu bună-credinţă şi de a construi viitoarea Uniune Europeană împreună cu voi.

Provocarea

Participarea începe în familie, de la o vârstă cât mai fragedă. Părinţii şi tutorii ar trebui să poată să ne ajute să devenim încrezători în noi înşine şi independenţi, făcându-ne totodată să înţelegem consecinţele acţiunilor noastre. Acesta este un lucru important pentru a ne ajuta să ne implicăm în decizii şi să înţelegem la ce se referă o anumită decizie, precum şi modul în care ne va afecta. Părinţii şi tutorii ar trebui să poată să ne încurajeze să ne implicăm în comunitatea noastră şi să cerem ca părerile noastre să fie ascultate, apreciate şi puse în practică.

Şcoala este locul în care primim informaţii, dobândim cunoştinţe şi ne dezvoltăm abilităţile. Prin urmare, credem că ar trebui să devină un spaţiu în care să învăţăm despre participare şi să o punem în practică, în afara mediului nostru familial. Acest lucru este posibil doar dacă, la nivelul şcolii, suntem implicaţi în procesul educaţional ca parteneri.

Participarea ar trebui să fie un drept pentru noi toţi, indiferent de vârstă, sex, origine, etnie şi abilitate. Ar trebui să învăţăm cum să fim incluzivi şi să ne susţinem unii pe alţii, într-un mediu pregătit să îi asculte pe toţi copiii. Ar trebui create oportunităţi de sprijinire şi încurajare a participării copiilor celor mai vulnerabili – din familii sărace, din comunități dezavantajate, din grupuri etnice, copii cu dizabilități sau copii migranți, a căror voce rămâne neauzită de cele mai multe ori.

Capacitatea de a participa pe care ne-o dezvoltăm în familie şi în şcoală ar trebui, ulterior, valorificată în comunităţile noastre. Nicio structură publică nu este prea mică sau prea mare pentru a ne implica; orice problemă care ne poate afecta ar trebui transpusă într-un limbaj adecvat copiilor şi adaptată nivelului nostru de înţelegere, astfel încât să ne putem exprima părerea.

Ştim că, pentru tinerii de peste 18 ani, există deja mai multe structuri şi oportunităţi de participare. Limita de vârstă şi vârsta emancipării nu ar trebui să constituie bariere pentru participarea copiilor, iar experienţele dintr-un număr restrâns de ţări arată că acest lucru este posibil.

Oportunitatea

Copiii reprezintă peste 20% din populaţia Uniunii Europene şi suntem, aşa cum spun părinţii noştri şi decidenţii, viitorul Europei. Suntem conştienţi de faptul că, pentru a reprezenta acel viitor, trebuie să ne implicăm cât mai devreme şi să fim priviţi ca o resursă, nu doar ca o investiţie. Investiţia în participarea noastră ar putea genera o serie de rezultate: cetăţeni mai pregătiţi şi capabili să se implice şi să aibă o contribuţie, o mai bună cultură a participării şi şanse mai mari ca deciziile luate cu implicarea noastră să fie implementate şi să aibă rezultate.

O cultură a participării copiilor se poate construi la orice nivel: familial, comunitar, regional, naţional şi european. Aceasta poate avea beneficii pe termen scurt şi lung şi poate modela, într-o manieră consistentă, următorul stadiu al angajamentului civic, reducând unele dintre riscurile întâlnite în prezent la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi conturând viitorul într-un mod mai acceptabil şi durabil.

Se spune adesea că participarea este complicată, costisitoare şi dificil de măsurat şi evaluat. O serie de bune practici din diferite ţări europene arată însă că participarea este realizabilă şi sustenabilă, iar dezvoltarea tehnologiilor digitale şi accesul sporit al copiilor la acestea pot facilita şi stimula implicarea.

Există deja organizaţii ale societăţii civile şi organizaţii comunitare care, prin investiţii structurate şi strategice, pot da un imbold participării copiilor, la fel cum au făcut-o în cazul participării cetăţeneşti şi implicării comunitare. Structurile de dialog social înfiinţate în ultimele decenii pot fi perfectate, astfel încât să cuprindă şi dimensiunea participării copiilor.

Solicitările noastre

Cerem să existe un plan de acțiune concret pentru implementarea prevederilor Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi recomandărilor Parlamentului European şi Comisiei Europene legate de participarea copiilor. Cerem ca recomandările formulate în Raportul Comisiei Europene privind participarea copiilor să fie implementate într-o manieră oportună.

Cerem instituirea unui mecanism clar şi simplu pentru monitorizarea şi evaluarea participării copiilor şi furnizarea de rapoarte periodice la nivel local şi naţional, precum şi la nivelul UE. Orice mecanism de raportare a drepturilor copilului ar trebui să aibă o secţiune dedicată participării copiilor şi ar trebui să se stabilească o zi specială în care să se sărbătorească participarea copiilor la nivelul UE.

Cerem ca participarea copiilor să fie susţinută prin programe dedicate, începând cu programe şcolare menite să educe copiii despre dreptul lor de a participa şi să le dezvolte abilităţile de participare. Acestea ar trebui completate de programe care să dezvolte capacitatea părinţilor şi a tutorilor de a-şi implica propriii copii. În paralel, ar trebui iniţiate, la nivel local, programe care să vizeze includerea copiilor în mecanismele de consultare comunitară. La nivel naţional, ar trebui incluse spaţii şi mecanisme destinate participării copiilor în toate procesele relevante privind consultarea şi luarea deciziilor, actualmente rezervate doar adulţilor, iar parlamentele ar trebui să aibă în vedere crearea unui mecanism de consultare a copiilor atunci când se elaborează legi care îi afectează pe aceştia.

Cerem ca participarea copiilor să devină un principiu care să ghideze investiţiile realizate cu fonduri structurale şi de coeziune europene. „Nimic pentru copii fără participarea copiilor” ar trebui să fie principiul care să permită folosirea fondurilor europene în scopul creării unor noi modalităţi, inovatoare, de implicare a copiilor la toate nivelurile de dezvoltare a programelor şi de monitorizare a rezultatelor unei astfel de implicări.

Cerem ca, la nivel naţional şi la nivelul UE, să se ofere sprijin platformelor şi forumurilor ce asigură participarea copiilor, în scopul informării copiilor cu privire la deciziile politice şi măsurile implementate prin diverse programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, dar şi un mecanism de consultare a părerilor copiilor pe diverse teme.

Cerem ca societatea civilă să beneficieze de sprijin la nivel naţional şi la nivelul UE, astfel încât să poată susţine, îndruma şi monitoriza participarea copiilor. Ar trebui concepute forme juridice care să permită implicarea copiilor în organizaţiile societăţii civile ca o modalitate de participare.

Apreciem orice autoritate de la nivel comunitar, regional, naţional sau european dornică să ne afle părerea, dar cerem ca acest lucru să se realizeze printr-un proces structurat, continuu şi solid, care să ne respecte şi să ne protejeze drepturile şi valorile şi care să ţină cont de contribuţia noastră. Suntem mai mult decât o simplă prezenţă la evenimente publice şi nişte fotografii în care zâmbim alături de decidenţi. De multe ori, atunci când sunt implicaţi, copiii nu sunt informaţi anterior în mod corespunzător şi nu primesc feedback referitor la contribuţia pe care a avut-o participarea lor.

Angajamentele noastre

Actuala generaţie de copii, care şi-a demonstrat deja capacitatea de a analiza problemele stringente ale prezentului (Greta Thunberg, Marşul #NeverAgain, rezultatele sondajului „Europa pe care și-o doresc copiii” şi popularitatea instrumentului U-Report), poate oferi nu doar onestitate, creativitate, decență, experienţă şi idei, ci şi o contribuţie obiectivă şi imparţială. În calitate de copii şi viitori adulţi ai societăţilor noastre şi ai Uniunii Europene, ne priveşte în mod direct cum se conturează viitorul şi ne angajăm să avem o contribuţie pozitivă.

Salutăm orice oportunitate de participare oferită la orice nivel, iar experienţa grupului implicat în acest proces arată că putem veni cu idei şi contribuţii în discuţiile purtate, de la nivel comunitar până la cel naţional şi european. Crearea unui spaţiu şi a unei culturi favorabile participării copiilor ne va permite să producem o schimbare semnificativă la nivelul dialogului intergeneraţional, pentru a facilita realizarea unei sinergii între generaţii, a învăţa unii de la alţii şi a transforma aşa-numitul „conflict” între generaţii într-o punte.

Susţinem participarea, ca parte a angajamentului nostru de a da înapoi, cât mai devreme, familiilor şi comunităţilor noastre o parte din ce au investit în noi. Susţinem participarea, deoarece credem că aceasta este una dintre modalităţile prin care putem deveni cetăţeni europeni mai buni, într-o Europă mai bună.

Membrii Boardului Copiilor

Ariana Ardelean

Numele meu este Ariana Ardelean şi sunt elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, specializarea știinţe sociale.

Sunt realistă şi optimistă în acelaşi timp, o persoană căreia îi place să descopere şi să înţeleagă lumea, chiar şi atunci când aceasta presupune eforturi şi schimbări din partea mea. Prin urmare, după patru ani de studiu aprofundat al ştiinţelor naturii, am decis să studiez ştiinţele sociale, ceea ce mi-a deschis o amplă perspectivă în ceea ce priveşte înţelegerea şi caracteristicile comportamentale ale oamenilor.

Cred cu ardoare în conceptul de homo universalis, deşi sunt conştientă că acesta poate exista doar ca un ideal spre care trebuie să tindem în permanenţă. Interconectivitatea care se poate observa în toate manifestările existenţei m-a făcut să înţeleg că lumea este în continuă schimbare şi că fiecare element, indiferent de gradul de nonconformism sau culpabilizare, joacă un rol în evoluţia omenirii.

Motto-ul care mă ghidează, „Fii cineva despre care copiii vor dori să înveţe”, ilustrează motivul implicării mele în programul „Ambasador Junior la Uniunea Europeană”: progresele se datorează generaţiilor viitoare şi, totodată, generaţiile viitoare au dreptul să construiască o parte din prezent.

Arlett Evelyn Faifer

Numele meu este Arlett, am 17 ani şi sunt în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui.

Lucrez cu World Vision România din 2015 şi am început să iubesc să ajut persoanele în dificultate. Îmi place să îmi fac noi prieteni şi să le ascult părerile. Iubesc să fac sport, frisbee-ul, baschetul şi orice implică o echipă. Faptul că îmi place foarte mult să lucrez cu ceilalţi nu înseamnă că nu reuşesc să fac lucruri pe cont propriu, dimpotrivă îmi place mult să iau atitudine atunci când am ocazia. Comunicarea este modul meu preferat de soluţionare a problemelor societăţii. Cred că schimbarea este în fiecare dintre noi şi se poate produce oricând şi oriunde. Ai nevoie doar de oameni care doresc să facă diferenţa.

Copiii şi tinerii au dreptul să îşi exprime liber părerile, fiind o obligaţie să le fie ascultate opiniile şi să li se faciliteze participarea la aspectele care îi afectează în cadrul familiei, şcolii, comunităţii locale, instituţiilor. Consider că participarea copiilor şi a tinerilor reprezintă o prioritate strategică cheie, pentru asigurarea bunăstării susţinute a copiilor şi crearea unor societăţi democratice, cu cetăţeni informaţi şi implicaţi. Copiii şi tinerii pot juca un rol important de agenţi ai schimbării, putându-se implica în procesele decizionale. Când copiii şi tinerii învaţă să îşi comunice părerile, să îşi asume responsabilitatea şi să ia decizii, îşi dezvoltă un sentiment de apartenenţă, justiţie, responsabilitate şi solidaritate.

Dana Condei

Numele meu este Dana Condei, sunt din Bacău şi sunt elevă în clasa a XI-a la Colegiul Pedagogic „Ştefan cel Mare”.

Îmi place să comunic cu ceilalţi, să le aflu părerea şi să lucrez în echipă. Mă pasionează lectura, care reprezintă un mod de a evada din lumea cotidiană.

Principala mea preocupare este să informez alţi copii despre Declaraţia Copiilor, despre faptul că este cineva care se luptă pentru ei şi că drepturile lor au fost enunţate.

Dana Irina Dobreanu

Participarea copiilor ar trebui să fie unul dintre principalele obiective ale oricărei societăţi. Aceasta oferă tinerilor şansa de a se exprima, de a-şi comunica ideile şi opiniile, făcând diferenţa în chestiuni ce le afectează viaţa.

Tânăra generaţie ar trebui să joace un rol activ în luarea deciziilor în medii precum familia, şcoala, comunitatea, dar nu numai în acestea, deoarece participarea are un impact pozitiv asupra tinerilor, crescându-le stima de sine şi ajutându-i să devină cetăţeni activi.

În liceul meu, majoritatea profesorilor ne încurajează să luăm parte la diferite activităţi, precum Consiliul Elevilor, şi ne ajută să alegem, anual, un preşedinte şi un vicepreşedinte care să ne reprezinte.

Dana-Patricia Novăcescu

Numele meu este Dana, am 18 ani şi sunt din Cluj-Napoca.

Sunt o persoană foarte activă în comunitatea mea de elevi de liceu şi am fost, de asemenea, membră în structura reprezentativă a elevilor. M-am implicat în multe activităţi pentru tineri şi proiecte de voluntariat. Sunt pasionată de muzică şi am avut o formaţie timp de cinci ani, în care am cântat la pian şi voce. Îmi place şi să fac fotografii, să regizez scurtmetraje şi piese de teatru.

Îmi place foarte mult să organizez evenimente pentru tineri. În 2018, am avut plăcerea de a organiza două proiecte naţionale, un festival de teatru şi o conferinţă pentru formarea reprezentanţilor copiilor. Un alt eveniment a fost unul cultural, şi anume realizarea primei picturi murale într-un liceu, prin care copiii au putut lăsa un mesaj, pe zidul şcolii, pentru următoarele generaţii.

Denisa Mocanu

Sunt interesată de reprezentarea elevilor din oraşul meu, sunt pasionată de politică şi educaţie, îmi place să citesc şi să mă bucur de lungile călătorii realizate cu tatăl meu în diferite ţări. Participarea copiilor este importantă pentru mine deoarece, de doi ani, sunt vicepreşedinte al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, ceea ce presupune o reală implicare în monitorizarea modului în care se aplică legile în şcolile din oraşul meu.

Un exemplu de situaţie în care dreptul meu la participare a fost respectat a fost atunci când am luat parte la câteva comitete pentru dialog social, extrem de importante pentru mine şi pentru dezvoltarea mea, dar şi activităţile desfăşurate în cadrul Asociaţiei Elevilor, cum ar fi sesiunile de formare a elevilor, pornind de la drepturile şi obligaţiile pe care le deţin.

Lorena Condei

Numele meu este Lorena Condei, am 15 ani şi sunt din Bacău. Actualmente, sunt elevă de liceu şi studiez la Colegiul Pedagogic „Ştefan cel Mare”.

Deşi, pentru mulţi, sunt doar o simplă elevă de clasa a IX-a, cuvintele ce descriu cel mai bine interesele mele sunt dorinţa de a realiza o schimbare pozitivă. Doresc ca, la nivelul întregii Uniuni Europene, copiii care se simt singuri şi nu au cu cine vorbi, copiii care nu îşi cunosc drepturile şi nu ştiu cum să le exercite să afle că noi, cei care ne vom aduna în cadrul Conferinței, luptăm pentru ei. Vreau să menţionez, totodată, că îmi place să pictez şi iubesc arta de a-i înţelege şi de a-i asculta pe cei care simt nevoia să vorbească deschis despre problemele lor.

Din punctul meu de vedere, participarea este cât se poate de importantă pentru dezvoltarea copilului şi a viitorului adult, dar şi pentru dezvoltarea comunităţii, a societăţii în general, atât de afectată de pasivitate, lipsa implicării civice şi a iniţiativei. Pentru a exemplifica acest lucru, aş dori să menţionez faptul că, prin întâlnirile organizate în cadrul activităţii Boardului Copiilor, nu doar eu, ci şi ceilalţi membri am avut oportunitatea de a ne exprima liber nevoile şi doleanţele cele mai stringente în faţa autorităţilor, exercitându-ne astfel dreptul la opinie şi la participare. Am simţit că părerea mea contează şi, mai ales, am avut ocazia să intru în contact cu mai mulţi copii şi să ne cunoaştem unii pe alţii.

Maria Alexandra Stoica

Numele meu este Maria Alexandra Stoica, am 17 ani, locuiesc în Măgurele, Prahova, şi sunt în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”.

Din dorinţa de a stăpâni arta discursului public şi de a transmite mesaje clare prin intermediul discursurilor mele, m-am alăturat clubului de dezbatere educaţională „Asociaţia de Educaţie Socială”, unde mi-am dezvoltat abilităţile retorice şi mi-am făcut mulţi prieteni atât în cadrul clubului, cât şi la concursurile la care am participat.

Sunt o persoană foarte sociabilă şi îmi place să interacţionez cu persoanele de toate vârstele, fie că e vorba de persoane în etate (care mă inspiră mult), fie că e vorba de copiii pe care îi întâlnesc în cadrul diverselor acţiuni de voluntariat, prin intermediul cărora descopăr de fiecare dată micul lor univers, dominat de imaginaţia lor.

Pentru mine, participarea nu este doar un drept fundamental. Este şi o necesitate, mai ales în cazul copiilor, care nu sunt întotdeauna implicaţi în luarea deciziilor. Indiferent dacă ne referim la şcoala noastră, la ţara noastră sau la UE, copiii reprezintă o parte însemnată a societăţii noastre şi, în loc să ia decizii pentru noi, dorim ca adulţii să coopereze şi să ia decizii împreună cu noi.

Petru Apostoaia

Numele meu este Petru Apostoaia şi sunt din Piatra Neamţ, România. Sunt elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Petru Rareş”.

Îmi place să inspir o dorinţă de mai bine, de schimbare. Sunt pasionat de grădinărit şi am o colecţie impresionantă de seminţe. De obicei, stau şi analizez mişcările sociale şi politice din ţară şi din lume, pentru a putea înţelege ce le determină şi ce efecte au.

Participarea copiilor la luarea deciziilor de interes larg, care îi afectează în mod direct sau indirect, în acest moment sau peste un număr de ani, este garantul diminuării conflictelor dintre generaţii. De asemenea, prin implicarea acestora în dezbaterile privind temele de pe agenda publică, îi învăţăm că implicarea civică este o datorie faţă de societate, nu doar o libertate, şi că opinia tuturor contează.

Rareş Chioreanu

Numele meu este Rareş Chioreanu şi sunt pasionat de tehnologie, drepturile copilului şi politică. Încerc să mă implic cât mai des posibil şi să contribui la crearea unei lumi mai bune.

