free download 78 travel guides written by experts

Consultare privind coordonarea strategică a fondurilor europene

Informarea partenerilor sociali implicați în coordonarea strategică a fondurilor europene structurale și de investiții alocate României a fost obiectivul celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP), desfășurată sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE).

”Atragerea fondurilor europene 2014-2020 continuă să fie o prioritate a Guvernului și a structurilor implicate în coordonarea și gestionarea lor. Până în acest moment, am finalizat desemnarea autorităților implicate și nu mai avem niciun impediment pentru transmiterea declarațiilor de cheltuieli la Comisia Europeană. Acum ne concentrăm pe accelerarea lansării de apeluri de proiecte și pe sprijinirea beneficiarilor să le concretizeze pe cele deja aprobate. Ne bazăm si noi foarte mult pe sprijinul beneficiarilor, pentru că ritmul în care ei implementează proiectele are ca rezultat direct atragerea fondurilor”, a subliniat secretarul de stat în MDRAPFE, Mihaela Toader.

MDRAPFE logo

Pe parcursul întâlnirii, reprezentanții MDRAPFE au prezentat stadiul implementării Acordului de Parteneriat și o informare asupra poziției României privind Politica de Coeziune post-2020.

De asemenea, cu sprijinul reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe, au fost analizate implicațiile la nivel național și european ale Brexit asupra României, subiect de mare actualitate în contextul noilor evoluții globale.

La reuniune au luat parte membrii CCMAP, precum și alte organizații din mediul economic, social și din societatea civilă, reprezentanți ai Comisiei Europene și conducătorii Autorităților de Management ale programelor operaționale 2014-2020.

Despre CCMAP

CCMAP este structura partenerială stabilită prin Acordul de Parteneriat pentru coordonarea strategică a fondurilor europene. CCMAP este formată din 47 de instituții și organizații, dintre care 40% sunt organizații din mediul economic, social şi din societatea civilă. Între acestea, se regăsesc organizații reprezentative pentru mediul de afaceri, protecția mediului sau domeniul social, cât și organizații reprezentative pentru interesele de la nivel local. Conform ROF, reprezentanţii CE și ai altor organisme relevante participă la reuniuni în calitate de invitați.

Până acum, au fost organizate 2 reuniuni ale CCMAP, care au vizat, printre altele, modul de funcționare a cadrului partenerial pentru managementul Acordului de Parteneriat, intervențiile prevăzute de fiecare Program Operațional și complementaritățile dintre acestea, Planul de Evaluare a Acordului de Parteneriat, prezentarea primelor rezultate ale mecanismului de coordonare între programele finanțate din fondurile ESI în domeniile sănătate, educație și incluziune socială.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *