free download 78 travel guides written by experts

Consiliul General si Prefectura Municipiului Bucuresti trebuie sa intervina

pentru intrarea în legalitate a proiectului Aqua Park Tineretului

Avertizez astăzi public Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi instituţia Prefectului asupra riscului extrem de ridicat de lezare a interesului public prin abuzul grav săvârşit de către ALPAB prin proiectul Aqua Park Tineretului din următoarele considerente:
1.    Parteneriatul încheiat de Municipalitatea Bucureşti este nul de drept întrucât nu îndeplineşte condiţiile legale, el fiind realizat printr-un abuz al directorului general al ALPAB. Acesta se prevalează de un articol din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Lacuri Parcuri Agrement Bucureşti, deşi, pentru a avea posibilitatea încheierii unui parteneriat public privat de anvergura Aqua Park Tineretului, ALPAB este constrânsă de acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
2.    Societatea privată care se angajează să facă investiţia de 25 milioane euro în proiectul Aqua Park are capital social de numai 2000 lei, fiind în fapt o „firmă de apartament” împotriva căreia nu se va putea acţiona în cazul nerespectării clauzelor contractuale care prevăd redevenţe de 250.000 euro anual în beneficiul Municipiului Bucureşti.
3.    Terenul pe care urmează a se construi Aqua Park-ul are o valoare estimativă de 100 de milioane euro, ce aparţine comunităţii şi de care nu poate dispune, după bunul plac, ALPAB, un serviciu public aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Conform proiectului Aqua Park, proporţia de ocupare a terenului (POT) este de 80%, ceea ce depăşeşte de aproape patru ori limita prevăzută de reglementările în vigoare pentru zona respectivă. Acolo urmează a fi defrişată vegetaţie valoroasă, în ciuda angajamentelor edililor Municipiului Bucureşti şi sectorului 4 de a îmbogăţi şi nu de a diminua zonele verzi de calitate din Capitală.

Aşadar,
·    Solicit Consiliului General şi instituţiei Prefectului Capitalei să ia act de urgenţă şi să acţioneze în spiritul legii pentru apărarea domeniului public al Municipalităţii faţă de orice tentativă de uzurpare a proprietăţii publice. O afacere profitabilă pentru o societate privată obscură nu satisface şi interesele comunităţii bucureştene, care este titularul dreptului de proprietate publică. Interesul public este grav ameninţat prin actul discreţionar al ALPAB, ce a nesocotit în mod abuziv şi vădit ilegal obligativitatea acordului unicului reprezentant legitim al comunităţii – Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
·    Reamintesc faptul că zona Parcul Tineretului beneficia de un proiect de reamenajare încă de la începutul anului 2008, când se afla deja în procedura de licitaţie pentru Arena Multifuncţională, proiect ce prevedea procedura de concesiune lucrări publice. Arena prevedea un număr minim de 16.000 locuri – flexibile din punctul de vedere al amenajării (distribuţia standard propusă este de minimum 11.000 locuri fixe în tribune şi 10 loje VIP, minimum 2.500 locuri pe gradene retractabile şi minimum 2.500 locuri pe scaune demontabile în arenă). Valoarea investiţiei era prevăzută la aproximativ 50 milioane euro, din sursă de finanţare asigurată 100% din fondurile investitorului privat selectat. Proiectul prevedea ca spaţiul verde să nu fie afectat prin construcţia arenei. Amplasamentul era o colină din incinta Parcului Tineretului, în subsolul căreia urma să se afle cea mai mare parte a construcţiei, la nivelul colinei fiind acoperişul retractabil, acoperit cu zonă verde. În niciun caz nu se punea problema defrişării arborilor valoroşi, ca în cazul noului proiect angajat de ALPAB.

Constituţia prevede la art.136 privind Proprietatea că bunurile proprietate publică sunt inalienabile. Ele pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate doar în condiţiile legii organice. Or, Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, prevede la art. 14. că „Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia”. Cu atât mai mult, aprobarea este obligatorie şi pentru concesionarea şi parteneriatele public-privat având ca obiect bunuri din domeniul public.

Întrucât contractul de parteneriat public-privat încheiat de către ALPAB pentru implementarea proiectului Aqua Park contravine Constituţiei, Legii nr.213/1998 şi celolrlalte reglementări în vigoare, consider că acest proiect trebuie oprit deîndată până la intrarea în legalitate.

Mircea RAICU
Viceprimar General al Capitalei

Bucuresti, 05.02.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *