Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Companiile sunt obligate să îşi declare în 2020 beneficiarii reali, respectiv persoanele care deţin cel puţin 25% din participaţii

Elena Dima

Companiile înregistrate pe teritoriul României, precum și cele în curs de constituire au obligația de a face cunoscute informații privind beneficiarul lor real prin depunerea unei declarații la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Noțiunea de „beneficiar real” a revenit în atenția contribuabililor în vara anului trecut, odată cu transpunerea în legislația românească a două directive europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor, care, împreună, au luat forma Legii nr. 129/2019. Termenul este definit în sensul societăților prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, ca persoana sau persoanele fizice care dețin în mod direct sau indirect, cel puțin 25% din participațiile unei persoane juridice, ori care asigură conducerea persoanei juridice, în lipsa îndeplinirii participației de mai sus.

Noțiunea era deja cunoscută prin intermediul Legii nr. 656/2002, în prezent abrogată și înlocuită prin Legea nr. 129/2019. Cu toate acestea, cadrul legislativ de la momentul respectiv nu era suficient de cuprinzător, excluzând din aria noțiunii de beneficiar real câteva categorii de entități. Actuala legislație extinde așadar domeniul de aplicare, aducând clarificări și completări mai multor concepte deja existente.

Registrul Beneficiarilor Reali – instrumentul autorităţilor în lupta împotriva evaziunii fiscale

Un element de noutate îl reprezintă constituirea Registrului Beneficiarilor Reali ai societăților, un registru care să permită autorităților competente de supraveghere și control, precum și entităților raportoare care aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, să acceseze informații corecte și complete despre beneficiarii reali ai persoanelor juridice înregistrate în România.

„Scopul constituirii unui astfel de registru este justificat de lipsa de transparență a structurii capitalurilor și, implicit, a structurii acționariatului, care reprezintă două elemente esențiale în prevenirea și combaterea spălării banilor, a luptei împotriva terorismului și finanțării acestuia, respectiv în lupta combaterii și prevenirii evaziunii fiscale.”, a menţionat Elena Dima, Tax Consultant, Mazars România.

Elena Dima
Elena Dima

Persoanele care au obligația de a face cunoscute informații privind beneficiarul lor real sunt persoanele juridice înregistrate în România la ONRC, precum și cele care solicită înregistrarea. Datele includ informații precum numele și prenumele beneficiarului real, datele de identificare personală, cetățenia, domiciliul ori reședință, precum și modalitatea în care se exercită controlul persoanei juridice. Informațiile sunt incluse în baza unei declarații care trebuie depusă la ONRC, în scopul populării Registrului Beneficiarilor Reali.

Din punctul de vedere al termenelor legale și formatului documentului, persoanele juridice care sunt deja înscrise la ONRC au obligația anuală de a depune declarația în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, în timp ce persoanele juridice care solicită înregistrarea vor completa și depune declarația la momentul înmatriculării.

Excepție de la regulă fac persoanele juridice înregistrate până la data de 21 iulie 2019 (data intrării în vigoare a Legii 129/2019), care vor depune prima astfel de declarație până la această dată.

Ori de câte ori se constată modificări privind datele de identificare ale beneficiarului real, persoana juridică va depune o nouă declarație în termen de 15 zile pentru actualizarea informațiilor.

Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului ONRC sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant și trebuie să fie însoțită de o cerere și, după caz, de o împuternicire în formă autentică.

1 noiembrie 2020 este noul termen de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real

În contextul actual generat de starea de urgență pentru anul 2020, termenul se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență. Astfel, persoanele juridice pot completa și depune declarația până la noul termen de 1 noiembrie 2020.

„Un aspect esențial este caracterul obligatoriu al depunerii declarației. În acest sens, nedepunerea în termenul legal constituie contravenție și atrage o amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Persoana juridică va avea un nou termen de depunere și anume, de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii. În situația în care aceasta nu se conformează cu noul termen, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul poate dispune dizolvarea persoanei juridice.”, a menţionat Cristian Botezatu, Tax Assistant Manager, Mazars România.

Cristian Botezatu
Cristian Botezatu

În prezent, Registrul Beneficiarului Real a fost operaționalizat de către ONRC începând cu luna februarie a anului 2020 și va putea fi accesat de entitățile raportoare definite în cuprinsul Legii 129/2019 (instituții de credit, instituții financiare, agenții imobiliare, notari, avocați, consultanți fiscali, auditori etc.) sau orice persoane care pot demonstra un interes legitim, în baza unei cereri adresate ONRC (formularul și procedura aplicabilă se regasesc pe site-ul ONRC).

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.