Cred că este important să te implici în luarea deciziilor cât mai devreme. În calitate de redactor-şef al revistei şcolii, sunt un intens susţinător al dreptului la participare. Cred că, doar prin contribuţia tinerilor, se poate crea o lume mai bună.

Participarea este un drept şi fiecare copil sau tânăr are dreptul să îşi exprime şi să îi fie luate în considerare propriile opinii atunci când se iau decizii în cadrul procedurilor judiciare şi administrative – ţinându-se cont de vârsta sa şi de gradul său de maturitate. Acest demers este considerat un context de învăţare: creşterea încrederii copilului, în colaborare cu ceilalţi şi lucrând în echipă, este şi un mod de a-l responsabiliza.

Rareş Voicu

Numele meu este Rareş Voicu şi am 16 ani. Sunt elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Brăila, specializarea Ştiinţe Sociale.

Din noiembrie 2017, sunt Preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor din Brăila; această poziţie mi-a permis să fac auzită vocea colegilor mei în forurile decizionale pertinente. De asemenea, am implementat mai multe proiecte şi campanii la nivel judeţean, cu scopul de a informa elevii despre drepturile lor. Am militat, împreună cu colegii mei, pentru un sistem de învăţământ mai bun, centrat pe nevoile noastre reale.

Ecologia şi protecţia mediului se numără printre domeniile care mă pasionează, deoarece cred că cele mai stringente probleme ecologice ale umanităţii reprezintă o reală ameninţare şi că noi, oamenii, avem obligaţia civică de a cunoaşte şi de a pune în practică cele mai bune alternative disponibile. Personal, încerc în permanenţă să îmi adaptez stilul de viaţă pentru a reduce impactul acţiunilor mele asupra planetei.

Teatrul reprezintă o altă mare pasiune a mea. Timp de cinci ani, am studiat arta dramatică – o lume de care m-am îndrăgostit iremediabil. Teatrul m-a ajutat să devin mai disciplinat, mi-a dezvoltat creativitatea, dar şi apetitul pentru studiu şi cunoaştere. De asemenea, în timpul meu liber, îmi place să citesc o carte bună, să îmi petrec timpul cu familia şi prietenii şi să cunosc persoane şi locuri noi.

Cred că participarea copiilor deţine o importanţă vitală pentru viitorul societăţii noastre, întrucât nu ne putem gândi la politici şi decizii sustenabile, pe termen lung şi orientate spre viitor, dacă nu implicăm copiii în procesul de luare a deciziilor.

Tudor Alexandru Panait

Numele meu este Tudor-Alexandru Panait, am 17 ani şi sunt în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Bucureşti. Actualmente, sunt Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor şi Preşedintele Consiliului Municipal al Elevilor din Bucureşti.

Marile mele pasiuni sunt fotografia, informatica şi şahul. Fotojurnalist acreditat şi membru activ al Asociaţiei Presei Sportive din România, sunt mândru de frumoasa călătorie în care m-a purtat dragostea mea pentru fotografie. De-a lungul timpului, am participat ca formator voluntar la diverse expoziţii şi evenimente fotografice, menite să educe tinerii pasionaţi de fotografie.

O altă activitate cu totul specială pentru mine este informatica. Iubesc IT-ul, în special limbajele de programare, şi chiar am creat şi dezvoltat câteva site-uri, inclusiv site-ul meu de fotografie şi o platformă online de ştiri sportive. Şahul este, de asemenea, una dintre pasiunile mele care mi-a dezvoltat gândirea logică, imaginaţia, chiar şi creativitatea. Am participat la mai multe campionate de şah atât la nivel naţiona, cât şi la nivel municipal.

Credit foto: UNICEF/Anamaria Dinulescu.

¹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
² https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0112&from=EN
³ https://www.eurochild.org/fileadmin/public/05_Library/Thematic_priorities/05_Child_Participation/Eurochild/Europe_Kids_Want_Brochure.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *